if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Forbrugerombudsmandens rolle

19.02.24 | Drift & jura

Af Selina Musa og Peter Lunau Larsen

I Danmark har Forbrugerombudsmanden ansvaret for den markedsføringsretlige forvaltningskontrol. Det er en kontrol som sker af hensyn til forbrugerne.

Forbrugerombudsmandens opgave er bl.a. at føre tilsyn med, at markedsføringsloven overholdes. Forbrugerombudsmanden har derfor en afgørende rolle i at varetage forbrugernes interesser.

Forbrugerombudsmanden kan på eget initiativ eller på baggrund af klager og henvendelser optage sager til behandling, men er ikke forpligtet til at behandle alle klager.

Der gælder et forhandlingsprincip, som vil sige, at Forbrugerombudsmanden skal forsøge at påvirke den erhvervsdrivende gennem forhandling. Hvis den erhvervsdrivende tilsidesætter et tilsagn, der er afgivet efter forhandling, kan Forbrugerombudsmanden meddele den pågældende erhvervsdrivende påbud, som er nødvendige for at sikre overholdelse af tilsagnet.

Forbrugerombudsmanden har også mulighed for at nedlægge et foreløbigt forbud mod handlinger i strid mod markedsføringsloven. Selvom det klare udgangspunkt er, at handlinger i strid med loven forbydes ved en dom, kan der være tilfælde, hvor et forbud er mere hensigtsmæssigt. Man risikerer simpelthen, at formålet med dommen forspildes, hvis man skal afvente rettens afgørelse.

Derudover giver markedsføringsloven muligheden for, at Forbrugerombudsmanden udarbejder og offentliggør retningslinjer. Forbrugerombudsmanden vælger undertiden at udgive såkaldte vejledninger og anbefalinger. Her kan man læse Forbrugerombudsmandens udlægning af markedsføringsloven på et bestemt område, dennes fortolkning og vurdering af udviklingen af lovens bestemmelser. Forbrugerombudsmandens udlægning sikrer en løbende, effektiv og hurtig tilpasning i takt med skiftende samfundsopfattelser og -behov.

Forbrugerombudsmanden kan, på anmodning fra en erhvervsdrivende, afgive en ikke-bindende udtalelse om sin vurdering af lovligheden af et påtænkt markedsføringstiltag. Dette gælder dog ikke, hvis anmodningen giver anledning til særlig tvivl, eller hvis der foreligger særlige omstændigheder.

 

Det er muligt, at Forbrugerombudsmandens indstilling til spørgsmålet ændrer sig efter forhåndsbeskedens afgivelse, men Forbrugerombudsmanden kan ikke på eget initiativ gribe ind mod en erhvervsdrivendes markedsføring, som er tilkendegivet lovlig.

 

 

Selina Musa

Erhvervsjuridisk fuldmægtig
M: +45 42 13 42 19
sm@hulgaardadvokater.dk