if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Registreringsafgift

Reguleringen af registreringsafgift er kompleks og medfører jævnligt væsentlige, ikke-påregnede omkostninger for importører, eksportører og leasingselskaber. Hulgaard Advokater rådgiver de virksomheder, der har registreringsafgiften ”inde på kroppen”. Vores kunder spænder fra importører og eksportører til leasingselskaber og forsikringsselskaber.

Når vi får en opgave ind, er første prioriteten at søge at løse sagen gennem en konstruktiv dialog med Motorstyrelsen, hvilket lykkes i en række tilfælde.

Når det er sagt, fører vi også et stort antal sager i klagesystemet, hvor en særlig udfordring inden for området er, at der ikke altid kan opnås omkostningsgodtgørelse, hvilket især giver et pres på værdiansættelsessagerne. Vi søger derfor altid at give en målrettet sparring til vores kunder om den enkelte sag, med henblik på at finde en omkostningseffektiv tilgang til sagerne.

 

Import

Når et køretøj importeres til Danmark, skal der i udgangspunktet betales registreringsafgift, når køretøjet tages i anvendelse på de danske veje.

Der er dog en lang række undtagelser til, hvornår der skal afregnes registreringsafgift, hvilket er vigtigt at have sig for øje.

Vi ser en række sager, hvor myndighederne anser køretøjet for taget i anvendelse med betaling af fuld registreringsafgift til følge, hvor dette ikke nødvendigvis er tilfældet.

Skal du importere en bil eller anvende en udenlandsk bil på de danske veje, kan vi rådgive om, hvorvidt du kan anvende en af undtagelserne og rette henvendelse til Motorstyrelsen inden ibrugtagning af køretøjet.

 

Flexleasing

Registreringsafgiften er en væsentlig spiller, når der købes dyre biler, hvor reglerne for flexleasing ofte tages i brug.

Vi ser jævnligt sager, hvor en aftale om flexleasing tilsidesættes af Motorstyrelsen, med fuld registreringsafgift til følge.

I disse sager bliver det centrale spørgsmål selvsagt, i hvilke tilfælde flexleasingaftalen kan tilsidesættes.

Sagerne kan have vidtrækkende økonomiske konsekvenser, særligt når en tilsidesættelse af aftalen sker efter flexleasingaftalen er ophørt, og køretøjet er solgt til udlandet.

I disse tilfælde er det vanskeligt at få tilbagebetalt den opkrævede registreringsafgift, selvom køretøjet er eksporteret.

Samtidigt vil sagerne kunne aktualisere spørgsmål om hæftelse for den efteropkrævede registreringsafgift, ligesom Motorstyrelsen kan tage skridt til tilbagekaldelse af leasingselskabets selvanmelderordning og også i visse tilfælde indlede sager om bøde og straf.

 

Eksport

Danske brugte biler er efterspurgte i udlandet, da de generelt er i en god vedligeholdt stand.

Når et køretøj eksporteres eller udføres ud af Danmark, er der mulighed for at få tilbagebetalt den registreringsafgift, der er tilbage på bilen på udførselstidspunktet.

Der er imidlertid en lang række krav, der skal være opfyldt, før der kan ske udbetaling af registreringsafgiften i forbindelse med udførslen. Vi ser på nuværende tidspunkt en lang række sager, hvor Motorstyrelsen afviser udbetaling af registreringsafgift pga. af manglende dokumentation. Sagerne er alvorlige, da de jævnligt medfører store økonomiske tab for den person eller den virksomhed, der har udført køretøjerne. Vi fører en lang række af disse sager i klagesystemet, ligesom det lykkes at få genoptaget visse sager ved Motorstyrelsen.

Virksomheder, der eksporterer køretøjer, skal derfor være ekstra opmærksomme på, at de får indsamlet den dokumentation, der er grundlag for tilbagebetaling af registreringsafgiften.

Dokumentationen bør blandt andet dokumentere ejerskab, herunder eventuelle fuldmagtsforhold, toldsyn, udførselstidspunkt mv.

 

Værdiansættelse

En stor del af vores rådgivning berører principperne om værdiansættelse.

Vi har således set et meget stort antal eksempler på Motorstyrelsens anvendelse af principperne for værdiansættelse, hvor Motorstyrelsen ikke altid får håndteret principperne korrekt.

En væsentlig del af disse sager løser vi i en dialog med Motorstyrelsen, f.eks. spørgsmål om korrekt anvendelse af annoncer, årgange, km-fradrag mv.

Andre berører mere grundlæggende og helt fundamentale principper for værdiansættelse af køretøjer, og vi fører flere sager herom.

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Peter Lunau Larsen på tlf. 51 15 85 15 eller pll@hulgaardadvokater.dk eller Merete Andersen på tlf. 29 74 71 04 eller ma@hulgaardadvokater.dk.

 

Peter Lunau Larsen

Partner, advokat
Mobil: +45 51 15 85 15
pll@hulgaardadvokater.dk

Merete Andersen

Partner, advokat
M: +45 29 74 71 04
ma@hulgaardadvokater.dk