if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Hvordan skal man beskattes som influencer?

16.02.24 | Skatter og afgifter, Skatterådgivning

Af Selina Musa og Lars Lauge Nielsen

Er du influencer, instagrammer, youtuber, streamer eller blogger, så læs med her! Influencer-marketing har ændret den ”almindelige” aflønningsform, da du som influencer ikke kun modtager betaling for dit arbejde, men ofte også modtager gaver, vareprøver mv. Derfor er det vigtigt, at du husker at oplyse al indkomst til Skattestyrelsen.

 

 

Opgaver som influencer

Hvis du af og til har opgaver som influencer men har din primære indtægt som lønmodtager, så vil det du tjener sandsynligvis blive betragtet som B-indkomst. Derfor skal du selv sørge for at betale skat og AM-bidrag af denne B-indkomst.

 

Erhvervsmæssig virksomhed?

Hvis dit arbejde som influencer kan betragtes som erhvervsmæssig virksomhed, skal du opgøre en skattepligtig indkomst for din virksomhed. Hvorvidt der er tale om en erhvervsmæssig virksomhed afhænger af en konkret vurdering. En erhvervsmæssig virksomhed kendetegnes ved, at du tilrettelægger og driver virksomheden med systematisk indkomsterhvervelse og rentabel drift for øje. Det vurderes også hvorvidt virksomheden har den fornødne intensitet og seriøsitet.

Skattestyrelsen vil sandsynligvis betragte din virksomhed som erhvervsmæssig, hvis du kan svare ”Ja” til følgende spørgsmål:

  • Er opgaverne som influencer din primære indtægtskilde?
  • Har du selv kontrollen over, hvilke opgaver du vil løse?
  • Har du opgaver hos flere forskellige samarbejdspartnere?
  • Arbejder du for egen regning og risiko?

Hvis der er tale om en erhvervsmæssig virksomhed, vil det være muligt at få fradrag for dine driftsomkostninger. Derudover vil det være muligt at anvende virksomhedsskatteordningen eller drive din virksomhed gennem et selskab.

Hvis ikke dit arbejde som influencer kan betragtes som erhvervsmæssig virksomhed, vil dit vederlag skulle beskattes som honorarindkomst. Hvis du har haft udgifter i forbindelse med arbejdet, vil du kunne få fradrag i din personlige indkomst, hvis du kan dokumentere udgifterne. Udgifterne må dog ikke overstige selve honoraret.

 

Når du modtager betaling, gaver og/eller vareprøver

Når virksomheder sender dig en gave, er der en klar forventning om, at du promoverer virksomheden eller virksomhedens produkter. Der vil derfor som udgangspunkt være tale om et skattepligtigt vederlag. Du skal derfor beskattes af gavens markedspris inkl. moms på det tidspunkt, du modtager gaven. Dette gælder også hvis du modtager såkaldte “donationer” via livestream på eksempelvis Twitch.

Det lyder umiddelbart enkelt, men i praksis er der store udfordringer forbundet med denne aflønningsform. Mange influencere modtager vareprøver i forbindelse med deres arbejde. Udgangspunktet er, at du skal beskattes, hvis du bruger produkterne privat, men at handelsværdien af vareprøven kan fratrækkes, hvis denne bortskaffes eller destrueres efter afprøvningen.

Hvis du modtager og bortskaffer eller destruerer vareprøven i samme indkomstår vil der derfor ikke ske beskatning, medmindre du også har brugt vareprøven privat i en periode inden bortskaffelsen.

Hvis du modtager vareprøven i år og bortskaffer den næste år, vil der være tale om en skattepligtig indtægt i år og et skattemæssigt fradrag næste år.

Du skal dog kunne dokumentere, at du har bortskaffet eller destrueret vareprøven.

 

Konsekvenser ved udeladelse

Det er strafbart, hvis du ikke fortæller skattemyndighederne om alle dine skattepligtige indtægter. Du risikerer en skattesag, hvor den skat, der ikke er indberettet, skal betales med renter. Inddrivelsesrenten er på 7,75 % (2024), når man har gæld til det offentlige. Her er det væsentligt at bemærke, at der siden den 1. januar 2020 ikke har været fradragsret på inddrivelsesrenter. Derudover risikerer du en straffesag, hvor der udover skattebetalingen og renterne skal betales en bøde, og i værste fald kan sagen resultere i en fængselsstraf.

Den 1. januar 2024 er reglerne ændret således, at der ikke gøres bødeansvar gældende i førstegangstilfælde, hvis skatteunddragelsen ikke overstiger 20.000 kr. Hvis skatteunddragelsen er mellem 20.000 kr. og 40.000 kr., vil sagen i førstegangstilfælde blive afsluttet med en bøde på 5.000 kr.

Når der er forsæt til unddragelse, og unddragelsen ikke overstiger 500.000 kr., vil bøden blive beregnet til to gange det samlede unddragelsesbeløb. Ved grov uagtsomhed beregnes bøden som én gang det samlede unddragelsesbeløb.

Hvis ”gerningstidspunktet” er før den 1. januar 2024, vil skatteunddragelsesbeløb, der ikke overstiger 60.000 kr., blive beregnet som 1 gang det unddragne beløb ved forsæt, og som halvdelen af det unddragne beløb ved grov uagtsomhed. 

 

Eksempel, hvor ”gerningstidspunktet” er før den 1. januar 2024:

Skatteyderen har forsætligt unddraget 100.000 kr. i skat. Bøden bliver derfor (60.000 x 1) + (40.000 x 2) = 140.000 kr.

Skatteyderen har ved grov uagtsomhed unddraget 100.000 kr. i skat. Bøden bliver derfor (60.000 x 0,5) + (40.000 x 1) = 70.000 kr.

 

Eksempel, hvor ”gerningstidspunktet” er efter den 1. januar 2024:

Skatteyderen har forsætligt unddraget 100.000 kr. i skat. Bøden bliver derfor 200.000 kr.

Skatteyderen har ved grov uagtsomhed unddraget 100.000 kr. i skat. Bøden bliver derfor 100.000 kr.

 

 

Brug for hjælp eller har du spørgsmål?

Hulgaard Advokater har betydelig erfaring med skatterådgivning, bl.a. med hvordan du skal selvangive og med at hjælpe dig med at få det bedst mulige resultat, hvis Skattestyrelsen har kontaktet dig og varsler en skattesag og/eller en straffesag.

Hvis du har spørgsmål til din selvangivelse, er du velkommen til at kontakte os.

 

Lars Lauge Nielsen

Advokat (L)

Dir.tlf.:  +45 38 40 42 24

Mobil:   +45 40 80 64 24

E-mail: lln@hulgaardadvokater.dk

 

Selina Musa

Erhvervsjuridisk Fuldmægtig

Mobil: +45 42 13 42 19

E-mail: sm@hulgaardadvokater.dk

 

 

 

 

Lars Lauge Nielsen

Advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 24
Mobil: +45 40 80 64 24
lln@hulgaardadvokater.dk

Selina Musa

Erhvervsjuridisk fuldmægtig
Mobil: +45 42 13 42 19
sm@hulgaardadvokater.dk