if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Pas på uautoriserede varemærkeregninger fra udenlandske firmaer

12.01.23

Af Christina Gohs

Pas på, hvis du modtager fakturaer vedrørende registrering af danske og internationale varemærker.

I forbindelse med en varemærkeregistrering afgiver du som registrant dine kontaktoplysninger.

Disse kontaktoplysninger kan misbruges af udenlandske firmaer til at fremsende fakturaer, som er udarbejdet, så de fremstår som en forudsætning for varemærkets endelige registrering og beskyttelse, eller som forudsætning for at blive optaget i ”officielle” registre.

Betaling af de opkrævede beløb er ikke en forudsætning for, at varemærket kan registreres og opnå beskyttelse m.v., og de udstedende firmaer har ikke forbindelse til nogen offentlige varemærkemyndigheder i det pågældende land.

Er du i tvivl, om du skal betale en faktura, du har modtaget, er du meget velkommen til at kontakte Christina Gohs på cg@hulgaardadvokater.dk eller læs mere om varemærker.

 

Christina Gohs

Juridisk assistent
Tel.dir.: +45 38 40 42 16
cg@hulgaardadvokater.dk