if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Må du kontakte andre virksomheder pr. mail?

10.07.24 | Køb og salg af varer

Af Selina Musa

Det er tilladt for virksomheder at ringe til virksomheder med henblik på at markedsføre produkter, indhente samtykke til bl.a. e-mailmarkedsføring eller øge kendskabet til virksomheden. Problemet opstår imidlertid, hvis den erhvervsdrivende sender en mail fremfor at ringe.

Spamforbuddet

Ifølge spamforbuddet er det forbudt at fremsende uanmodet markedsføring via bl.a. mail. Forbuddet gælder, uanset om modtageren er en forbruger, en erhvervsdrivende, en offentlig myndighed eller andet, og uanset om modtageren er en fysisk- eller juridisk person. Endvidere gælder forbuddet uanset om mailen sendes til en generel mailadresse, f.eks. info@virksomhed.dk, til en hovedmailadresse eller til en personlig modtager som f.eks. en direktør eller en ansat i en virksomhed. Spamforbuddet følger af markedsføringslovens § 10.

Såfremt I allerede har indhentet samtykke, så er der intet til hinder for, at tilbudsmails/markedsføring mv. sendes til disse erhvervsdrivende og/eller forbrugere. Tilsvarende hvis I har indhentet samtykke hos jeres nuværende kunder ifm. salg, er der heller intet til hinder for, at tilbudsmails/markedsføring sendes til disse. Det forudsætter dog, at I giver jeres kunde klar og utvetydig mulighed for let og gebyrfrit at frabede sig dette både i forbindelse med afgivelsen af adressen til jer og ved hver efterfølgende henvendelse.

Er der tale om en enkeltmandsvirksomhed, skal I være opmærksomme på, at enkeltmandsvirksomheden kan have frabedt sig opringninger via Robinsonlisten (eller direkte overfor jeres virksomhed). I så fald vil det også være ulovligt for jer at kontakte den pågældende virksomhed telefonisk.

 

Overtrædelse af spamforbuddet

Overtrædelse af spamforbuddet straffes med en bøde efter følgende takster:

Bødetaksterne

1-30 henvendelser: 20.000. kr. pr. forhold

31-50 henvendelser: 30.000 kr. pr. forhold fra henvendelse 31

51-100 henvendelser: 50.000 kr. pr. forhold fra henvendelse 51

Mere end 100 henvendelser: 50.000 kr. + 200 kr. pr. henvendelse fra henvendelse nr. 101

 

Ved andengangstilfælde forhøjes bødetaksterne i skemaet med 20%.

 

Brug for hjælp eller har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til markedsføring, er du velkommen til at kontakte os.

Selina Musa

Erhvervsjuridisk Fuldmægtig

Mobil: +45 42 13 42 19

E-mail: sm@hulgaardadvokater.dk

 

Selina Musa

Erhvervsjuridisk fuldmægtig
M: +45 42 13 42 19
sm@hulgaardadvokater.dk