if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Ny juridisk assistent hos Hulgaard Advokater

Nyt om Hulgaard Advokater

Ny juridisk assistent hos Hulgaard Advokater

 
Vi har styrket vores team af dygtige juridiske assistenter med Birgitte Louise Jensen.

Birgitte er startet hos os den 1. september 2023 og har arbejdet i advokatbranchen siden 2007.

Birgitte har beskæftiget sig med en bred vifte af juridiske områder, herunder bl.a. told, moms og afgifter, entrepriseret, voldgiftssager og selskabsret.

Birgitte arbejder på vores kontor i Aarhus, og varetager primært sager for Merete Andersen.

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte Birgitte på tlf. 42 13 42 25 eller blj@hulgaardadvokater.dk.

Birgitte Louise Jensen

Juridisk assistent
Mobil: +45 42 13 42 25
blj@hulgaardadvokater.dk

Vi byder Anna Meldgaard Petersen velkommen på holdet

Nyt om Hulgaard Advokater

Vi byder Anna Meldgaard Petersen velkommen på holdet

 

Vi er meget glade for at kunne byde Anna Meldgaard Petersen velkommen på holdet.

Anna er advokat og er startet hos os den 1. maj 2023, hvor hun vil have base på vores kontor i Aarhus.

Hun kommer fra en stilling i en virksomhed inden for vindmølleindustrien, men har også erfaring fra advokatbranchen bl.a. med rådgivning om vedvarende energi.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Anna på tlf. 42 13 42 43 eller amp@hulgaardadvokater.dk

Anna Meldgaard Petersen

Advokat
Mobil: +45 42 13 42 43
amp@hulgaardadvokater.dk

Praktikforløb hos Hulgaard Advokater

Nyt om Hulgaard Advokater

Praktikforløb hos Hulgaard Advokater

Når man læser cand.jur eller cand.merc.jur får man mulighed for at tilmelde sig et projektorienteret forløb (praktik) enten i Danmark eller i udlandet. Dette forløb er af ca. 3/4 måneders varighed – afhængig af studie – og erstatter et eller flere fag på din uddannelse. Nedenfor fortæller Selina Musa om sin oplevelse som praktikant hos Hulgaard Advokater.

Jeg har været i praktik hos Hulgaard Advokater i 4 måneder. Inden jeg startede i praktik, arbejdede jeg som stud.merc.jur, hvor jeg kom 1-2 gange i ugen og hjalp jurister og advokater med forskellige juridiske opgaver. Praktikken gav mig et indblik i dagligdagen, der venter, når jeg er færdig med mit studie – under praktikken arbejdede jeg (næsten) fuldtid, da jeg også fulgte et økonomisk valgfag på universitetet sideløbende.

 

Hvorfor valgte jeg praktik?

Grunden til at jeg gerne ville i praktik var, at jeg gerne ville anvende min teoretiske viden i praksis. På universitetet sidder man oftest og hører mange timers forelæsninger om et emne, går til eksamen og ”forlader” dette emne, når man starter på et nyt semester. Jeg ønskede at fordybe mig i ét retsområde, skabe en dybere forståelse og anvende min viden i praksis. Denne tanke motiverede mig – særligt da dette ville skabe en indikation af, hvorvidt jeg tog det rigtige valg efter handelsskolen, da jeg valgte at søge ind på universitetet for at læse HA(jur.).

 

 

Hvorfor valgte jeg Hulgaard Advokater?

Som nævnt arbejdede jeg som stud.merc.jur hos Hulgaard Advokater inden praktikken. Inden praktikken havde jeg ca. været hos Hulgaard Advokater i ét år. Juristerne og advokaterne formåede på dette år at give mig en større forståelse for advokatbranchen og har kun gjort mig mere interesseret i at blive i denne branche. Derfor var der ingen tvivl, da jeg skulle søge praktikplads – min første prioritet var Hulgaard Advokater.

 

 

Udbyttet

Udbyttet af praktikken har været stort! Udover at have fordybet mig i International Skatteret, så har jeg ligeledes lært i) at planlægge og prioritere min tid og arbejdsopgaver, ii) at det hele ikke handler om debiterbar tid samt iii) fået en større forretnings- og kundeforståelse.

Derudover har jeg indgået i et team, hvor jeg har accepteret, at vi deler et ansvar. Selvom det har været grænseoverskridende, så betyder dette også, at jeg nogle gange har skulle ringe til mine overordnede og bede disse om at se min mail hurtigst muligt. Her lærte jeg dog hurtigt, at der er en indbyrdes respekt, hvor det er underordnet, om du er praktikant, advokat eller partner – det vigtigste er, at vi respekterer hinanden og vores kunder. Derfor er det vigtigt, at man har eller får modet til at tage fat i hinanden, så tingene ikke glemmes.

