if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Moms på salg af byggegrund: Får du den rigtige pris, når du sælger en fast ejendom?

8.12.23 | Fast ejendom erhverv, Moms, Moms og afgifter, Skatter og afgifter

Det er vigtigt, at du er opmærksom på momsen, når du sælger en byggegrund, fordi i nogle tilfælde bliver momsen en omkostning, og andre gange har den ingen betydning.

Virksomheder, der sælger byggegrunde, skal som udgangspunkt opkræve moms.

Når du sælger en byggegrund, bør du overveje, om der overhovedet er tale om en momspligtig byggegrund, eller om byggegrunden kan handles på en måde, så momsen ikke bliver en omkostning.

Der er mange forhold, der afgør, om der skal afregnes moms af en byggegrund.

 

Hvem er sælger?

Hvis du sælger en byggegrund som privat person, vil du som udgangspunkt ikke blive momspligtig. I de tilfælde, hvor det er din virksomhed, der sælger en byggegrund, er der stor risiko for, at du skal afregne moms af salgssummen.

Der er flere eksempler på, at en privat person har haft så stor aktivitet ved udviklingen af byggegrundene, at de bliver anset for en virksomhed og dermed er momspligtig. Du skal derfor være opmærksom på, hvor store ressourcer du ligger i udvikling af byggegrunde, hvis dette sker i privat regi.

 

Er byggegrunden overhovedet momspligtig?

Hvis der i forvejen er bygninger på grunden, skal der normalt ikke betales moms ved salg.

Der skal heller ikke betales moms, hvis grunden er uden bygninger, hvis der ikke er en lokalplan, der tillader opførelse af nye bygninger. Det betyder dermed, at overdragelser af grunde i landzone normalt ikke skal pålægges moms.

 

Kan der alligevel undgås moms ved salg af en byggegrund?

Hvis en byggegrund ligger i sit eget selskab, vil en overdragelse af selskabet i stedet for overdragelsen af byggegrunden ikke blive momspligtig.

Hvis grunden overdrages som led i en virksomhedsoverdragelse, skal der heller ikke afregnes moms i forbindelse med salget.

 

Når du skal afregne moms

Når du skal afregne salgsmoms af en byggegrund, er det vigtigt allerede under forhandlingen at have afklaret, hvem der skal bære momsen, hvis køber ikke har fradragsret for momsen.

Momsen har omvendt ingen betydning for prisen på ejendommen, hvis køber har fradragsret for momsen. Det er derfor en god ide at forstå, hvad køber vil anvende ejendommen til.

 

Kontakt

Ved spørgsmål kontakt

momsspecialist og advokat Merete Andersen, ma@hulgaardadvokater.dk – tlf.nr. 29747104, eller

momsspecialist og advokat Peter Lunau Larsen, pll@hulgaardadvokater.dk – tlf.nr. 51158515.

Merete Andersen

Partner, advokat (L)
Mobil: +45 29 74 71 04
ma@hulgaardadvokater.dk

Peter Lunau Larsen

Partner, advokat
Mobil: +45 51 15 85 15
pll@hulgaardadvokater.dk