Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

At være stud.jur hos Hulgaard Advokater

Nyt om Hulgaard Advokater

Hvordan er det at være stud.jur hos Hulgaard Advokater?

Som studerende kan det være svært at navigere i, hvad man vil bruge sin uddannelse til, når man bliver færdig. Derfor kan et studiejob være med til at hjælpe en på rette vej.
Christine Wrang fortæller her om sin oplevelse med arbejdet som stud.jur. ved Hulgaard Advokater.

 

Som stud.jur. ved Hulgaard Advokater får du et studiejob med fokus på frihed og fleksibilitet. Der er rig mulighed for personlig og faglig udvikling gennem et arbejde, der supplerer din uddannelse. Hulgaard Advokater har en flad struktur med fokus på faglighed og højt til loftet. Socialt har vi en inkluderende arbejdskultur – det skal være rart at gå på arbejde hos Hulgaard Advokater.

 

Inden jeg startede

Inden jeg blev ansat som stud.jur. ved Hulgaard Advokater, havde jeg mange fordomme om advokatbranchen. Man hører tit, at det er en ”hård” branche med stort fokus på produktivitet og lange arbejdsdage uden fleksibilitet.

Ved Hulgaard Advokater blev jeg fortalt, at de har en meget flad struktur med højt til loftet og en udtalt ambition om at skabe et godt arbejdsmiljø for de ansatte. Og for at være helt ærlig tænkte jeg; ”Ja ja.. Lad os nu se, om det er så godt, som I siger”.

 

Frihed og fleksibilitet

Allerede i løbet af kort tid fik jeg afkræftet mine fordomme om lange arbejdsdage og ingen fleksibilitet. Særligt oplevede jeg, at mine kollegaer har været gode til at skabe rammer for mig som studerende. Der er en stor mængde fleksibilitet og frihed – det er en selvfølge, at jeg tager fri til eksamenslæsning, og der er stor respekt for, at mit studie går forud for mit arbejde.

 

Et arbejde, der supplerer uddannelsen

Jeg bliver fagligt udfordret og oplever ofte, at mine arbejdsopgaver supplerer min undervisning, hvilket betyder, at jeg har fået en mere praktisk tilgang til mit studie. Jeg oplever faktisk, at jeg forstår undervisningen bedre.

Det vigtigste, jeg har lært, er dog vigtigheden af, at opgaver skal løses med mest mulig værdi for kunden – og det er ikke altid den løsning, som ville give ”flest point” til eksamen, som er den rigtige løsning. Det tvinger mig til at tænke i bredere juridiske løsninger, og jeg har lært vigtigheden af at tænke kommercielt og kende den enkelte kundes behov og målsætninger.

Endelig har jeg lært vigtigheden af at kunne formidle og omsætte juridisk viden til andre, som ikke nødvendigvis har samme juridiske baggrund som jeg selv.

 

Flad struktur og højt til loftet

Som studerende har det også været guld værd at kunne få sparring til valg af valgfag og spørgsmål til pensum hos mine kollegaer, som selv har stået med samme spørgsmål, da de læste.

Og så må jeg lægge mig fladt ned og konkludere, at når der bliver sagt flad struktur og højt til loftet hos Hulgaard, så mener de det! Her er der plads til alles meninger – fra stud.jur. til partner, og jeg kan gå til alle mine kollegaer for faglig sparring eller en god snak.

 

Inkluderende arbejdskultur

 Jeg har oplevet en meget inkluderende arbejdskultur, hvor jeg var en del af holdet fra min første arbejdsdag. Det betyder både, at mine kollegaer har gjort deres for, at jeg skulle føle mig velkommen, men det betyder også, at det forventes, at jeg bidrager til det gode arbejdsmiljø.

Det er en prioritet hos Hulgaard, at det er rart at gå på arbejde. Det betyder, at jeg har fået lov til at fordybe mig i mine faglige interesseområder, men det betyder også, at det er en generel prioritet for mig og mine kollegaer, at vi har det godt og sjovt sammen på kontoret. Derfor er der flere årlige arrangementer på tværs af vores kontorer. Udover vores fælles sociale arrangementer og fredags-øl har vi også startet ”HYG – Hulgaard young generation”, som er vores unge-netværk. Her mødes vi nogle gange om året og spiser en middag eller laver noget aktivt sammen.