Afslutningsvis bør det nævnes, at min praktik blev afsluttet med et praktikseminar, som er en teoretisk rapport. Her valgte jeg at undersøge art. 4, stk. 4 i Dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og USA og denne bestemmelses betydning i dobbeltdomicilsituationer. Denne problemstilling opstod ud fra en konkret sag, som ønskes afdækket i forbindelse med praktikken – her fik jeg mulighed for at fordybe mig i en problemstilling, som Hulgaard Advokater kunne få gavn af.

 

 

Oplevelser

En del af ”voksenlivet” er også at udbygge sit netværk. Så da jeg blev spurgt, om jeg ville med til et arrangement med Business Kolding kunne mit svar ikke været andet end ”JA”. Vi var ude på Lindely Vingård og høre mere om deres forretning og historie. Det var en anderledes, men spændende dag.

Udover at jeg har fået et indblik i hverdagen, som venter, når jeg er færdig med min uddannelse, så har jeg oplevet, at Hulgaard Advokater har meget fokus på det sociale. Det årlige seminar, som var på Fanø, var en hyggelig og oplevelsesrig tur, som både havde faglige- og sociale oplevelser på programmet. Derudover havde vi den festlige julefrokost, som vi afholdt i Kolding med aktiviteter hele dagen og hygge om aftenen samt alle vores arrangementer for vores unge netværk (HYG) med blandt andet bowling og gokart oplevelser.

 

 

 

En lille sjov sidebemærkning

Da jeg startede hos Hulgaard Advokater i september 2021, afviste jeg (meget) hurtigt, at jeg skulle arbejde med skatteret. Jeg var af den overbevisning, at skatteretten var et kedeligt retsområde, som jeg i hvert fald helst ville undgå. Da jeg semestret forinden havde afsluttet International Skatteret, hvilket egentligt var rigtig spændende, så tænkte jeg, at jeg hellere måtte give det en chance til.

Nu – ca. halvandet år efter at jeg er startet hos Hulgaard Advokater – har jeg valgt at mit afsluttende speciale skal handle om skatteret. Kurset International Skatteret inspirerede mig, hvilket praktikken blot har understøttet – nu glæder jeg mig til at arbejde videre med skat og udvikle mig yderligere inden for dette område.

 

Overvejer du at erstatte et eller flere fag på din uddannelse med et praktikophold, så kan jeg kun anbefale dette. Du får hands on problemstillingerne og mulighed for at se, om din uddannelse i virkeligheden er noget for dig! Jeg glæder mig i hvert fald til at starte fuldtid hos Hulgaard Advokater, når jeg afslutter min uddannelse.

Er du interesseret i praktik hos os? Se mere her!

Selina Musa

Erhvervsjuridisk fuldmægtig
M: +45 42 13 42 19
sm@hulgaardadvokater.dk 

 

At være stud.jur hos Hulgaard Advokater

Nyt om Hulgaard Advokater

Hvordan er det at være stud.jur hos Hulgaard Advokater?

Som studerende kan det være svært at navigere i, hvad man vil bruge sin uddannelse til, når man bliver færdig. Derfor kan et studiejob være med til at hjælpe en på rette vej.
Christine Wrang fortæller her om sin oplevelse med arbejdet som stud.jur. ved Hulgaard Advokater.

 

Som stud.jur. ved Hulgaard Advokater får du et studiejob med fokus på frihed og fleksibilitet. Der er rig mulighed for personlig og faglig udvikling gennem et arbejde, der supplerer din uddannelse. Hulgaard Advokater har en flad struktur med fokus på faglighed og højt til loftet. Socialt har vi en inkluderende arbejdskultur – det skal være rart at gå på arbejde hos Hulgaard Advokater.

 

Inden jeg startede

Inden jeg blev ansat som stud.jur. ved Hulgaard Advokater, havde jeg mange fordomme om advokatbranchen. Man hører tit, at det er en ”hård” branche med stort fokus på produktivitet og lange arbejdsdage uden fleksibilitet.

Ved Hulgaard Advokater blev jeg fortalt, at de har en meget flad struktur med højt til loftet og en udtalt ambition om at skabe et godt arbejdsmiljø for de ansatte. Og for at være helt ærlig tænkte jeg; ”Ja ja.. Lad os nu se, om det er så godt, som I siger”.

 

Frihed og fleksibilitet

Allerede i løbet af kort tid fik jeg afkræftet mine fordomme om lange arbejdsdage og ingen fleksibilitet. Særligt oplevede jeg, at mine kollegaer har været gode til at skabe rammer for mig som studerende. Der er en stor mængde fleksibilitet og frihed – det er en selvfølge, at jeg tager fri til eksamenslæsning, og der er stor respekt for, at mit studie går forud for mit arbejde.

