if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Genoptagelse og tilbagebetalingskrav

Afgiftsområdet er under en konstant forandring, da der for energiproduktion og energianvendelse sker konstant udvikling, særligt pga. tilskud, brændselspriser, anvendelsesmuligheder og den tekniske udvikling.

Der opstår ofte situationer, hvor den afgiftsmæssige håndtering ikke er direkte reguleret i afgiftslovene, eller hvor der kan opstå tvivl herom.

Dette giver anledning til en række sager, hvor Skattestyrelsen indtager ét synspunkt, og virksomheden det modsatte synspunkt.

En anden måde at få en stillingtagen til virksomhedens konkrete afgiftsmæssige forhold er at anmode om bindende svar.

 

Genoptagelse

I de tilfælde, hvor Skattestyrelsens praksis underkendes af Skatteankestyrelsen, giver afgørelsen ofte anledning til genoptagelse hos en række virksomheder, der har tilsvarende energiforhold, som dem, der har været prøvet i sagen.

Det er muligt at genoptage afgiftstilsvar tilbage til og med den første periode, der var til prøvelse i afgørelsen, hvorfor afgørelser fra Landsskatteretten ofte giver anledning til genoptagelse af selskabets afgiftstilsvar flere år tilbage i tid.

Vi fører på nuværende tidspunkt en række sager på vegne af vores kunder, og vi følger den nyeste praksis fra Skatteankestyrelsen og offentliggjorte anmodninger om bindende svar.

 

Tilbagebetalingskrav

Vi rådgiver om afgjorte sagers betydning for jeres afgiftstilsvar og om udarbejdelsen af tilbagebetalingskrav, beregningsmodeller, konsekvensanalyser, samt tilpasning af jeres afgiftshåndtering til den fremadrettede retspraksis vedrørende jeres afgiftsforhold.

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere om mulighederne for genoptagelse og tilbagebetaling, er du velkommen til at kontakte Peter Lunau Larsen på tlf. 51 15 85 15 eller pll@hulgaardadvokater.dk eller Bettina Mikkelsen på tlf. 42 13 42 44 eller bm@hulgaardadvokater.dk.

 

Peter Lunau Larsen

Partner, advokat
Mobil: +45 51 15 85 15
pll@hulgaardadvokater.dk

Bettina Mikkelsen

Partner, afgiftsspecialist
Mobil: +45 42 13 42 44
bm@hulgaardadvokater.dk

Kristine Wagner

Partner, advokat (L)
Mobil: +45 40 80 64 20
kw@hulgaardadvokater.dk