if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Er jeres golfklub fritaget for moms?

13.09.22 | Moms og afgifter, Skatter og afgifter

Af Øjvind Hulgaard

Golfklubber, som ikke drives med gevinst for øje, er fritaget for at opkræve moms af indtægterne fra kontingenter og greenfees. Landsskatteretten har dog tidligere statueret, at selvom der er tale om en amatørgolfklub, kan klubben under nærmere omstændigheder anses for at blive drevet med gevinst for øje. Problematikken med momsfritagelse kan f.eks. opstå i de situationer, hvor klubben ikke selv ejer banerne, men lejer disse af en baneejer, der typisk er et selskab.

Det springende punkt er, hvordan aftalen med baneejeren er udformet. Landsskatteretten slog i det konkrete tilfælde fast, at en golfklub ikke havde ret til at fritage indtægter fra kontingenter og greenfees for moms, fordi baneejeren (selskabet) havde så stor indflydelse på klubbens økonomi, at golfklubbens formål ikke kunne adskilles fra baneejerens kommercielle formål.

Golfklubben blev derfor også anset for at være drevet med gevinst for øje, hvilket betød, at den ikke måtte undlade at opkræve moms af indtægter fra kontingenter og greenfees. Som konsekvens heraf måtte klubben derfor fremover opkræve moms af disse indtægter.

Dommen fra Landsskatteretten havde altså den betydning, at golfklubben efterfølgende selv måtte “betale” momsen og dermed miste 20% af sine indtægter fra kontingenter og greenfees, eller at disse skulle stige med 25%. Har I styr på, om jeres klub er udformet således, at den kan anses for at blive drevet med gevinst for øje?

 

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Øjvind Hulgaard på hu@hulgaardadvokater.dk eller på tlf. 38 40 42 44.

 

 

Øjvind Hulgaard

Partner, advokat (L)
Tel. dir.: +45 38 40 42 44 / +45 38 40 42 45
Mobil: +45 28 19 39 93
hu@hulgaardadvokater.dk