if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Hvad skal du som influencer være opmærksom på ved samarbejdsaftaler?

16.02.24 | Køb og salg af varer

Af Selina Musa, Mille Schacht-Magnussen & Peter Lunau Larsen

Hvis du som influencer indgår samarbejdsaftaler med virksomheder med henblik på markedsføring/reklame for deres produkt mod vederlag, evt. i form af produkter/gaver, er der en række ting, du skal være opmærksom på mht. aftalen.

 

Aftalen

Når du skal indgå en samarbejdsaftale med en virksomhed, er det en god ide, at I udarbejder et skriftligt dokument enten i form af en kontrakt eller brief. Forskellen er, at kontrakter er mere formelle og skal underskrives, hvorimod en brief er mere løst formuleret.

Uanset aftalens form er det  vigtigste , at den afspejler den aftale der er indgået, og at aftalen indeholder alle vilkårene, som I er blevet enige om. F.eks. skal det fremgå, hvad formålet med samarbejdet er, hvilket produkt du skal reklamere for, hvad dit vederlag er – herunder om du modtager produkter/gaver eller betaling, om virksomheden må bruge dine opslag/dit content på deres egne kanaler, fortrolighed, konkurrenceklausuler, mv.

Som influencer er det dig der bestemmer udformningen af dit indhold/opslag, og du er ikke forpligtet til at give produktet en god omtale, men du skal omtale produktet sandfærdigt. Dette kan også være en god ide at formulere i en kontrakt/brief, da der ellers kan opstå tvister omkring kravene til indholdet af din reklame. Derudover kan det være en god ide at have et skriftligt overblik over ideer og forslag til indholdet, så du og virksomheden er på linje omkring det.

Du skal dog være opmærksom på, at en aftale med en virksomhed ikke behøver at være skriftlig, og at en aftale godt kan opstå mundtligt eller stiltiende. Der vil f.eks. være tale om en stiltiende aftale, hvis en virksomhed løbende sender dig produkter, og du løbende omtaler dem på dine sociale medier, selvom du ellers ikke har haft kontakt med virksomheden. I disse situationer er det vigtigt, at du alligevel holder dig ajour med lovgivningen, så du ikke risikerer at blive pålagt et ansvar.

 

Ansvaret

Når du samarbejder med en virksomhed om at lave reklame for deres produkter, er det både dig og virksomheden, der bærer ansvaret for overholdelse af markedsføringsloven mv. Det er derfor vigtigt, at du overholder markedsføringslovens regler, når du laver opslag med reklame, ellers kan du risikere en stor bøde. Bødeudmålingen er varierende fra sag til sag, men niveauet ligger mellem kr. 10.000 til kr. 200.000.

Du skal bl.a. sikre dig:

  • At det fremgår tydeligt (og i starten af dit opslag), at der er tale om markedsføring, f.eks. ved at anføre ”Annonce” eller ”Reklame”, ellers kan der være tale om skjult reklame.
  • At du er særligt opmærksom på de skærpede regler ved markedsføring til børn og unge. Læs vores artikel om markedsføring til børn og unge her.
  • At du holder dig ajour mht. reglerne om greenwashing og undgår generelle udsagn om produkters bæredygtighed, miljøvenlighed mv.

Herudover er det vigtigt, at du sikrer dig ift. aftalen med virksomheden. F.eks. hvis:

  • Virksomheden beder dig underskrive en fortrolighedserklæring, eller der er en pligt til fortrolighed indeholdt i aftalen. Her skal du være opmærksom på ikke at komme til at røbe hemmelige oplysninger.
  • Aftalen indeholder en bestemmelse om konkurrence, dvs. at du ikke må lave reklame for en konkurrerende virksomhed. Her er det vigtigt, at du ikke indgår en samarbejdsaftale med en anden virksomhed, som f.eks. sælger et lignende produkt eller er målrettet den samme målgruppe, mv. Det er ikke altid gennemskueligt, hvilke virksomheder der vil være omfattet, og du skal derfor være særlig påpasselig.
  •  

 

Brug for hjælp?

Har du spørgsmål til, hvad du som influencer skal være opmærksom på ved indgåelse af samarbejdsaftaler med virksomheder?

Hos Hulgaard Advokater står vi klar til at hjælpe dig. Kontakt Erhvervsjuridisk fuldmægtig Selina Musa på mobil 42 13 42 19 eller mail sm@hulgaardadvokater.dk.

Selina Musa

Erhvervsjuridisk fuldmægtig
Mobil:+45 42 13 42 19
sm@hulgaardadvokater.dk