if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Whistleblower-direktivet: Styrkelse af Whistleblower-beskyttelse i EU

5.10.23 | Drift & jura, Persondata

Af Marcus Gangdal

Whistleblower-direktivet, officielt kendt som “Directive (EU) 2019/1937 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2019 on the protection of persons who report breaches of Union law“, repræsenterer et vigtigt skridt i retning af at beskytte og fremme whistlebloweres rettigheder og integritet i hele EU.

 

Formål med Whistleblower-direktivet:

Direktivet blev vedtaget med det overordnede mål at styrke whistlebloweres beskyttelse og opmuntre til rapportering af uregelmæssigheder, der vedrører EU-retten. Det forventes at fremme gennemsigtighed, integritet og ansvarlighed i hele EU ved at skabe en sikker og beskyttet kanal for whistleblowers til at rapportere uregelmæssigheder.

Vil du have en kort introduktion til whistleblowerordning & whistleblowers, så giver vi her svar på 10 typiske spørgsmål

 

Centrale Elementer i Whistleblower-direktivet:

Anvendelsesområde: Direktivet finder anvendelse på en bred vifte af sektorer og aktiviteter, herunder privat og offentlig sektor.

Beskyttelse mod gengældelse: Direktivet indeholder bestemmelser, der forhindrer arbejdsgivere i at træffe gengældelsesforanstaltninger mod whistleblowere, herunder afskedigelse, chikane eller diskrimination.

Rapporteringskanaler: Direktivet fastsætter krav om etableringen af klare og sikre kanaler, som whistleblowere kan bruge til at indgive rapporter om uregelmæssigheder, både internt i en organisation og eksternt til relevante myndigheder.

Fortrolighed: Direktivet sikrer fortrolighed og beskyttelse af whistlebloweres identitet og personlige oplysninger.

Ret til retsmidler: Whistleblowere, der udsættes for gengældelse, har ret til at søge godtgørelse og evt. erstatning.

 

Tidsplan for Implementering:

Medlemsstaterne i EU blev forpligtet til at implementere Whistleblower-direktivet i deres nationale lovgivning inden for en vis tidsramme efter vedtagelsen. Dette sikrer en ensartet og harmoniseret beskyttelsesramme for whistleblowers på tværs af EU.

Det betød, at alle private virksomheder med 250 eller flere ansatte har skullet have etableret en whistleblowerordning siden den 17. december 2021. Kravet gælder også alle offentlige myndigheder med mere end 50 ansatte.

Fra den 17. december 2023 udvides kravet til at gælde private arbejdsgivere med mere end 50 ansatte.

 

Betydning for EU og Samfundet:

Whistleblower-direktivet er en vigtig retsakt, der tjener til at styrke EU’s engagement i beskyttelse af whistleblowers og fremme åbenhed og ansvarlighed i erhvervslivet og den offentlige sektor. Det kan også bidrage til at afsløre og forhindre overtrædelser af EU-lovgivningen, såsom korruption, svig og miljøskadelig adfærd.

I sidste ende tjener Whistleblower-direktivet som et værdifuldt instrument til at opmuntre whistleblowere til at træde frem og bidrage til at opretholde EU’s integritet og beskytte offentlighedens interesser.

Du kan læse mere herom i vores artikel Sådan kan whistleblowerordninger styrke din virksomheds integritet og effektivitet

 

Få en whistleblowerordning med Hulgaard Advokater

Vi hos Hulgaard Advokater har indgået samarbejde med Whistleblower Software ApS for at kunne levere en sikker og brugervenlig løsning designet til vores kunders behov. Dette har vi delt op i 4 løsninger på whistleblowerordninger, som du kan læse mere om her.

Er du interesseret i at få etableret en digital whistleblowerordning med os, eller har du spørgsmål hertil, så er du også altid velkommen til at kontakte os på whistleblower@hulgaardadvokater.dk eller

Advokat Marcus Gangdal på tlf. 38 40 42 47 eller maj@hulgaardadvokater.dk

Advokat Kristine Mølgaard Mogensen på tlf. 38 40 42 40 eller kmm@hulgaardadvokater.dk

Marcus Gangdal

Advokat
Tel.dir. +45 38 40 42 47
Mobil +45 42 13 42 47
maj@hulgaardadvokater.dk

Kristine Mølgaard Mogensen

Advokat
Tel.dir.: +45 38 40 42 40
Mobil: +45 42 13 42 40
kmm@hulgaardadvokater.dk