Af Lida Hulgaard: Grundreglen i indkomstskattesystemet er, at skatteyderne skal betale skat af deres indkomst: ”Som skattepligtig indkomst betragtes - den skattepligtiges samlede årsindtægter - bestående i penge eller formuegoder af pengeværdi -” står der...

læs mere