if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Ny boligskat i 2024 – skal du købe nu eller vente til 2024?

25.10.23 | Fast ejendom erhverv, Skatter og afgifter, Skatterådgivning

Af Selina Musa og Kristina Meier Risbjerg

Fra 2024 træder reglerne om de nye ejendomsskatter i kraft. Der indføres blandt andet lavere satser for ejendomsværdisskat og grundskyld samt nye satser for dækningsafgift. Det betyder, at du opnår en skatterabat, hvis du køber din bolig i 2023.

De nye ejendomsvurderinger bliver grundlaget for en ny beregning af boligskatten. Fremadrettet vil boligskatten blive beregnet ud fra den aktuelle vurdering af ejendommen, hvilket vil sige, at boligskatten vil følge udviklingen på boligmarkedet. Vurderingen foretages ud fra en lang række forhold: For bygningerne indgår areal, opførselsår, om- eller tilbygningsår, materialer, primær varmekilde, antal toiletter og bad. For grunden indgår planforhold og udstykningsmuligheder, areal, mv. For omgivelserne indgår ejendommens afstand til skov, vand, trafik, vindmøller, mv. i vurderingen.

Vurderingen vil typisk være højere end tidligere. Derfor er der indført et forsigtighedsprincip, som kommer boligejerne til gode. Efter forsigtighedsprincippet skal myndighederne altid fratrække 20 % af ejendomsvurderingen, før skatten beregnes. Dvs. hvis din ejendom er vurderet til kr. 1 mio., så skal du kun betale skat af kr. 800.000. Samtidig ændrer grundskyldspromillen sig, da den enkelte kommune ikke må modtage mere i ejendomsskat end tidligere. Denne promille fastsættes af den enkelte kommune i 2024, jfr. ejendomsskattelovens § 28 og lovens bilag 1. Der er vedtaget et loft for grundskyldspromillen i 2024-28.

I dag betales der 0,92 % i ejendomsværdiskat af ejendomsværdien op til 3,040 mio.kr. og 3 % af værdien derover. Fra 2024 falder ejendomsværdiskattesatsen til 0,51 % og samtidig hæves beløbet fra 3,04 mio.kr. til 9,2 mio.kr. med en sats på 1,4 %, jfr. ejendomsskattelovens § 22, stk. 2.

I september 2023 er der udstedt en foreløbig ny ejendomsvurdering for boligejendommene, der danner grundlag for beregning af boligskatten pr. 1. januar 2024. Når den endelige vurdering kommer, bliver skatten for 2024 efterreguleret. Hvis du har fået en skatterabat, bliver den også reguleret, når du får den endelige vurdering. For de fleste boliger ventes der ikke at være væsentlig forskel på den foreløbige og den endelige vurdering.

 

Boligejer senest den 31. december 2023

Skattereformen indebærer, at du som boligejer ikke skal betale mere i samlet boligskat i 2024 end tidligere (skatterabat iht. ejendomsskattelovens § 36ff).

Rabatten beregnes ved overgangen til de nye regler i 2024 og fortsætter beløbsmæssigt, så længe du ejer ejendommen. Hvis skatten stiger senere, får du ikke mere i rabat.

Dette er også relevant, hvis du overvejer et generationsskifte/overdragelse af fast ejendom, da overdragelse til næste generation inden 31. december 2023 giver mulighed for de nye ejere for at deltage i skatterabatordningen. Ift. overdragelse inden for familien kan det fortsat lade sig gøre at overdrage til +/- 15 % af den seneste offentlige ejendomsvurdering, selvom der er kommet en foreløbig ejendomsvurdering.

Indtil 2024 kan du indefryse stigningen i grundskyld/ejendomsskat rentefrit.

 

Boligejer den 1. januar 2024

Hvis du først overtager din ejendom i 2024, får du ikke skatterabat for stigningerne, jfr. ejendomsskattelovens § 40. Dvs. hvis du køber din ejendom i 2024 skal du betale det fulde beløb for boligskatten, medmindre sælger er din ægtefælle eller registreret partner, så kan du overtage skatterabatten fra dennes ejerskab.

Fra 2024 kan du som boligejer frivilligt indefryse de fremtidige stigninger i både grundskyld/ejendomsskat og ejendomsværdiskatten som et lån, der forrentes løbende. Du kan vælge først at betale lånet og renter, når du sælger din bolig. Lånet kan til enhver tid indfries helt eller delvist (Permanent indefrysningsordning).

Du kan læse om dækningsafgift i vores artikel om ejendomsskattelovens betydning for erhvervsejendomme.

Boligejer og ny boligskat 2024

Kontakt os om de nye boligskatteregler

Vil du høre mere, så kontakt advokat Kristina Meier Risbjerg på tlf. 42 13 42 46.

 

 

Kristina Meier Risbjerg

Partner, advokat
Mobil: +45 42 13 42 46
kmr@hulgaardadvokater.dk