if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

De magiske ord: ”ekstraordinær genoptagelse”

18.01.24 | Skatteproces, Skatter og afgifter

Vi får i gennemsnit 1-2 henvendelser om ugen, hvor en skatteyder har fået afslag fra Skattestyrelsen på genoptagelse af en skatteansættelse for et tidligere indkomstår. Der er altså tale om, at skatteyderen efterfølgende ønsker at få ændret en tidligere skatteansættelse – fx på grund af et glemt fradrag eller ændring af en skønsmæssig ansættelse.

Det burde jo være ret ligetil at få ændret en gammel skatteansættelse, hvis skatteyderen efterfølgende kan dokumentere, at skatteansættelsen har været forkert. Men sådan er det desværre ikke. Det skyldes, at hvis man ikke anmoder om genoptagelse senest den 1. maj i det fjerde indkomstår efter det pågældende indkomstårs udløb, så springer fristen for en ordinær genoptagelse. Det betyder altså, at en anmodning om genoptagelse for indkomståret 2019 skal være Skattestyrelsen i hænde senest den 1. maj 2023. Hvis denne frist overskrides, så ryger man ind i reglerne om ekstraordinær genoptagelse, hvor en række betingelser skal være opfyldt for at få genoptaget sin skatteansættelse.

 

Hvilke betingelser skal være opfyldt for en ekstraordinær genoptagelse?

Betingelserne for ekstraordinær genoptagelse er bl.a.:

For det første skal der foreligge ”særlige omstændigheder”. Dette begreb fortolkes desværre meget restriktivt af Skattestyrelsen og domstolene, hvorfor man kun meget sjældent kommer igennem med, at der foreligger sådanne ”særlige omstændigheder”. Hovedområdet for dette er ansvarspådragende fejl fra Skattestyrelsen side. Skatteyderen vil typisk gøre gældende, at der foreligger en fejl fra Skattestyrelsens side, idet skatteansættelsen er forkert. Det er imidlertid ikke nok, idet der skal være tale om en fejl i forhold til de oplysninger, som Skattestyrelsen var i besiddelse af på ansættelsestidspunktet. Hvis der eksempelvis er tale om et glemt fradrag, som Skattestyrelsen ikke var i besiddelse af på ansættelsestidspunktet, så vil der ikke være tale om fejl fra Skattestyrelsens side, at der ikke er givet fradrag i skatteansættelsen, da Skattestyrelsen jo netop ikke kendte til dette fradrag.

 

For det andet skal skatteyderen have indsendt anmodningen om genoptagelse senest 6 måneder efter, at skatteyderen er kommet til kundskab om den urigtige skatteansættelse. Skattestyrelsen vil typisk gøre gældende, at fristen er sprunget 6 måneder efter, at den urigtige skatteansættelse er landet i skatteyderens skattemappe, hvorfor fristen i langt de fleste tilfælde anses for sprunget. Der er imidlertid tale om en fejlagtig fortolkning af bestemmelsen, da det afgørende er, hvornår skatteyderen subjektivt er kommet til kundskab om den urigtige skatteansættelse. Hvis skatteyderen således ikke har tjekket sin skattemappe fx pga. sygdom, stress eller andre forhold, så vil 6-måneders fristen først begynde at løbe fra det tidspunkt, hvor skatteyderen reelt får kundskab til den forkerte skatteansættelse. Det efterlader dog ofte skatteyderen med bevismæssige problemer, idet Skattestyrelsen som nævnt oftest vil fastholde, at når skatteansættelsen er modtaget i skattemappen, så har skatteyderen også fået kundskab til den.

Læs mere om ordinær- og ekstraordinær genoptagelse her.

 

Problemstillingen i praksis

En problemstilling som vi ofte ser er, at skatteyderen korresponderer med Skattestyrelsen og udtrykker sin utilfredshed omkring et konkret forhold, men skriver ikke udtrykkeligt, at man anmoder om ”ekstraordinær genoptagelse”.

Hvis skatteyderen f.eks. får kendskab til et konkret forhold den 1. januar 2024, så skal vedkommende anmode om ekstraordinær genoptagelse inden for 6 måneder. Selvom skatteyderen korresponderer med Skattestyrelsen, og f.eks. skriver ”Det kan simpelthen ikke passe” eller ”Det er jo helt forkert”, så er det skatteyderens ansvar at anmode om en ekstraordinær genoptagelse af det pågældende indkomstår.

Det er dig som skatteyder der skal bevise, at du har anmodet om ekstraordinær genoptagelse. Selvom du har dokumenteret, at din skatteansættelse for et givet indkomstår er forkert, så skal du opfylde betingelserne for ekstraordinær genoptagelse, før ansættelsen kan blive ændret.

Selvom det kan virke urimeligt, at din skatteansættelse er åbenbart forkert, så er det en tabt kamp, hvis ikke man får anmodet om ekstraordinær genoptagelse og opfylder betingelserne.

 

 

Hvad skal du gøre?

Så snart du bliver bekendt med en forkert afgørelse fra Skattestyrelsen skal du ”anmode om ekstraordinær genoptagelse”. Du kan kontakte en skatterådgiver herom for at sikre, at du får anmodet inden for fristen (6 måneder fra kundskabstidspunktet).

 

Brug for hjælp eller har du spørgsmål?

Hulgaard Advokater har indgående kendskab til førelse af disse sager og kan derfor hjælpe dig med en vurdering af din sag og en påklage af dit afslag på ekstraordinær genoptagelse, hvis vi vurderer, at sagen kan føres med et fornuftigt resultat for dig.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt advokat Lars Lauge Nielsen på +45 38 40 42 24 eller lln@hulgaardadvokater.dk eller Selina Musa på +45 42 13 42 19 eller sm@hulgaardadvokater.dk.

 

Læs mere om skattesager og hvad vi kan yde advokathjælp til

Læs mere om at få din skattesag vurderet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lauge Nielsen

Advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 24
Mobil: +45 40 80 64 24
lln@hulgaardadvokater.dk

Selina Musa

Erhvervsjuridisk fuldmægtig
Mobil: +45 42 13 42 19
sm@hulgaardadvokater.dk