 

Den korte konklusion

Til sidst vil jeg give min største anbefaling til jobbet som stud.jur. hos Hulgaard Advokater. Det er sjovt, spændende og med plads til studieliv, som ethvert studiejob burde være det. Endelig har det vist mig, at advokatbranchen er den rette vej for mig, fordi Hulgaard Advokater gør det muligt at have et spændende, sjovt og fagligt udfordrende arbejde, som samtidig giver mig frihed til at dyrke mine fritidsinteresser og tid til mine venner og familie.

Derfor glæder jeg mig også rigtig meget til at fortsætte som advokatfuldmægtig ved Hulgaard Advokater, hvor jeg skal fordybe mig endnu mere i mine interesseområder.

 

 

Er du interesseret i et job hos os? Se mere her!

Christine Wrang

Vi byder Merete Andersen velkommen på holdet

Nyt om Hulgaard Advokater

Vi byder Merete Andersen velkommen på holdet

Vi er meget glade for at kunne byde Merete Andersen velkommen på holdet.

Merete er advokat og er startet hos os den 10. august 2022.

Merete har mangeårig erfaring med rådgivning af danske og internationale virksomheder om moms- og afgiftsmæssige forhold, herunder særligt registreringsafgift. Hun har desuden stor erfaring med førelse af moms- og afgiftssager, både i det administrative system og ved domstolene, herunder EU-domstolen.

Derudover har Merete undervist i momsret ved CBS og Aarhus Universitet og er medforfatter på bøgerne ”Moms 1-4”. Hun har skrevet en lang række artikler om moms, samt været redaktør på fagtidsskriftet Skat Udland.

 

Merete er medlem af Advokatsamfundet, Danske Advokater og Danske Skatteadvokater.

Hun arbejder på vores kontor i Aarhus.

 

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Merete på tlf. 29 74 71 04 eller ma@hulgaardadvokater.dk

Merete Andersen

Advokat

Mobil: +45 29 74 71 04
ma@hulgaardadvokater.dk

Hvordan er det at komme til Hulgaard Advokater?

Nyt om Hulgaard Advokater

Hvordan er det at arbejde hos Hulgaard Advokater?

Hos Hulgaard Advokater ønsker vi et uformelt arbejdsmiljø, kendetegnet ved åbenhed, tillid og frihed til ansvar. Vi vil være drevet af lyst, og der skal være plads til at dygtiggøre sig, at afprøve nye ideer og have tid til familien. Men er det også sådan, man oplever det, når man starter hos os? Vi har spurgt advokat Niklas Nyborg.

Jeg er for nylig skiftet til Hulgaard Advokater fra et af de større advokatkontorer, og mine forventninger er til fulde blevet indfriet.

 Det har stor betydning for mig, at jeg har mulighed for at indrette min dag på den måde, som skaber bedst værdi for mig, min familie, mine kollegaer og kunder. 

 Jeg har fra starten af fået rigtig god mulighed for at komme tæt på kunderne ved at have den direkte kundekontakt og ansvaret for sagerne, hvilket har øget min følelse af, at jeg gør en forskel som advokat og ikke alene agerer juridisk sagsbehandler.

 Hulgaard Advokater har for mig den rette størrelse til, at der er advokater med en tung faglighed og specialisering inden for alle juridiske områder, som jeg kan sparre med og lære af, samtidig med at det er muligt at gøre en forskel, sætte sit eget præg på virksomheden og at igangsætte og gennemføre nye initiativer sammen.

 Hvis du vil vide mere om arbejdet som advokat eller advokatfuldmægtig hos os, så er du velkommen til at række ud til mig på enten tlf. 42 13 42 41 eller nny@hulgaardadvokater.dk.

 

Er du interesseret i et job hos os? Se mere her!

