if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

10 typiske spørgsmål om Whistleblowers og Whistleblowerordninger

30.09.23 | Drift & jura, Persondata

Af Marcus Gangdal

En whistleblower spiller en vigtig rolle i at afsløre uregelmæssigheder og ulovlig adfærd i organisationer og samfund. Whistleblowerloven giver whistleblowere en beskyttelse, og whistleblowerordninger er et afgørende redskab, der giver en struktureret måde for whistleblowere at rapportere problemer på. Her besvarer vi 10 typiske spørgsmål om whistleblowers og whistleblowerordninger:

 

1. Hvad er en whistleblower?

En whistleblower er, kort sagt, en person med en relation til en virksomhed eller offentlig myndighed, der vælger at afsløre eller rapportere lovovertrædelser og andre alvorlige forhold.

De klassiske eksempler er Dr. Jeffrey Wigand, der afslørede tobaksindustriens manipulering af forskningsresultater vedrørende nikotinafhængighed og Edward Snowden, der afslørede NSA’ hemmelige masseovervågning.

Det kan også være en ansat, der videregiver oplysninger om, at der er en medarbejder, som systematisk tager fra kassen.

 

2. Hvorfor er whistleblowere vigtige?

Whistleblowere hjælper med at afsløre skadelig praksis, beskytte offentlighedens interesser og fremme integritet og ansvarlighed i organisationer og samfund.

Læs mere om Whistleblower-direktivet og styrkelse af Whistleblower-beskyttelse i EU her

 

3. Hvad er en whistleblowerordning?

En whistleblowerordning er en struktureret proces eller kanal, der giver whistleblowere mulighed for at rapportere uregelmæssigheder sikkert og beskyttet. En whistleblowerordning er oftest en digital platform, som findes på en hjemmeside, der administreres af en udlært enhed.

 

4. Hvorfor er whistleblowerordninger vigtige?

En whistleblowerordning kan give arbejdspladser mulighed for blive opmærksom på forhold, som ellers ville kunne gå ubemærket hen. Samtidig får arbejdsgiveren mulighed for at tage hånd om problemer, inden de udvikler sig, uanset om det måtte være chikane, underslæb eller overtrædelse af anden lovgivning, der er relevant for den enkelte arbejdsgiver. Whistleblowerordninger kan på den måde give en øget kontrol og sikkerhed.

 

5. Hvordan beskytter man whistlebloweres identitet?

Whistleblowerordninger skal indeholde mekanismer til at beskytte whistlebloweres identitet og personlige oplysninger for at forhindre repressalier. Der kan både være funktioner indbygget i digitale whistleblowerordninger såvel som retningslinjer, der kan sikre dette.

 

6. Kan whistleblowere forvente beskyttelse?

Ja. Det følger direkte af whistleblowerloven, at en whistleblowers identitet skal beskyttes, og at en whistleblower ikke må udsættes for nogen repressalier, herunder trusler om eller forsøg på repressalier, som følge af at vedkommende har foretaget en indberetning.

 

7. Hvad er forskellen mellem interne og eksterne whistleblowerordninger?

En intern whistleblowerordning er en whistleblowerordning, der er oprettet af en arbejdsgiver. En ekstern whistleblowerordning er en whistleblowerordning, der er oprettet af en ekstern myndighed i henhold til lov. Et eksempel herpå er Datatilsynets whistleblowerordning, som alle kan anvende.

 

8. Hvordan indberetter man som whistleblower?

Dette afhænger af, om ens arbejdsgiver har etableret en whistleblowerordning. Er dette tilfældet, burde indberetningsmåden være kommunikeret ud, og man kan følge denne indberetningsmetode. Man kan også anvende en relevant ekstern whistleblowerordning.

 

9. Kan whistleblowere få erstatning?

Hvis en whistleblower lider nogen form for ulempe som følge af en indberetning, f.eks. fra en arbejdsgiver, skal arbejdsgiveren bevise, at dette ikke har nogen relation til whistleblowerens indberetning. Kan dette ikke gøres, har whistlebloweren ret til godtgørelse og kan endda kræve at blive genindsat i sin stilling, hvis denne er blevet opsagt.

 

10. Hvordan kan man oprette en effektiv whistleblowerordning?

At oprette en effektiv whistleblowerordning kræver klare rapporteringskanaler, beskyttelsesmekanismer og oplysning om ordningen.

Whistleblowere spiller en afgørende rolle i at opretholde integritet og ansvarlighed i samfundet. At forstå whistlebloweres rettigheder og roller inden for en velfungerende whistleblowerordning er afgørende for at beskytte dem og fremme deres bidrag til at opretholde retfærdighed og etik i organisationer og samfund.

Få en whistleblowerordning med Hulgaard Advokater

Vi hos Hulgaard Advokater har indgået samarbejde med Whistleblower Software ApS for at kunne levere en sikker og brugervenlig løsning designet til vores kunders behov. Dette har vi delt op i 4 løsninger på whistleblowerordninger, som du kan læse mere om her.

Er du interesseret i at få etableret en digital whistleblowerordning med os, eller har du spørgsmål hertil, så er du også altid velkommen til at kontakte os på whistleblower@hulgaardadvokater.dk eller

Advokat Marcus Gangdal på tlf. 38 40 42 47 eller maj@hulgaardadvokater.dk

Advokat Kristine Mølgaard Mogensen på tlf. 38 40 42 40 eller kmm@hulgaardadvokater.dk

Marcus Gangdal

Advokat
Tel.dir. +45 38 40 42 47
Mobil +45 42 13 42 47
maj@hulgaardadvokater.dk

Kristine Mølgaard Mogensen

Advokat
Tel.dir.: +45 38 40 42 40
Mobil: +45 42 13 42 40
kmm@hulgaardadvokater.dk