Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

HulgaardNeve Tax P/S

HulgaardNeve Tax P/S

HulgaardNeve Tax P/S

 HulgaardNeve Tax er en synergi af erfaringer fra advokat- og revisorverdnen. Vi tilbyder skatterådgivning, der går både i bredden og i dybden. I HulgaardNeve Tax kombinerer vi det bedste fra begge verdner.

 

Hvem er vi?

Teamet bag HulgaardNeve Tax er Advokat Øjvind Hulgaard og Cand.merc.jur og PhD Sanne Neve.

Både Øjvind Hulgaard og Sanne Neve har gennem deres karrierer haft særligt fokus på at levere rådgivning til familieejede virksomheder, ejendomskoncerner, fonde og kapitalfondsejede virksomheder og har begge stor erfaring med at håndtere de skatteretlige problemstillinger, som møder ejerne, direktørerne og CFO’erne i disse virksomheder.

Med henholdsvis en baggrund i advokatbranchen og revisionsbranchen kombinerer HulgaardNeve Tax to faglige indgangsvinkler og leverer rådgivning, der kommer hele vejen rundt.

 

Hvad kan vi?

Vi er specialister inden for:

 • Omstrukturering af koncerner
 • Generationsskifte
 • Etablering af en optimal ejerstruktur og ændring af ejerstrukturen
 • Optagelse af medarbejdere i ejerkredsen
 • Skatteplanlægning for hovedaktionærer
 • Sambeskatning og rentefradragsbegrænsning
 • Rekonstruktion, herunder underskudsbegrænsning
 • Køb og salg af virksomheder, herunder den skattemæssige behandling af forskellige vederlagstyper, reguleringsklausuler og andre særlige aftalemæssige forhold
 • Køb og salg af fast ejendom
 • Hovedaktionærers til- og fraflytning fra Danmark samt optimering heraf
 • Rådgivning omkring internationale skatteforhold og optimering af koncerners skattestruktur.

Du kan læse mere om HulgaardNeve Tax P/S her.

 

Kontakt

Kontakt gerne Sanne Neve på tlf. 30 93 41 49 eller sn@hulgaardnevetax.dk eller advokat Øjvind Hulgaard på tlf. 28 19 39 93 eller hu@hulgaardnevetax.dk, hvis du vil vide mere.

Øjvind Hulgaard

Partner
Mobil: +45 28 19 39 93
hu@hulgaardnevetax.dk

Sanne Neve

Partner
Mobil: +45 30 93 41 49
sn@hulgaardnevetax.dk