if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

SKAT og sager om dansk skattepligt – en udløber af Stephen Kinnock- og Camilla Vest-sagerne

22.05.21 | International skat, Skatter og afgifter

Af Lars Lauge Nielsen

SKAT (SKAT er i dag opdelt i syv styrelser, herunder Skattestyrelsen) tog konsekvensen af deres fejlagtige håndtering af skattesagen mod modellen Camilla Vest, som først blev idømt fængsel og bøde for skatteunddragelse, men efterfølgende med henvisning til SKATs modsatte behandling i Stephen Kinnock-sagen, frikendt i Østre Landsret.

SKAT vurderede, at Camilla Vest-sagen, og dermed indirekte SKATs håndtering af Stephen Kinnocks skattesag, måtte få den konsekvens, at man skulle revurdere en række sager, hvor udenlandsk bosatte danskere er blevet anset for skattepligtige.

Kerneområdet er de tilfælde, hvor udenlandsk bosatte personer, fx ægtepar, har erhvervet en dansk ejendom, og hvor den ene person, fx hustruen, er flyttet ind. Her har SKAT i flere tilfælde vurderet, at også manden er blevet fuldt skattepligtig som følge af ophold og begrænset arbejde i Danmark.

 

Udløbere af SKATs projekter

En del af disse sager var udløbere af SKATs stort anlagte projekter, Projekt Money Transfer og Projekt Credit Card-sager. Begge er områder, hvor der kan være idømt bøder.

I sådanne tilfælde, og andre lignende tilfælde, var der grund til at revurdere om den danske skattepligt skal fastholdes, eller om SKAT var nødt til at opgive deres tidligere afgørelse.

I den forbindelse udsendte SKAT et styresignal om genoptagelsesmuligheden.

SKATs beslutning og udsendelse af styresignal må trods SKATs benægtelse, tages som et udtryk for, at SKAT ved Stephen Kinnocks sag reelt lempede skattepraksis i forhold til, hvordan SKAT hidtil havde praktiseret skattepligtsreglerne.

Som skatteyder bør man altid foretage en selvstændig vurdering af mulighederne for genoptagelse, og ikke alene vurdere sagen ud fra SKATs styresignal, da der kan være mange situationer, som SKATs styresignal ikke forholder sig til.

Det er derudover vigtigt, at man søger inden for gældende frister for anmodning om genoptagelse af tidligere år, da muligheden for ændring af skatteansættelsen for tidligere år ellers kan blive afvist alene med den begrundelse, at anmodningen er indgivet for sent.

 

Læs mere om genoptagelsesmulighederne her.

 

Når der er tale om genoptagelse af skatteansættelserne for tidligere år, er udgangspunktet, at muligheden for genoptagelse udløber senest 1. maj i det fjerde kalenderår efter indkomstårets udløb.

Hulgaard Advokater assisterer gerne med en vurdering af, om der konkret er mulighed for at søge genoptagelse i sager, hvor Skattestyrelsen har truffet afgørelse om dansk skattepligt.

 

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Lars Lauge Nielsen på lln@hulgaardadvokater.dk eller på tlf. 38 40 42 24.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lauge Nielsen

Advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 24
Mobil: +45 40 80 64 24
lln@hulgaardadvokater.dk