if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Virksomhedstestamente – Kan dit livsværk overleve dig?

Blog

Virksomhedstestamente – Kan dit livsværk overleve dig?

Af Øjvind Hulgaard

I forbindelse med lanceringen af virksomhedstestamente® har Hulgaard Advokater i oktober 2010 fået foretaget en interviewundersøgelse af 200 ejerledere. Interviewundersøgelsen viser, at virksomhederne er stærkt afhængige af ejerlederen som person, ligesom de færreste har en professionel bestyrelse, der kan træde til i tilfælde af ejerlederens pludselige død.

Med et virksomhedstestamente® sættes der fokus på virksomhedens forhold, hvis ejerlederen pludselig er væk. Dermed er det muligt at få afdækket, hvilke forhold der bør tages hånd om for det tilfælde, ejerlederen ikke selv er der til at præge udviklingen.

Ejerlederen får dermed sikret sin virksomhed i tilfælde af sin pludselige død og bevaret de værdier, ejerlederen selv har skabt. Det skaber tryghed i virksomheden, hos familien og i banken.

Hvad indeholder et virksomhedstestamente®?

Et virksomhedstestamente® er en plan, der tager højde for ejerlederens pludselige død. Det retter sig primært mod ejerlederen og de interessenter, der i øvrigt er tilknyttet virksomheden: familien, øvrige ejere, medarbejdere og banken.

Ejerlederen gennemgår en proces, hvor ejerlederen i fællesskab med Hulgaard Advokater undersøger virksomhedens ledelsesforhold, strategiplaner, fremtidsplaner, økonomi mv. med henblik på at afdække virksomhedens eventuelle svage punkter.

Derved afdækker vi i fællesskab mulige risici i tilfælde af ejerlederens pludselige død.

Når de svage punkter er identificeret, udarbejdes en plan for, hvordan forholdene kan brin-ges i orden, herunder en klar fordeling af opgaver, roller mv., hvis det utænkelige skulle ske.

Hvorfor lave et virksomhedstestamente®?

Et virksomhedstestamente® skaber tryghed, hvis uheldet er ude og sikrer,

  • at virksomheden har en ledelse, som fra første dag er klædt på til at håndtere den opståede krise,
  • at der foreligger en klar strategiplan for virksomheden, som kan tilpasses den ændrede situation,
  • at virksomhedens likviditetsmæssige situation så vidt muligt er kendt, således at dødsfaldet i sig selv ikke skaber uløselige likviditetsmæssige problemer,
  • at der er taget hånd om den efterladte ægtefælle/børn, så de ikke kommer til at stå i en situation, hvor de – i en i forvejen kaotisk tid – skal træffe beslutninger af væsentlig betydning for virksomhedens fremtid.

Selvom et virksomhedstestamente® fokuserer på dødsfaldssituationen, vil et virksomheds-testamente® også være med til at styrke den daglige drift, idet virksomhedens svage punkter identificeres og afhjælpes. Virksomhedens fundament, udviklings- og overlevelsesevne styrkes med et virksomhedstestamente® .

Se vores brochure vedr. virksomhedstestamente® her og kontakt gerne Øjvind Hulgaard på hu@hulgaardadvokater.dk eller tlf. 38 40 42 44, hvis du har lyst til at høre mere.

Øjvind Hulgaard

Partner, advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 44 / 38 40 42 45
Mobil: +45 28 19 39 93
hu@hulgaardadvokater.dk

 

 

 

 

 

Virksomhedstestamente

Blog

Virksomhedstestamente

Af Øjvind Hulgaard

Hulgaard Advokater introducerer nu virksomhedstestamente®, som er målrettet virksomheder med én eller få ejere – som oftest familievirksomheder.

virksomhedstestamente® skal hjælpe ejeren med at få beskrevet sine visioner, ønsker, planer m.v. for virksomheden og få dette nedfældet i et dokument til brug for virksomhedens øvrige ledelse (og familien) i det tilfælde, at ejeren pludselig måtte falde bort fra sin rolle (f.eks ved død, alvorlig sygdom, hjerneskade e.l.).

Et virksomhedstestamente vil gøre ledelsen parat til at fortsætte driften og varetage kunders, samarbejdspartneres og medarbejderes krav til virksomheden ved en pludselig ledelsesmæssig forandring, samt ikke mindst gøre ledelsen i stand til at forfølge ejerens målsætninger – også ved et planlagt eller igangsat generationsskifte.

Se vores brochure vedr. virksomhedstestamente® her og kontakt gerne Øjvind Hulgaard på hu@hulgaardadvokater.dk, hvis du har lyst til at høre mere.

Øjvind Hulgaard

Partner, advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 44 / 38 40 42 45
Mobil: +45 28 19 39 93
hu@hulgaardadvokater.dk