Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Ejendomshandler

Hulgaard Advokater bistår købere og sælgere med ejendomshandler, uanset om ejendommen skal anvendes til erhverv eller bolig –  om den erhverves som investering eller til egen drift/brug.

 

Ejendomshandler er delt op i flere processer, hvor vi har mange års erfaring i alle stadier i en ejendomshandel

  • Når der er mægler involveret i en handel, foretager vi en selvstændig vurdering og kontrol af alle relevante handelsdokumenter og bilag, herunder af tingbogsoplysninger, offentlige ejendomsvurderinger, kommunale oplysningsskemaer, forsikringsdokumenter, forureningsoplysninger og andre for handlen relevante dokumenter inden aftalen kan godkendes.
  • Indhentelse af de supplerende oplysninger og dokumentation, der måtte være nødvendige for at handlen er fuldt ud oplyst.
  • Sikring af at eventuelle betingelser er opfyldt.
  • Digital tinglysning af skøde (betinget eller endelig. Ved betinget adkomst tillige efterfølgende tinglysning af endelig adkomst) i overenstemmelse med parternes aftale
  • Om nødvendigt udarbejdelse af fuldmagt til digital tinglysning
  • Sikring af at købesummen er deponeret i sælgers pengeinstitut
  • Udarbejdelse af refusionsopgørelse på grundlag af de hos parterne indhentede og fremkomne oplysninger.
  • Meddelelse til handlens parter om det endelige skødes anmærkningsfrie tinglysning og i forbindelse hermed frigivelse af købesummen til sælger.
  • Løbende orientering til kunden i processen.

 

Det sker ofte, at der i forbindelse med en handel skal foretages ændringer i de på ejendommen værende servitutter eller tinglyses nye, udarbejdes lejekontrakter mv. Dette bistår Hulgaard Advokater også med.

 

Mange års erfaring med ejendomshandler

Team Fast Ejendom har mange års erfaring i alle former for ejendomshandler (udlejningsejendom, domicilejendomme, projekt (endnu ikke opført), blandet ejendomme, skov, fritidslandbrug, sommerhuse, ubebygget arealer) og for alle typer af købere/sælgere (offentlige myndigheder, erhvervsdrivende, investorer etc.).

Der vil altid være koblet en advokat og juridisk assistent på sagen. Når aftalen er på plads, sørger juridisk assistent for at få handlen helt i mål for kunden.

Læs mere om juridisk assistent Hanne Hørup her.

Hanne Hørup

Juridisk assistent
T: +45 38 40 42 15
hh@hulgaardadvokater.dk