 

Et arbejde, der supplerer uddannelsen

Jeg bliver fagligt udfordret og oplever ofte, at mine arbejdsopgaver supplerer min undervisning, hvilket betyder, at jeg har fået en mere praktisk tilgang til mit studie. Jeg oplever faktisk, at jeg forstår undervisningen bedre.

Det vigtigste, jeg har lært, er dog vigtigheden af, at opgaver skal løses med mest mulig værdi for kunden – og det er ikke altid den løsning, som ville give ”flest point” til eksamen, som er den rigtige løsning. Det tvinger mig til at tænke i bredere juridiske løsninger, og jeg har lært vigtigheden af at tænke kommercielt og kende den enkelte kundes behov og målsætninger.

Endelig har jeg lært vigtigheden af at kunne formidle og omsætte juridisk viden til andre, som ikke nødvendigvis har samme juridiske baggrund som jeg selv.

 

Flad struktur og højt til loftet

Som studerende har det også været guld værd at kunne få sparring til valg af valgfag og spørgsmål til pensum hos mine kollegaer, som selv har stået med samme spørgsmål, da de læste.

Og så må jeg lægge mig fladt ned og konkludere, at når der bliver sagt flad struktur og højt til loftet hos Hulgaard, så mener de det! Her er der plads til alles meninger – fra stud.jur. til partner, og jeg kan gå til alle mine kollegaer for faglig sparring eller en god snak.

 

Inkluderende arbejdskultur

 Jeg har oplevet en meget inkluderende arbejdskultur, hvor jeg var en del af holdet fra min første arbejdsdag. Det betyder både, at mine kollegaer har gjort deres for, at jeg skulle føle mig velkommen, men det betyder også, at det forventes, at jeg bidrager til det gode arbejdsmiljø.

Det er en prioritet hos Hulgaard, at det er rart at gå på arbejde. Det betyder, at jeg har fået lov til at fordybe mig i mine faglige interesseområder, men det betyder også, at det er en generel prioritet for mig og mine kollegaer, at vi har det godt og sjovt sammen på kontoret. Derfor er der flere årlige arrangementer på tværs af vores kontorer. Udover vores fælles sociale arrangementer og fredags-øl har vi også startet ”HYG – Hulgaard young generation”, som er vores unge-netværk. Her mødes vi nogle gange om året og spiser en middag eller laver noget aktivt sammen.

 

Den korte konklusion

Til sidst vil jeg give min største anbefaling til jobbet som stud.jur. hos Hulgaard Advokater. Det er sjovt, spændende og med plads til studieliv, som ethvert studiejob burde være det. Endelig har det vist mig, at advokatbranchen er den rette vej for mig, fordi Hulgaard Advokater gør det muligt at have et spændende, sjovt og fagligt udfordrende arbejde, som samtidig giver mig frihed til at dyrke mine fritidsinteresser og tid til mine venner og familie.

Derfor glæder jeg mig også rigtig meget til at fortsætte som advokatfuldmægtig ved Hulgaard Advokater, hvor jeg skal fordybe mig endnu mere i mine interesseområder.

 

 

Er du interesseret i et job hos os? Se mere her!

Christine Wrang
Advokatfuldmægtig
Mobil: +45 42 13 42 49
cw@hulgaardadvokater.dk

 

Vi byder Merete Andersen velkommen på holdet

Nyt om Hulgaard Advokater

Vi byder Merete Andersen velkommen på holdet

Vi er meget glade for at kunne byde Merete Andersen velkommen på holdet.

Merete er advokat og er startet hos os den 10. august 2022.

Merete har mangeårig erfaring med rådgivning af danske og internationale virksomheder om moms- og afgiftsmæssige forhold, herunder særligt registreringsafgift. Hun har desuden stor erfaring med førelse af moms- og afgiftssager, både i det administrative system og ved domstolene, herunder EU-domstolen.

Derudover har Merete undervist i momsret ved CBS og Aarhus Universitet og er medforfatter på bøgerne ”Moms 1-4”. Hun har skrevet en lang række artikler om moms, samt været redaktør på fagtidsskriftet Skat Udland.

 

Merete er medlem af Advokatsamfundet, Danske Advokater og Danske Skatteadvokater.

Hun arbejder på vores kontor i Aarhus.

 

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Merete på tlf. 29 74 71 04 eller ma@hulgaardadvokater.dk

Merete Andersen

Advokat

Mobil: +45 29 74 71 04
ma@hulgaardadvokater.dk