if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Har du styr på din underentreprenør?

4.12.23 | Ansættelsesforhold, Drift & jura, Skatter og afgifter

Hvis ikke, så kan du risikere at komme til at hæfte for din underentreprenørs skattebetalinger og bøde

Skattestyrelsen har i en række sager rejst store krav overfor virksomheder i byggebranchen, for underleverandørers manglende betaling af A-skat og moms.

Byggebranchen er desværre præget af en del virksomheder, der ikke betaler den moms og skat, de skal. Er du så uheldig at have arbejdet sammen med en underentreprenør, der ikke har betalt sin skat, kan du risikere, at Skattestyrelsen retter Skattestyrelsens krav mod din virksomhed.

 

Du kan se et eksempel på en sag her

En underentreprenør – SKV ApS – fakturerer over en periode på tre år byggevirksomheden GV Husbyg ApS, arbejder for 1.000.000 kr. + 250.000 kr. i moms. Der er tale om løbende arbejder i forbindelse med forskellige af GV Husbyg ApS´ byggerier.

De to virksomheder havde bare aftalt de fleste arbejder over telefonen, og SKV ApS havde på de løbende fakturaer faktureret arbejdet som ”månedens arbejde”, og alle betalinger fra GV Husbyg ApS var sket ved bankoverførsler til SKV ApS.

Skattestyrelsen indleder nu en sag overfor GV Husbyg ApS om moms og A-skat, fordi SKV ApS overhovedet ikke havde afregnet moms eller A-skat af lønudbetalingerne til sine ansatte. Det havde Skattestyrelsen fundet ud af i forbindelse med en kontrol af SKV ApS.

Skattestyrelsen begrunder sagen overfor GV Husbyg ApS med, at der ikke er realitet i samarbejdet med SKV ApS, blandt andet med henvisning til, at fakturaerne fra SKV ApS ikke tilstrækkeligt klart angav, hvilket arbejde der var leveret, herunder hvornår, hvor og med hvilke medarbejdere.

Skattestyrelsen henviser til retspraksis, der fastslår, at når der kan rejses tvivl om fakturaernes realitet, har GV Husbyg ApS en streng bevisbyrde for, at ydelserne er købt, betalt og leveret.

GV Husbyg ApS lykkedes ikke med at dokumentere det udførte arbejde, og Skattestyrelsen fastslår derfor, at der ikke har været et samhandelsforhold mellem SKV ApS og GV Husbyg ApS, og at GV Husbyg ApS derfor egentligt har været arbejdsgiver for de ansatte i SKV ApS.

Skattestyrelsen træffer herefter afgørelse om, at GV Husbyg ApS ikke kan fratrække den af SKV ApS´ fakturerede moms på 250.000 kr. Skattestyrelsen rejste samtidigt krav overfor GV Husbyg ApS om betaling af A-skat af de 1.000.000 kr., som var udbetalt til SKV ApS.

Endeligt sigter Skattestyrelsen GV Husbyg ApS for skatte- og momsunddragelse, hvilket betyder, at GV Husbyg ApS kan få en bødestraf og i værste fald fængselsstraf.

 

Uanset hvor meget du sikrer dig, kan du ikke gardere dig 100 % mod, at Skattestyrelsen prøver at gøre krav gældende overfor din virksomhed, men det betyder ikke dermed, at de har ret.

Hvis din virksomhed bliver mødt med et skattekrav, er der stor risiko for, at du også bliver mødt med et straffeansvar i form af bøde og i værste fald fængsel.

For at forbedre dine muligheder for at undgå, at Skattestyrelsen gør et krav gældende overfor dig, skal du blandt andet være opmærksom på følgende:

 

Kender du din underentreprenør?

Du skal passe særligt på, når du samarbejder med nye og udenlandske underentreprenører eller underentreprenører, der tidligere er gået konkurs.

 

Kan du dokumentere aftalen?

Det er vigtigt at have en skriftlig aftale med din underentreprenør.

 

Er den skriftlige aftale normal?

Aftalen skal indeholde sædvanlige vilkår om arbejdets karakter, udførelsessted, tidspunkt, sikkerhedsstillelse osv.

 

Kan du dokumentere, hvem aftalen er indgået med, det udførte arbejde, og hvem der har udført det?

Du skal kunne dokumentere, hvem du har indgået aftalen med, og at det aftalte arbejde faktisk er leveret, f.eks. i form af billeddokumentation. Hvem har kontrol med de medarbejdere, der er på byggepladsen, og hvem der kommer?

 

Hvor kommer fakturaerne fra og hvor går betalingerne hen?

Hvem tilhører bankkontoen, bruger underentreprenøren flere forskellige bankkonti og CVR-numre?

 

Er fakturaen udført korrekt?

Fremgår det klart af fakturaen, hvad der opkræves betaling for, og er der store spring i fakturanumrene?

 

Vi har en del sager og har tre gode råd:

  • Få styr på dine procedurer om indgåelse af aftaler med dine underentreprenører.
  • Gennemgå dine eksisterede aftaler.
  • Hvis Skattestyrelsen banker på, skal du kontakte en skattespecialist med det samme for at undgå, at sagen udvikler sig uhensigtsmæssigt.

 

Kontakt

Momsspecialist og advokat Merete Andersen, ma@hulgaardadvokater.dk – tlf.nr. 2974704 eller skattespecialist og advokat Lars Lauge Nielsen, lln@hulgaardadvokater.dk – tlf.nr. 40806424.

 

Læs mere om arbejdsudleje her:

Hvis du bruger udenlandske underentreprenører, kan du komme til at hæfte for deres betaling af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag

Nye regler om arbejdsudleje

De nye skærpede regler om arbejdsudleje gælder nu også for gamle aftaler

Merete Andersen

Partner, advokat (L)
Mobil: +45 29 74 71 04
ma@hulgaardadvokater.dk

Lars Lauge Nielsen

Advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 24
Mobil: +45 40 80 64 24
lln@hulgaardadvokater.dk