if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Hvornår indtræder skattepligten ved tilflytning?

nov 30, 2022 | International skat, Skatter og afgifter, Skatterådgivning

Af Selina Musa og Lars Lauge Nielsen

Det kan være vanskeligt at vurdere, om man indtræder i fuld skattepligt til Danmark, selvom man bor i udlandet. F.eks. kan der sættes spørgsmålstegn ved, hvorvidt arbejde i Danmark udløser fuld skattepligt? Eller erhvervelse af et sommerhus i Danmark?

I en tilflytningssituation er det ikke tilstrækkeligt, at skatteyderen erhverver en helårsbolig, for at indtræde i fuld skattepligt. Fuld skattepligt indtræder først, når vedkommende også tager ophold i Danmark. Skattepligten indtræder således ved en kombination af bopæl og ophold her i landet.

Opholdsbetingelsen vurderes særligt på baggrund af opholdets formål. Skatteyderen indtræder ikke i fuld skattepligt, hvis vedkommende opholder sig uafbrudt i Danmark på grund af ferie eller lignende i maksimalt 3 måneder eller hvis vedkommende samlet har et ophold på op til 180 dage inden for en 12-måneders periode.

 

Hvad indebærer ”ferie eller lignende”?

Det er klart, at arbejde ikke har karakter af ferie eller lignende, hvorfor skatteyderen, der har en helårsbolig til rådighed og arbejder i Danmark, som udgangspunkt vil indtræde i fuld skattepligt.

Det er en vanskelig afgrænsning, hvor skatteyderens adfærd skal undersøges.

 

Indtræder man i fuld skattepligt, når man besvarer mails, telefonopkald eller andet ved ophold/ferie i Danmark?

Praksis på området er ikke præcis og entydig. Det er op til en konkret vurdering, hvor forskellige momenter skal undersøges. F.eks. er der mange skatteydere, der bor i udlandet, men er bestyrelsesmedlemmer i danske selskaber. Disse skatteydere rejser flere gange om året til Danmark for at deltage i bestyrelsesmøder eller lignende.

Som udgangspunkt indtræder skatteyderen ikke i fuld skattepligt ved deltagelse i bestyrelsesmøder i Danmark. Dette resultat kan dog ændres, hvis vedkommende eksempelvis bor i sit sommerhus under udøvelsen af disse erhvervsmæssige aktiviteter.

Skattestyrelsen har godkendt, at skatteyderen sporadisk og i et begrænset omfang kan anvende sin telefon og/eller mail i erhvervsmæssigt øjemed og samtidig have bopæl her i landet, uden at vedkommende indtræder i fuld skattepligt. Det er dog væsentligt at understrege, at skatteyderen indtræder i fuld skattepligt, hvis vedkommende holder erhvervsmæssige møder (f.eks. et bestyrelsesmøde) i sommerhuset.

Skattestyrelsen lægger endvidere særligt vægt på, at skatteyderen ikke indtræder i fuld skattepligt, hvis vedkommende overnatter på et hotel i forbindelse med bestyrelsesmøderne og dermed ikke overnatter i sit sommerhus. Dvs. at der sker en klar adskillelse mellem ”ferie eller lignende” og ”erhvervsmæssige aktiviteter”.

 

 

Skattemæssige konsekvenser

Hvis Skattestyrelsen finder, at skatteyderen indtræder i fuld skattepligt, uden at denne har foretaget en behørig selvangivelse heraf, kan dette resultere i en ekstraordinær ansættelse af skatten, hvor skattemyndighederne kan gå op til 10 år tilbage. Derudover kan skatteyderen stå over for bøde eller fængsel for skatteunddragelse, afhængig af omstændighederne og omfanget.

Står du i en situation, hvor du er ved at fraflytte Danmark, så læs mere om de skattemæssige konsekvenser ved fraflytning her

 

Brug for hjælp eller har du spørgsmål?

Hulgaard Advokater har betydelig erfaring med skatterådgivning om, hvorvidt skatteyderes aktiviteter i Danmark udløser fuld skattepligt og med at hjælpe skatteydere med at få det bedst mulige udfald.

Hvis du har spørgsmål til din eventuelle tilflytning til Danmark, er du velkommen til at kontakte os.

Lars Lauge Nielsen

Advokat (L)

Dir.tlf.:  +45 38 40 42 24

Mobil:   +45 40 80 64 24

E-mail: lln@hulgaardadvokater.dk

Lars Lauge Nielsen
Advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 24
Mobil: +45 40 80 64 24
lln@hulgaardadvokater.dk