if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Afgiftsafregning

Virksomhedernes afgiftsafregning er bygget op omkring virksomhedens faktiske, tekniske forhold og de regnskabsmæssige forhold.

Det kræver derfor både teknisk og regnskabsmæssig indsigt at opbygge et korrekt afgiftsregnskab.

Vi har mange års erfaring med at gennemgå virksomhedernes energiproducerende anlæg og tekniske installationer.

 

Kvalificering og optimering

Vi har fokus på korrekt afgiftsmæssig kvalifikation af energiforbrug til henholdsvis proces og rumvarme samt på korrekt placering af energimålere.

Som en naturlig del af vores samarbejde med kunderne har vi også fokus på eventuel omkvalificering af energiforbrug med det formål at opnå den mest optimale kvalifikation og håndtering.

 

Afgiftsregnskab

Virksomhedernes afgiftsregnskab er ofte udarbejdet i en excel-model, og her er det vigtigt, at de tekniske forhold og måleroplysninger er implementeret korrekt.

Særligt de beregningstekniske regler kan skabe udfordringer for virksomhederne.

Vi assisterer vores kunder med opbygning af afgiftsmodeller, afstemning af målere og energiforbrug samt afstemning af tidligere afgiftsperioder.

 

Regulering

En sådan afstemning kan resultere i opgørelse af en regulering over for Skattestyrelsen, hvor vi assisterer vores kunder med dialogen med Skattestyrelsen og den videre sagsførelse, hvis det bliver nødvendigt.

Praksis på området er under konstant forandring, og derfor kan der blive behov for at indhente et bindende svar. Her trækker vi på vores store juridiske erfaring.

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere om afgiftsafregning, er du velkommen til at kontakte Peter Lunau Larsen på tlf. 51 15 85 15 eller pll@hulgaardadvokater.dk eller Bettina Mikkelsen på tlf. 42 13 42 44 eller bm@hulgaardadvokater.dk.

 

Peter Lunau Larsen

Partner, advokat
Mobil: +45 51 15 85 15
pll@hulgaardadvokater.dk

Bettina Mikkelsen

Partner, afgiftsspecialist
Mobil: +45 42 13 42 44
bm@hulgaardadvokater.dk

Kristine Wagner

Partner, advokat (L)
Mobil: +45 40 80 64 20
kw@hulgaardadvokater.dk