Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Generationsskifte

1.07.15 | 0 Kommentarer

Af Lida Hulgaard

Formueskattekursen for unoterede aktier vil blive genindført. Det står i regeringsgrundlaget

”De familieejede virksomheder er rygraden i dansk erhvervsliv. De er med til at sikre udvikling og arbejdspladser. Derfor vil vi afsætte i alt 2,1 mia. kr. i 2018-2020, så de familieejede virksomheder kan få bedre rammer for at fastholde danske arbejdspladser og udviklingsmuligheder hen over et generationsskifte. Vi vil desuden genind-føre formueskattekursen og dermed annullere den tidligere regerings stramning af reglerne for at overdrage unoterede aktier.”

Det fremgår af regeringsgrundlaget: ”SAMMEN FOR FREMTIDEN”.

Denne zigzagkurs er resultat af en stående uenighed om generationsskifte imellem rød og blå blok. Socialisterne mener principielt, at virksomhedsejernes børn mv. ikke er særligt egnede til at videreføre forældrenes virksomhed og derfor ikke bør have skatte- og afgiftsmæssige fordele, som andre ikke har. Den borgerlige fløj opfatter det derimod således, at familievirksomheder er et gode i Danmark som et alternativ til børsnotering, fondseje, kapitalfonde o.lign. og ønsker derfor at begrænse virksomhedernes likviditetsdræn til betaling af særlige skatter og afgifter ved et generationsskifte. Tidligere har denne uenighed eksempelvis vist sig ved afgrænsningen af, hvilke selskaber der er aktive virksomheder, og hvilke der er pengetanke, der ikke bør have skattefordele i form af udskudt avanceskat. Denne grænse ligger p.t. på 50% af aktiver eller indtjening, men har i perioder været fra 25% op til 75%.

Der findes ikke noget regnestykke, der afgør, hvad lempelige skatteregler ved generationsskifte koster statskassen. Som nævnt i vort forudgående indlæg på denne hjemmeside, kan generationsskifter fremmes, bremses eller ødelægges af skatte- og afgiftskrav. Det er en balancegang, som det ikke er let at gøre op i penge.

Hvornår regeringen vil annullere den tidligere regerings stramning fremgår ikke. Det er åbenbart, at virksomheder, der står overfor et generationsskifte, nu bør klappe hesten og afvente nærmere.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Lida Hulgaard på lh@hulgaardadvokater.dk eller på tlf. 38 40 42 08.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *