if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Borgere tromles i skattesager

24.10.21 | Retssikkerhed, Skatter og afgifter | 0 Kommentarer

Af Lars Lauge Nielsen

I Hulgaard Tax Team har vi den grundlæggende holdning, at skattesager bør og oftest kan undgås.

Bør undgås, fordi sådanne sager kan være meget langvarige og kostbare, og fordi de i nogen grad tager fokus væk fra virksomhedsledernes vigtigste opgave: at drive deres virksomhed. – Og skattesagerne kan som regel undgås, hvis komplicerede forhold bliver ordentligt belyst og planlagt under medvirken af kompetente skatterådgivere.

Hulgaard Tax Team er et stærkt hold af skatteeksperter, der har mange års erfaring med rådgivning om danske og internationale skatte- og afgiftsspørgsmål. Hulgaard Tax Team har været med til at tilrettelægge generationsskifte i nogle af Danmarks fremtrædende familieejede virksomheder. Bl.a. herfra er opsamlet en solid ballast om skattemæssige barrierer, og om hvordan en korrekt tilrettelæggelse af generationsskifter bør gennemføres.

Men Hulgaard Tax Team fører også skattesager i tilfælde, hvor det er gået galt. Så søger vi “at jorde Kammeradvokaten”, som professor Aage Michelsen nok ville udtrykke det!

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Lars Lauge Nielsen på lln@hulgaardadvokater.dk eller Selina Musa på sm@hulgaaardadvokater.dk

Lida Hulgaard

Advokat (H)
Tel.dir.: +45 38 40 42 08
Mobil: +45 20 31 30 29
lh@hulgaardadvokater.dk