if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Afgiftskontrol


Skattestyrelsen gennemfører årligt en række kontroller på afgiftsområdet, typisk udvalgt på baggrund af et særligt fokus (område, branche el.lign.) eller en risikovurdering.

Når Skattestyrelsen melder sin ankomst til en afgiftskontrol, kan det være en fordel at konsultere en rådgiver som en del af forberedelsen til afgiftskontrollen, ligesom det også er muligt at have en rådgiver med som sparringspartner i forbindelse med Skattestyrelsens kontrolbesøg.

 

Tag os med på råd

Det er vores erfaring, at god forberedelse er vejen til det mest succesfulde kontrolforløb. Vi har utallige gange assisteret vores kunder, både med et pre-review af kontrolperioden som en risikoafdækning og undervejs i kontrolforløbet.

Hvis der konstateres forhold undervejs i kontrolforløbet, der giver anledning til en regulering af tidligere afgiftsperioder, er det altid en fordel at have en specialiseret sparringspartner med på holdet, som kan deltage i drøftelserne og forhandlingerne med Skattestyrelsen.

I en række sager ser vi også, at Skattestyrelsen tager initiativ til ekstraordinær genoptagelse udover en reguleringsperiode på 3 år, hvorefter en bødesag kan blive aktuel.

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere om afgiftskontrol og hvad vi kan hjælpe jer med, er du velkommen til at kontakte Peter Lunau Larsen på tlf. 51 15 85 15 eller pll@hulgaardadvokater.dk eller Bettina Mikkelsen på tlf. 42 13 42 44.

Peter Lunau Larsen

Partner, advokat
Mobil: +45 51 15 85 15
pll@hulgaardadvokater.dk

Bettina Mikkelsen

Partner, afgiftsspecialist
Mobil: +45 42 13 42 44
bm@hulgaardadvokater.dk

Kristine Wagner

Partner, advokat (L)
Mobil: +45 40 80 64 20
kw@hulgaardadvokater.dk