if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Drift og Jura

 

I et samfund som det danske, hvor udviklingen går i retning af flere og flere regler, øges virksomhedernes behov for rådgivning. Dels for at sikre, at de ikke ved et uheld kommer til at overtræde gældende lovgivning med straf eller negativ omtale til følge, dels for at sikre, at driften af virksomhederne sker på den mest hensigtsmæssige måde.

De mest gængse forhold der skal være styr på, er virksomhedens:

  • Salgs- og leveringsbetingelser
  • Leverandørkontrakter og indkøbsbetingelser
  • Ansættelsesaftaler (også med ejerne, hvis de er ansat)
  • Løbende kontrakter vedr. lejemål, leasing og andre kontrakter med faste samarbejdspartnere
  • Skat og moms
  • Selskabsforhold, herunder ejeraftale mellem ejerne (hvis der er flere ejere)

Herudover skal ejerne sikre sig, at virksomheden overholder reglerne f.eks. i forhold til forbrugerbeskyttelse, persondata og markedsføring. Vi lever i en digital verden, hvor information kan bruges – men desværre også misbruges – på utallige nye måder. Det har skabt et behov for helt nye regler om beskyttelse af bl.a. personfølsomme oplysninger – se mere under Persondata.

 

Overholdelse af regler

Flere og flere opgaver sendes i udbud. Det stiller krav til både udbydere og bydere, da manglende overholdelse af regler eller formalia kan være diskvalificerende.

Uanset hvilke brancher din virksomhed opererer inden for, skal du selvfølgelig også være opmærksom på de regler, der er relevante for den pågældende branche, hvad enten det er reglerne inden for bygge og anlæg, energiforsyning, fondsmæglere eller noget helt andet.

Hulgaard Advokater hjælper gerne med at sikre, at din virksomhed har styr på disse forhold, både når det kommer til indholdet af aftalerne og til procedurerne i forbindelse med virksomhedens drift.

Derudover er der en lang række forhold, som det er vigtigt, at din virksomhed har styr på – f.eks.:

Medarbejdernes ansættelsesforhold – du kan læse mere under Ansættelsesforhold.

Selskabsforhold – kan du se mere om under Start af virksomhed og Aktie- og anpartsselskaber.

Moms og skat – læs mere under Skatter og afgifter.

Varemærkeregistrering – se mere under Varemærker.

Øjvind Hulgaard

Partner, advokat (L)
Tel.dir.: 38 40 42 44 / 38 40 42 45
Mobil: 28 19 39 93
hu@hulgaardadvokater.dk

Kristine Wagner

Partner, advokat (L)
Mobil: 40 80 64 20
kw@hulgaardadvokater.dk

Marcus Gangdal

Advokat
Tel.dir.: 38 40 42 48
Mobil:  42 13 42 48
maj@hulgaardadvokater.dk