Niklas Nyborg
Advokat
Dir. tel.: +45 38 40 42 41
Mobil: +45 42 13 42 41
nny@hulgaardadvokater.dk

 

Velkommen til Hanne Hørup

Nyt om Hulgaard Advokater

Ny juridisk assistent hos Hulgaard Advokater

Vi har styrket vores team af dygtige juridiske assistenter med Hanne Hørup.

Hanne er startet hos os den 1. november 2021 og har arbejdet i advokatbranchen siden 1994, kun afbrudt af to år hos en privat udlejningsvirksomhed.

Hanne har arbejdet med en bred vifte af juridiske områder, senest dog især med ejendomsoverdragelser, tinglysning og lejesager.

Hanne arbejder på vores kontor i Kolding, og varetager primært sager for Kristina Meier Risbjerg.

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte Hanne Hørup på tlf. 38 40 42 15.

Hanne Hørup

Juridisk assistent
Tel: +45 38 40 42 15
hh@hulgaardadvokater.dk

 

Hvad går advokaten rundt og laver, når hun er gået på pension?

Blog

Hvad går advokaten rundt og laver, når hun er gået på pension?

Advokat Lida Hulgaard fortæller:

Efter min 80 års fødselsdag og 55 år på arbejdsmarkedet, besluttede jeg at gå på pension d. 1. april 2020. Det skete efter nogen tids overvejelser og havde intet med Coronakrisen at gøre.

Jeg afslog velmente tilbud om tilknytning til advokatkontoret som konsulent eller off counsel og fortsatte heller ikke som medlem af bestyrelser el. lign. Dels fordi arbejde som advokat forudsætter en konstant ”følgen med” i udviklingen, herunder ny praksis og nye regler, og det passer dårligt ind i en pensionisttilværelse, dels fordi det var på tide at lade travlhed og effektivitet afløse af tid til bare ”at være menneske”.

Allerede på det tidspunkt rumsterede tanker om at kigge nærmere på min mors liv og eventuelt at skrive noget om det. Mine forældre, Karen og Axel Voigt, var med i modstandsbevægelsen under 2. verdenskrig. De opbevarede sprængstof i kælderen, bl.a. nedkastet til Hvidstengruppen og brugt til jernbanesabotage. Far blev taget, undslap mirakuløst en dødsdom og levede i næsten 1½ år i tysk fangenskab. Mor var flygtning i Sverige. I 1989, efter mors død, skrev far sine erindringer; mor derimod skrev ingenting, selvom hun faktisk opbevarede breve og andet materiale fra krigens tid. Fars erindringer er naturligt nok farvet af hans briller, og der står meget lidt om mor.

Sammen med min søster, der er fotograf, tog vi fat på at rekognoscere og indsamle materiale, researche arkiver og historiebøger mv., og det er der nu kommet en bog ud af: ”Ulla Voigt og Lida Hulgaard: Karen Voigt – Livet før, under og efter besættelsen.” Det blev den måde, hvorpå vi kunne hædre vores mor for hendes indsats, både under 2. verdenskrig og i øvrigt. Denne skæbnefortælling er samtidigt et indlæg i den aktuelle feministiske debat om kvindernes egne historier i tidligere tiders samfund. Bogen er ikke udgivet via et forlag og kan ikke købes i boghandlen, med udleveres på begrundet anmodning.

Næste opgave bliver at skrive noget om min egen historie, især om livet som kvindelig advokat. Om de kvindelige jurastuderende, som indimellem passede mine børn, når jeg skulle til forelæsning, og som kvittede studierne, når de blev gift. Og om ansættelsen som advokatfuldmægtig, der afhang af, om der var en sekretær, der var villig til at skrive for en kvinde. – Jeg må se at komme i gang, for tiden er knap.

Om jeg savner advokatkontoret? Ja, på den måde, at det var (og er) en dejlig arbejdsplads – spændende arbejdsopgaver og spændende mennesker, både klienter og kolleger. Nej, fordi jeg er glad for ikke længere at stå med et ansvar, som jeg måske ikke fuldt ud ville kunne løfte. Jeg nyder at bestemme over min egen tid, tid til fritidsinteresser og sport, tid til min store familie, ikke mindst tid til oldebørn, som godt gider høre oldemor læse op om gamle dage.

 

Lida Hulgaard

13. september 2021