if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Virksomhedskøb og -salg

Hvad enten man står som køber eller sælger af en virksomhed, vil der være tale om en skelsættende begivenhed. Det er derfor afgørende, at processen håndteres både professionelt og målrettet.

 

Hulgaard Advokater rådgiver inden for alle juridiske aspekter ved køb eller salg af virksomheder. Vi rådgiver både sælgere og købere i forbindelse med alle typer af virksomhedsoverdragelser – herunder hvis der skal gennemføres en fusion eller et generationsskifte. Det kan også være ved optagelse af nye medejere eller ved indførelse af et medarbejderaktieprogram.

 

Vores rådgivning omfatter hele processen fra de første spæde forhandlinger, gennemførelse af due diligence, og indtil overdragelsen endeligt er gennemført.

 

Endelig fungerer vi som sparringspartner ved Start af virksomhed, herunder ved etablering af interessentskaber og aktie- og anpartsselskaber samt ved omstrukturering af eksisterende virksomheder/selskaber.

Vi hjælper også gerne med rådgivning og assistance i forbindelse med praksisoverdragelser.

 

Kontakt gerne advokat Øjvind Hulgaard på tlf. 38 40 42 44 eller hu@hulgaardadvokater.dk, hvis du vil vide mere eller læs mere og virksomhedskøb og -salg.

Øjvind Hulgaard

Partner, advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 44 / 38 40 42 45
Mobil: +45 28 19 39 93
hu@hulgaardadvokater.dk

Niklas Nyborg

Advokat
nny@hulgaardadvokate.dk
Mobil: +45 42 13 42 41