if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Finansiering af startup: Forbered jer til at hente kapital til jeres startup eller vækstvirksomhed

19.10.22 | Selskaber og fonde, Start af virksomhed

Af Niklas Nyborg

I vil (næsten) altid få brug for finansiering til at starte eller vækste jeres virksomhed – og om I lykkes med at hente finansiering, afhænger i høj grad af forberedelsen!

Inden I begynder at overveje, hvor I skal gå hen for at hente finansiering, og om I har brug for finansiering fra en bank (fremmedkapital) eller en investor (egenkapital) eller noget helt tredje, så er første step forberedelse.

  1. Hvad er jeres virksomhed?
  2. Hvordan er økonomien nu?
  3. Hvor meget kapital er der brug for? Og i hvor lang tid?
  4. Er I på jagt efter andet end kapital?
  5. Hvad vil I give afkald på?

Hvis I kan svare på de fem spørgsmål, så vil mulighederne for at hente kapital – på rimelige vilkår – helt sikkert blive forbedret både på kort og lang sigt.

 

Næste step er at finde ud af, hvilken type kapital der giver mest værdi for jer. I kan få et overblik over de forskellige typer af kapital her.

 

Hvis I ikke kan svare på de fem spørgsmål, så er der hjælp at hente i denne artikel.

 

1. Hvad er jeres virksomhed?

Lav en forretningsplan

Forretningsplanen skal beskrive virksomheden og planerne for etableringen, driften og væksten – men vigtigst af alt – så skal den være realistisk og konkret.

Den skal give et overblik for modtageren, men på samme tid give værdi til jer som et planlægningsværktøj, hvor I kan samle trådene. Forretningsplanen skal sikre, at I kommer hele vejen rundt om jeres virksomhed, eksempelvis idégrundlaget, ressourcer, produktet/ydelsen, markedet, markedsføringen, salg, økonomien og fremtiden.

Der er ikke én rigtig eller én forkert måde at lave en forretningsplan på, og der mange forskellige modeller, skabeloner og teorier, som man kan bruge til at hente inspiration – eller i hvert fald til at få sat processen i struktur.

I kan finde en skabelon til en almindelig forretningsplan på Virksomhedsguiden, som kommer omkring det væsentligste. Virksomhedsguiden er en platform, der skal vejlede danske virksomheder, og som drives af Erhvervsstyrelsen.

Et alternativ kan være at starte med denne forretningsmodel, som bygger på Business Model Canvas. Den er lidt mindre teksttung og et godt udgangspunkt til en brainstorm eller workshop.

 

2. Hvordan er økonomien nu?

Få overblik over økonomien

Hvis virksomheden er helt ny, så er det vigtigste at få lavet et etableringsbudget og skabt et overblik over, hvor stor en del af finansieringen, som I selv har mulighed for at komme med. Virksomhedsguiden har lavet denne skabelon til et etableringsbudget.

Uanset om virksomheden har været drevet i en kortere eller længere periode, så er det vigtigste at få sikret, at bogføringen er opdateret og komplet. Det er nødvendigt for at levere friske og retvisende tal til de personer, som man ønsker kapital fra.

Det er godt givet ud at bruge lidt ekstra tid her for at være sikker på, at man leverer retvisende og komplette tal til den potentielle långiver eller investor i første omgang – førstehåndsindtrykket er væsentligt for tilliden og desværre svært at ændre.

 

3. Hvor meget kapital er der brug for? Og i hvor lang tid?

Læg et budget

Budgettet skal være realistisk og give et klart overblik over de faste og variable omkostninger. Igen er det vigtigt, at man kommer hele vejen rundt, så den potentielle långiver eller investor ikke finder omkostninger, som burde have været med fra start.

Det er derfor godt givet ud at (i) få læst budgettet igennem af en ude fra og (ii) bygge det op ud fra en skabelon, som kommer omkring de væsentlige poster. Virksomhedsguiden har både udarbejdet skabeloner og vejledninger til et drifts- og likviditetsbudget, som kan findes her. Derudover stiller de fleste banker skabeloner til rådighed.

Hvis det er muligt, så anbefaler vi, at man opstiller budgetter både ud fra et best case, worst case og forventet scenarie.

Tip: Hold omkostningerne nede i starten – det giver både ro, så I ikke bliver presset ud i at hente kapital, og gør det meget mere attraktivt for en långiver eller investor at komme med om bord.

 

4. Er I på jagt efter andet end kapital?

Der er mange måder, I kan skaffe kapital på, og der er fordele og ulemper ved alle typer.

Det er derfor en god idé allerede fra starten af internt at have afstemt, hvad best case vil være, og hvilke ressourcer I mangler for at komme i mål?

Skal der alene hentes kapital til opstart af produktion? Skal kapitalen bruges til international skalering, opbygning af en organisation eller opkøb?

Hvis man har udarbejdet den gode forretningsplan, så er man langt i forhold til, om man ”kun” har brug for penge, eller om netværk, kompetencer og/eller erfaring er lige så afgørende for at lykkes med virksomheden.

 

5. Hvad vil I give afkald på?

Vi har endnu ikke set, at en virksomhed har kunnet hente finansiering uden at give afkald på noget, men der er stor forskel på hvad og hvor meget, der gives afkald på.

Det kan både være privat, hvor en bank eller investor kan kræve et personligt commitment i form af arbejdsindsats, egen investering eller personlig sikkerhed for finansieringen.

Det kan også være økonomiske rettigheder til virksomheden eksempelvis i form af en forrentning af det finansierede beløb (lånefinansiering/fremmedkapital), afkald på en andel af virksomheden (investering/egenkapital) eller krav om at man som founder står bagerst i køen, når virksomheden engang giver overskud eller skal sælges.

Derudover kan det være forvaltningsmæssige rettigheder til virksomheder eksempelvis i form af stemmerettigheder til investor, etablering af bestyrelse, vetorettigheder eller en pantsætning, dvs. at långiver kan overtage virksomheden, hvis lånet ikke bliver tilbagebetalt rettidigt.

Alle disse afkald er argumentet for, at forberedelsen er godt givet ud. Det sikrer en god forhandlingsposition, når investor eller långiver begynder at komme med krav for at ville stille kapital til rådighed.

 

Hvis I har spørgsmål til den første finansiering, så er I velkomne til at kontakte os.

Niklas Nyborg
Advokat

M:    +45 42 13 42 41
E:    nny@hulgaardadvokater.dk

 

Læs mere om finansiering af startup: hvordan du vælger den rigtige type kapital og om den første investering.

 

 

 

Niklas Nyborg

Advokat
Dir. tlf.: +45 38 40 42 41
Mobil: +45 42 13 42 41
nny@hulgaardadvokater.dk