if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Fordele ved solceller på udlejningsejendomme

8.08.23 | Afgifter, Energi og Forsyning, Fast ejendom erhverv

Af Bettina Mikkelsen & Kristina Meier Risbjerg

Den grønne omstilling buldrer afsted, og arbejdet frem mod en mere bæredygtig fremtid er i fuld gang. Alle virkemidler skal indtænkes i den transformation – og solceller er en vigtig brik.

Også på erhvervsejendomme – her kan solceller bidrage til:

  • at gøre bygningen mere energieffektiv og selvforsynende med el til ejendommens drift, inklusiv erhvervslejerne.
  • at nedbringe ejendommens klimaaftryk og sikre en mere bæredygtig ejendomsdrift, både klimamæssigt og økonomisk.
  • at minimere ejendommens driftsomkostninger, da solcellestrøm er billigere end at købe elektricitet fra nettet som følge af besparelser på elafgift og tariffer.

Derudover – som en sidegevinst – medvirker elproduktion fra solcelleanlæg også til at minimere belastningen af elnettet, hvilket har en stor samfundsmæssig værdi.

Investering i solceller giver et højt afkast, leverer grøn strøm til el- og hybridbiler, resulterer i en god CSR-værdi samt en grøn signalværdi, ligesom der er mulighed for at sælge overskudsstrøm. Solceller bidrager også til en bedre energiklassificering.

Solceller er derfor en form for kinder-æg i den grønne omstilling.

 

 

Juridiske forhold ved solceller på udlejningsejendomme:

Opsætning af solceller kan virke som en simpel opgave, men virkeligheden er en anden, og særligt i forhold til udlejningsejendomme. Det er en jungle af faldgruber og regler, der skal afklares, undersøges og håndteres – inden der trykkes på knappen.

Når udlejer og lejer har en fælles ambition om grøn omstilling, tillader lejer gerne udlejers monitorering af lejemålets energiforbrug. Dermed kan udlejer vurdere ud fra ejendommens forbrugsdata, hvor der kan energioptimeres bedst muligt.

I relationen mellem en udlejer og en lejer er kontraktsgrundlaget omdrejningspunktet, så det er her, vi starter. Vi skal skabe overblik og baseline for den videre proces, sådan at vi kan planlægge processen. Der skal indgås en tillægslejekontrakt med erhvervslejerne om at aftage el fra solcelleanlægget for, at solcellernes potentiale udnyttes bedst muligt. Når baseline er identificeret kigger vi nærmere på ejendommens elforbrugsprofil, sammenholder den med den potentielle produktion på solcelleanlægget og beregner den potentielle besparelse ved investering i solcelleanlægget.

Vi tager drøftelserne med de forskellige interessenter involveret i processen, og vi kan også tage de tekniske drøftelser med leverandør, installatør og myndigheder.

Ud fra de forskellige parametre udarbejder vi et beslutningsgrundlag med de mulige erhvervslejeretlige modeller, som ofte kræver, at der sker ændring eller justering af lejekontrakten.

Vi oplever, at vi med vores forskellige kompetenceprofiler kan levere en helhedsorienteret rådgivning, med fokus på de forskellige, relevante parametre.

 

Juridisk rådgivning på solceller på fast ejendom

Udvikling fra idé til faktisk installation af solceller er en proces, hvor mange faktorer og forhold skal undersøges og håndteres.

 

Vi i Hulgaard Advokater står klar til at være jeres sparringspartner og rådgiver i hele processen:

  • Fra beregning af de økonomiske potentialer
  • Over dialog med tekniske rådgivere og myndigheder,
  • Til håndtering af de erhvervslejeretlige og andre juridiske forhold


Kontakt afgiftsspecialist Bettina Mikkelsen på tlf. 42 13 42 44 eller pr. mail bm@hulgaardadvokater.dk
eller

advokat indenfor fast ejendom Kristina Meier Risbjerg på tlf. 42 13 42 46 eller pr. mail kmr@hulgaardadvokater.dk 

 

Har du interesse i juridisk rådgivning om erhvervsejendom, herunder køb og salg og udlejning af fast ejendom, så læs mere her

Interesserer du for energi og forsyning, samt den grønne omstilling så kan du læse mere om hvad vi kan hjælpe med her

Har du brug for sparring på energiafgifter og måske øvrige afgifter? Så læs mere her

Bettina Mikkelsen
Partner, afgiftsspecialist
Mobil: +45 42 13 42 44
bm@hulgaardadvokater.dk
Kristina Meier Risbjerg
Partner, advokat
Mobil: +45 42 13 42 46
kmr@hulgaardadvokater.dk