if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Nyt om Hulgaard Advokater

Portræt – En ildsjæl og en pioner inden for skatteret takker af

03.04.20 | Nyt om Hulgaard advokater

I mere end 50 år har advokat Lida Hulgaard været dybt engageret i skatteret. Nu har hun valgt at trække sig tilbage for at bruge tid på familien og nogle af de mange andre interesser, hun har. Her giver Lida et kort indblik i en lang karriere. 

Hvad står i forgrunden, når du ser tilbage på din karriere som advokat?

At blive kontaktet af et menneske, som beder om min hjælp og så tage hul på et nyt samarbejde og en ny opgave – det holder aldrig op med at fascinere mig. Først og fremmest har min store passion inden for advokatgerningen været drevet af dette inspirerende samarbejde med mine kunder.

Det interesserer mig også at trække de store linjer inden for juraen, dvs. arbejde forskningsmæssigt og teoretisk. Det er i nogen grad lykkes at få det praktiske arbejde med at bistå kundererne og den mere teoretiske indfaldsvinkel i udvalg og råd til at gå hånd i hånd. Derfor blev jeg rigtigt glad, da jeg blev spurgt, om jeg kunne tænke mig at blive formand for Skatterådet. Det job havde ingen advokat før mig haft, så det var en stor anerkendelse. Senere modtog jeg Dreyers Fonds Hæderspris – et stort øjeblik.

Nævnes skal det også, at min mand har været en afgørende faktor for det arbejdsliv, som jeg har haft. Ved siden af sit arbejde som speciallæge tog han en stor del af slæbet med at få hjem og familie med 4 børn til at fungere. 

Hvorfor blev skatteret dit felt?

Efter nogle år som advokatfuldmægtig blev jeg ansat på Juridisk Institut på Aarhus Universitet i begyndelsen af 1970’erne – en stilling, hvor jeg skulle undervise i skatteret og selv udvikle fagområdet. Sammen med nogle kolleger skrev vi landets første lærebog i skatteret. Kombinationen af jura og tal passer mig godt. Derfor blev skatteret mit speciale, også som advokat. 

Hvad er det bedste, der er sket i de 50 år, du har været i branchen?

Det er specialiseringen af advokaterne. Derfor kan advokater stadig yde kvalificeret bistand til deres kunder. 

Hvad er din faglige kæphest?

Min kæphest er, at dommerstanden også burde specialisere sig. Det ville øge tilliden til domstolene og styrke retssikkerheden. 

Hvad glæder du dig til at følge med i på sidelinjen?

Skattekommissionens arbejde har min særlige interesse. Jeg har selv været bisidder i kommissionen. Det er bedrøveligt, at Skat er blevet så udsultet, at tilliden til skattemyndighederne i nogen grad er smuldret. I mine øjne er tilliden til Skat en krumtap i samfundet. 

Hvad skal dit liv fyldes af nu?

Sammen med min søster vil jeg skrive min mors historie. Mine forældre var modstandsfolk, og min far blev taget, mens min mor flygtede til Sverige. Hun har efterladt os lidt dagbog fra perioden, som har inspireret os til at undersøge hendes liv nærmere. Jeg glæder mig også til at få mere tid til at spille bridge og tennis og andre interesser, der har fulgt mig hele livet. 

Hvad kommer du særligt til at savne?

Jeg vil savne det daglige samarbejde med kunderne og omgangen med mine skønne kollegaer. Det er priviligeret at være omgivet af unge, dygtige og engagerede mennesker. 

Hvem overtager dine sager?

Min pensionering har været forberedt i længere tid. Derfor er de sager, jeg har været med i, på det seneste kørt i parløb med andre kollegaer. Med andre ord er kundernes interesse fortsat i rigtig gode hænder.