if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Beskatning af fri firmabil

7.06.23 | Skatter og afgifter

Af Lars Lauge Nielsen og Mille Schacht-Magnussen

Når man som medarbejder eller virksomhedsejer kører i en firmabil, er man som udgangspunkt skattepligtig af fri bil, hvis man har privat rådighed over bilen. Her giver vi et overblik over reglerne, så du ikke risikerer et stort skattesmæk.

 

Beregningen

 

1. Bilens værdi

Beregningen af fri bil tager udgangspunkt i bilens værdi. Man bruger enten købsprisen eller nyvognsprisen ganget med Skattestyrelsens fastlagte satser. Hvis bilen er ny (højst 3 år) bruges nyvognsprisen. Hvis bilen er ældre end 3 år bruges købsprisen.
Der skelnes mellem to satser. En for bilens værdi for de første 300.000kr. og en for værdien udover de første 300.000kr.

 

For værdien op til 300.000kr. er satserne som følger:

Inden 30/06-2021 25%
Fra 01/07-2021 24,5%
2022 24%
2023 23,5%
2024 23%
2025 og senere 22,5%

 

For værdien udover de 300.000kr. er satserne som følger:

Inden 30/06-2021 20%
Fra 01/07-2021 20,5%
2022 21%
2023 21,5%
2024 22%
2025 og senere 22,5%

 

2. Miljøtillæg

Miljøtillægget beregnes ved at gange bilens årlige periodiske afgift med en sats. Der gælder særlige regler for dieselbiler og biler på ”papegøjeplader”.

 

Satser for miljøtillæg (procentdel af den periodiske afgift):

Inden 30/06-2021 150%
Fra 01/07-2021 250%
2022 350%
2023 450%
2024 600%
2025 og senere 700%

 

3. Hvad er værdien og hvad skal du betale

Værdien af bilen beregnes for et år ved at lægge bilens værdi sammen med miljøtillægget. For at få det månedlige beløb divideres med 12 og dette er beløbet du skal betale til Skattestyrelsen.

 

 

Hvad ligger der i ”rådighed”?

Det er rådigheden over den frie bil, der beskattes. Spørgsmålet er derfor ikke om du rent faktisk bruger bilen privat, men om du har bilen til rådighed til privat brug.

 

I vurderingen lægges bl.a. vægt på:

  • Om muligheden for privat kørsel er afskåret, fx ved skriftlig aftale mellem arbejdsgiveren og medarbejderen – herunder om muligheden reelt er afskåret, fx hvis medarbejderen ikke må tage bilen med hjem. Hvis bilen holder parkeret på privatadressen efter endt arbejdstid, er der formodning for privat brug.
  • Om man benytter sig af anden transport til og fra arbejde – herunder fx om familien har egen bil
  • Om der er ført kørebog
  • Om virksomhedsadressen og privatadressen er sammenfaldende. I sådanne tilfælde vil der være skærpet formodning for privat brug.
  • Om man er hovedaktionær i virksomheden. I sådanne tilfælde kan der være skærpet formodning for privat brug, hvis der fx er tale om dyre biler, der ikke normalt egner sig til erhvervsmæssig brug.

Vurderingen af hvorvidt bilen har været til rådighed til privat brug, kan være kompliceret og det er ligeledes ikke altid klart, hvorvidt det er dig eller Skattestyrelsen, der skal løfte bevisbyrden. Der kan bl.a. være formodningsregler, der i praksis vender bevisbyrden. Hvis du er i tvivl, er du meget velkommen til at kontakte os, så kan vi hjælpe dig med at foretage en konkret vurdering.

 

Kørsel mellem hjem og arbejde

Kørsel mellem hjem og arbejde er privat kørsel. Dog findes der to regler, der kan give anledning til undtagelser.

 

25 gange-reglen:

Hvis bilen undtagelsesvist bruges til kørsel mellem hjem og arbejde op til 25 gange om året, udløser det ikke beskatning, når

– bilen udelukkende skal bruges til erhvervsmæssig kørsel dagen efter,
– den ansatte i øvrigt er afskåret fra privat kørsel,
– der føres kørselsregnskab.

 

60-dages-reglen:

Kørsel mellem hjem og arbejde er privat kørsel, medmindre der er tale om kørsel til et midlertidigt arbejdssted. Ved midlertidig arbejdsplads forstås en arbejdsplads, hvor den ansatte kører til maks. 60 arbejdsdage inden for en given 12 måneders periode. Kørsel til og fra en midlertidig arbejdsplads vil være erhvervsmæssig.

Kørsel udover kørslen mellem hjem og midlertidigt arbejdssted vil herefter være privat. Der behøves ikke være tale om 60 sammenhængende dage.

Arbejdsdagene lægges blot sammen og afbrydes kun, hvis der ikke er kørt mellem hjemmet og det midlertidige arbejdssted i en periode på 60 arbejdsdage. 60-dages-reglen gælder, også selvom man har hjemmekontor eller driver virksomheden fra bopælen. Der eksisterer en række undtagelser til 60-dages-reglen, som kan have betydning for bedømmelsen af, om en kørsel i strid med 60-dages-reglen alligevel kan anses for erhvervsmæssig.

 

Særligt indrettede biler

Er bilen særligt indrettet, dvs. ikke egnet til privat kørsel, udløser privat kørsel ikke beskatning af fri bil. Privat kørsel i særligt indrettede køretøjer beskattes dog på anden vis. En særligt indrettet bil er fx en lastbil, eller en kassevogn med særlig indretning.

 

Konkret vurdering

Har du behov for en vurdering af, om du risikerer skattepligt af fri bil, bidrager Hulgaard Advokater gerne.

For yderligere oplysninger er du meget velkommen til at kontakte Lars Lauge Nielsen på mobil: 40 80 64 24 eller e-mail: lln@hulgaardadvokater.dk.

 

 

 

Lars Lauge Nielsen
Advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 24
Mobil: +45 40 80 64 24
lln@hulgaardadvokater.dk
Mille Schacht-Magnussen