if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Ændringer i kategoriseringer

Har du modtaget brev fra Vurderingsstyrelsen om, at din ejendom skifter status fra landbrug/skovejendom til ejerbolig?

Hvis ja – så skal du være opmærksom på de afledte skattemæssige konsekvenser:

  • Ejendomsskatten (grundskyld) vil stige voldsomt
  • Ejendomsværdiskatten vil blive betalt af hele ejendommens værdi og ikke kun værdien af ejerboligen
  • Ved brug af virksomhedsskatteordningen kan du blive tvunget til at ”hæve” ejendommen fra ordningen

Modsat kan der være en fordel ved salg af ejendommen.

Du har fået en frist på 14 dage til at reagere og komme med indsigelser mod den forventede ændrede status (kategorisering) af ejendommen.

Overholder du ikke fristen, vil SKAT træffe en afgørelse om kategoriseringen, og denne kan du påklage i 6 uger – men nu igennem en langsommelig proces, hvor du skal bevise, at SKAT’s kategorisering er forkert, og at der faktisk drives landbrug/skovbrug fra ejendommen.

Der er dog en overgangsordning, som fastholder ejendommen i den nuværende kategori indtil et salg mv. Det i går besluttet i en forligskreds i Folketinget at udvide denne ordning, så du kan ændre på ejendommen, sælge jord fra, bygge om mv. uden, at ejendommen automatisk ryger ud af overgangsordningen. Samtidig drøftes en ny kategori – naturejendom.

 

Ring til os, Kristina Meier Risbjerg 42134246 eller Sanne Neve 30934149, hvis du har spørgsmål eller brug for sparring

 

Kristina Meier Risbjerg

Partner, advokat
Mobil: +45 42 13 42 46
kmr@hulgaardadvokater.dk

Sanne Neve

Partner, HulgaardNeve Tax P/S Mobil: +45 30 93 41 49 sn@hulgaardnevetax.dk