if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Nyt om generationsskifte

13.11.23 | Generation 2.0, Generationsskifte, HulgaardNeve Tax P/S

Af Sanne Neve

Regeringen har nu meldt nyt ud om deres planer for fremtidige generationsskifter af familieejede virksomheder. To forhold står til at blive ændret:

  1. Der udarbejdes en ny værdiansættelses-vejledning, som virksomhedsejerne får et retskrav på at kunne anvendes. Så nu skal det ikke længere være op til sagsbehandlerne at foretage en individuel behandling.
  2. Arveafgiften nedsættes fra 15% til 10%, hvis der overdrages en erhvervsvirksomhed.

Begge punkter vil gøre fremtidige generationsskifter lettere at gennemføre.

Ændringerne forventes at få virkning pr. 1. januar 2025.

 

Hvis du har spørgsmål eller ønsker at drøfte et konkret generationsskifte, er du velkommen til at kontakte Sanne Neve hos HulgaardNeveTax på sn@hntax.dk eller 30 93 41 49.

 

Interesseret i generationsskifte? Så kunne følgende artikler måske have interesse:

Er du klar til dit generationsskifte?
Generationsskifte – hvorfor skal erhvervsvirksomheder kunne overdrages til lav skat?

Sanne Neve

Partner, HulgaardNeveTax
Mobil: +45 30 93 41 49
sn@hulgaardnevetax.dk