if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Registreringsafgift på udenlandsk indregistrerede biler – SKATs kontrolaktion

06.12.22 | Moms og afgifter, Skatter og afgifter

Af Kristine Wagner

Når man bor i Danmark, er det som udgangspunkt ikke lovligt at køre i biler, som der ikke er betalt dansk registreringsafgift af. Der gælder imidlertid en række undtagelser til udgangspunktet, og forbuddet gælder derfor ikke i alle tilfælde.

Du kan fx få lov til at køre på udenlandske plader i en begrænset periode, hvis du importerer en bil, har lånt en bil på et udenlandsk autoværksted, mens din egen bil er til service i udlandet eller skal teste en udenlandsk registreret bil i erhvervsmæssig henseende.

Bliver man stoppet i en kontrolaktion, er det naturligvis afgørende for sagens videre forløb, om man kan dokumentere, at kørslen er lovlig. Kan man ikke det, kan det blive meget dyrt i afgift og bøder til SKAT, ligesom man risikerer, at SKAT konfiskerer bilen, hvis man ikke kan stille sikkerhed for afgifterne mv. på anden vis.

Hos Hulgaard Advokater rådgiver vi gerne om i hvilke tilfælde, man lovligt kan anvende en bil på udenlandske plader i Danmark, ligesom vi gerne bistår med at søge om tilladelse til kørsel, hvis dette er nødvendigt.

Har du været ude for at blive stoppet af SKAT i en kontrolaktion, og har SKAT til hensigt at opkræve afgift mv., kan Hulgaard Advokater vurdere, om der er grundlag for at gå imod SKATs opfattelse og i givet fald føre sagen, hvis du ønsker at klage over SKATs vurdering. Det er vores erfaring, at sagerne ikke altid er så enkle, som det umiddelbart kan se ud til, og afgiftspligten bør derfor vurderes grundigt i hver enkelt tilfælde. Vi har gode erfaringer med at få ændret SKATs afgørelser til fordel for klager.

 

tyske nummerplader

Det kan ofte være afgørende for at få det optimale ud af vores bistand, at man inddrager os så tidligt i processen som muligt. Dette sikrer, at sagen tilrettelægges bedst muligt fra starten, herunder at du sikres de rettigheder, som lovgivningen giver mulighed for.

 

For yderligere oplysninger er du meget velkommen til at kontakte Kristine Wagner på kw@hulgaardadvokater.dk eller tlf. 40 80 64 20 

Kristine Wagner

Partner, advokat (L)
Mobil: +45 40 80 64 20
kw@hulgaardadvokater.dk