if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Ny planlov kan betyde udvidet skattepligt for pensionister i udlandet

3.08.16 | Skatter og afgifter | 0 Kommentarer

Af Kristine Wagner

Umiddelbart før sommerferien har regeringen med sin aftale om liberalisering af planloven aftalt bl.a. at ændre reglerne for, hvornår pensionister får ret til at bruge deres sommerhus som helårsbolig.

Som reglerne er nu, skal man som pensionist have ejet sit sommerhus i mindst otte år, før man kan få lov til at benytte det til helårsbeboelse. Med de foreslåede ændringer i planloven bliver minimumsejertiden reduceret til et år.

Det lyder umiddelbart som gode nyheder for de pensionister, som gerne vil bruge deres sommerhus hele året.

Det kan imidlertid give store problemer for de pensionister, som vælger at flytte til udlandet samtidig med, at de beholder deres sommerhus eller for udlandsdanskere, som efter deres fraflytning får et sommerhus til rådighed.

Efter dansk skattelovgivning og SKATs praksis på området fastholdes fuld skattepligt til Danmark, hvis man ikke ”opgiver sin helårsbolig” ved fraflytning. Her kan således opstå nye problemer for pensionister, der ønsker at flytte til udlandet.

For personer, der allerede er fraflyttet, statueres der fuld skattepligt til Danmark og dermed ”tilflytning”, hvis man har en helårsbolig til rådighed herhjemme (bopæl) og ”tager ophold”.

Normalt kan man godt eje et sommerhus, uden at det i skattemæssig forstand betragtes som en bopæl. Men hvis sommerhusets stand og størrelse gør, at det kan benyttes som helårsbolig, kan det i det enkelte tilfælde vurderes som værende en helårsbolig.

Det er planlovgivningens regler der danner grundlag for vurderingen af, om et sommerhus kan benyttes som helårsbolig.

Et af kriterierne for, om SKAT vurderer, at man er fuldt skattepligtig til Danmark, er om opholdet i Danmark ikke kan anses som ”kortvarige ophold på grund af ferie eller lign.”. Efter praksis defineres ophold som et uafbrudt ophold i mere end tre måneder eller flere ophold på samlet set mere end 180 dage inden for et tidsrum på 12 måneder.

Pensionister, der er bosat i udlandet, og som ikke er skattepligtige til Danmark, kan derfor ende med at blive fuldt skattepligtige til Danmark, fordi de ejer et sommerhus i Danmark, som de i henhold til de nye gunstigere regler i planloven får ret til at bruge som helårsbolig, og fordi de opholder sig i Danmark i længere perioder end bare korte ferieophold.

Regeringen forventes at fremsætte lovforslag om den nye planlov til oktober 2016. Loven forventes at træde i kraft senest i januar 2017.

Det er indtil videre uvist, hvordan praksis bliver på området, men der er anledning til at råbe vagt i gevær, da der er grundlag for mange usikkerheder og tvistigheder.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Kristine Wagner på tlf. 38 40 42 20 eller kw@hulgaardadvokater.dk

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *