if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Har Skattestyrelsen forhøjet din virksomheds skattepligtige indkomst?

25.10.23 | Skatter og afgifter, Skatterådgivning

Af Selina Musa og Lars Lauge Nielsen

Hvis Skattestyrelsen mener, at din virksomheds bruttoavance er unormalt lav, kan den lave bruttoavance understøtte Skattestyrelsens skønsmæssige forhøjelse af selskabets skattepligtige indkomst. Det ses ofte i praksis, at Skattestyrelsen har fokus på håndværkere, og at Skattestyrelsen vælger at tilsidesætte virksomhedens regnskabsgrundlag i forbindelse med den lave bruttoavance. 

Vi ser ofte, at Skattestyrelsen foretager en såkaldt skønsmæssig ansættelse af selskabets skattepligtige indkomst, når selskabet ikke har givet oplysningerne rettidigt eller ikke har givet oplysninger, som kan danne grundlag for en korrekt årsopgørelse. Dvs. indkomsten ansættes ud fra Skattestyrelsens vurdering, der baseres på flere elementer. Dette kan bl.a. være selskabets bruttoavance.

 

Hvad er bruttoavancen?

Bruttoavancen er forskellen mellem din virksomheds nettoomsætning og vareforbrug i procent af nettoomsætningen. Skattestyrelsen vurderer din virksomheds bruttoavance ift. enten bruttoavancen hos lignende virksomheder inden for samme branche eller ift. en bruttoavance beregnet af Skattestyrelsen.

 

Hvad har Skattestyrelsen fokus på ved en skønsmæssig ansættelse?

Skattestyrelsen kan tilsidesætte virksomhedens regnskabsgrundlag, når der ikke er foretaget daglige eller jævnlige kasseafstemninger, eller når Skattestyrelsen kan påvise, at bruttoavancen og regnskabet ikke er retvisende.

Skattestyrelsen kan fremskaffe detaljerede oplysninger om udviklingen af indtjeningen i den pågældende branche – både nationalt og lokalt – og foretage et rimeligt skøn over ”et normalniveau for svind”, hvis det er relevant.

 

Sammenhængen mellem virksomhedens skattepligtige indkomst og din personlige skattepligtige indkomst

Det ses også ofte i praksis, at Skattestyrelsen foretager en skønsmæssig ændring af indkomstansættelsen for en virksomhed i sammenhæng med en afledt skønsmæssig ændring af hovedaktionærens personlige skattepligtige indkomst. Ofte anses den forhøjede indkomst enten som maskeret udbytte til hovedaktionæren eller som yderligere skattepligtig indkomst til den ansatte direktør.

Du kan læse mere om Skattestyrelsens skønsmæssige ansættelser baseret på lavt eller negativt privatforbrug her.

 

Konsekvenser

Hvis du afgiver mangelfulde eller forkerte oplysninger til Skattestyrelsen, risikerer du at blive straffet med en bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder – og i grove tilfælde indtil 8 år.

 

Brug for hjælp?

Har du modtaget en henvendelse fra Skattestyrelsen, eller vil du gerne komme Skattestyrelsen i forkøbet, så er du altid velkommen til at kontakte os for en gratis og uforpligtende vurdering af din sag.

 

Kontakt Lars Lauge Nielsen på tlf. 38 40 42 24 eller lln@hulgaardadvokater.dk eller Selina Musa på tlf. 42 13 42 19 eller sm@hulgaardadvokater.dk.

Lars Lauge Nielsen

Advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 24
Mobil: +45 40 80 64 24
lln@hulgaardadvokater.dk

Selina Musa

Erhvervsjuridisk fuldmægtig
Mobil: +45 42 13 42 19
sm@hulgaardadvokater.dk