if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Dommere holder med staten i skattesager

7.02.20 | Retssikkerhed, Skatter og afgifter

Af Selina Musa 

Grundlovens § 63 bestemmer, at domstolene påkender spørgsmål om øvrighedsmyndighedens grænser.

Lida Hulgaard har tidligere gennemgået 1.683 domme i civile skattesager, som Højesteret og Østre og Vestre Landsret har afsagt i 10-året 2002-2011, med fokus på de enkelte dommeres stemmer (vota) i disse sager.

I perioden fik skatteyderne kun medhold helt eller delvis i omkring 15 % af sagerne, og i Højesteret havde medholdsprocenten været faldende i 10-året.

Der var betydelige forskelle i medholdsprocenten imellem de enkelte dommere, og der er erfarne dommere med mange sager bag sig, der ikke i nogen sag i perioden har givet en skatteyder medhold, hverken helt eller delvis.

Denne statistiske undersøgelse rejste det spørgsmål, om domstolene sætter borgernes retssikkerhed i højsædet.

Der er jo ikke meget retssikkerhed i at få en sag for en dommer, der aldrig eller næsten aldrig giver skatteydere medhold.

Højesterets præsident Børge Dahl afviste kritikken.

 

Dommerundersøgelsen vil blive trykt i Tidsskrift for Skatter og Afgifter nr. 8, 2014 og kan i sin helhed læses her.

Undersøgelsen er også omtalt i et interview med Lida Hulgaard og kommenteret af professor Jan Pedersen, Århus Universitet, og Højesterets præsident, Børge Dahl, på Danske Advokaters hjemmeside og i Danske Advokaters Magasin af 17. februar 2014. Læs artiklen her.

Jyllands-Posten bragte den 7. februar 2014 også en omtale af undersøgelsen. Du kan læse artiklen her.

Ekstra Bladet har også omtalt undersøgelsen i en artikel af den 9. marts 2014. Du kan læse artikel her.

 

 

Lars Lauge Nielsen

Advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 24
Mobil: +45 40 80 64 24
lln@hulgaardadvokater.dk