Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Har du indkomst fra udlandet?

Blog

Har du indkomst fra udlandet?

Af Lars Lauge Nielsen

Vi lever i en globaliseret verden, hvor det er sædvanligt at arbejde nogle år i udlandet og komme hjem til Danmark igen, at modtage pengegaver fra familie i udlandet eller at have et sommerhus eller en bankkonto i udlandet. Det er jo glædeligt, men der kan hurtigt komme skår i glæden, hvis indkomst fra udlandet ikke selvangives behørigt i Danmark.

Som skatteadvokat får jeg indtil flere henvendelser om ugen om indkomst fra udlandet – og typisk indkomst, der burde have været selvangivet og beskattet i Danmark. Det kan være, at Skattestyrelsen har opstartet en kontrolsag mod den pågældende, eller det kan være, at den pågældende har fået dårlig samvittighed over indkomst fra udlandet. I sidstnævnte tilfælde ser jeg ofte, at den pågældende ikke tidligere har vidst, at der måske kunne være en udfordring med en given indkomst fra udlandet (”det er jo beskattet i udlandet”). Vedkommende er så ved en tilfældighed blevet opmærksom på, at der kan være en problematik med betaling af skat i Danmark.

 

Bopæl i Danmark

Hvis man har fast bopæl i Danmark, betragtes man som det klare udgangspunkt som fuldt skattepligtig til Danmark. Det betyder, at man beskattes i Danmark af sin globale indkomst – altså uanset hvor indkomsten kommer fra. Det betyder, at eksempelvis følgende tilfælde kan udløse beskatning i Danmark:

  • Afkast af bankkonto/depot i udlandet – fx gevinster og udbytte af værdipapirer.
  • Overskud ved udlejning af fast ejendom i udlandet.
  • Ejendomsværdiskat af fast ejendom i udlandet.
  • Gaver fra udlandet.
  • Lønindtægt fra arbejde i udlandet.

Det udelukker ikke beskatning i Danmark, at der allerede er sket beskatning i udlandet, idet Danmark alligevel vil beskatte den pågældende indkomst – dog med fradrag af den skat, som allerede er betalt i udlandet.

 

Udenlandske trusts

Jeg ser også ofte, at tilflyttere til Danmark er indsat som begunstigede eller trustee’s i en udenlandsk trust. I mange lande – fx Storbritannien og USA – anses sådanne trusts for helt sædvanlige og legitime. I Danmark derimod ses trusts ofte som motiveret af ønsket om skatteomgåelse og er dermed underlagt en række forskellige værnsregler. Disse værnsregler fører ofte til en uhensigtsmæssig og uventet beskatning i Danmark.

 

Undgå en kontrolsag og få foretaget en vurdering af beskatningen

Skattestyrelsen er gennem årene blevet dygtigere og dygtigere til at afdække manglende selvangivelse af indkomst fra udlandet. Det ses fx gennem Skattestyrelsens ”Projekt Money Transfer”, som siden 2009 har ført til skatteregninger på over kr. 2 mia. Herudover har Danmark fået internationale aftaler om udveksling af skatteoplysninger med næsten alle lande.

Hvis du har indkomst fra eller aktiver i udlandet, er det derfor af afgørende vigtighed at få foretaget en vurdering af beskatningen i Danmark, inden Skattestyrelsen opstarter en kontrolsag. En kontrolsag om ikke-selvangivet indkomst fra udlandet ender desværre ofte med en efterfølgende ansvarssag med krav om bøde og fængsel.

Min anbefaling er derfor, at du får en skatteadvokat (eller revisor) til at gennemgå dine skatteforhold, hvis du har indtægter/aktiver i udlandet.

 

Selvanmeldelse til Skattestyrelsen

Hvis det viser sig, at man uforvarende har unddraget skat i Danmark, så vil min anbefaling være, at man med hjælp fra en skatteadvokat laver en ”selvanmeldelse” til Skattestyrelsen. Hermed kan man i vidt omfang undgå bøde og fængsel for skatteunddragelse. Eksempelvis vil selvanmeldelse af en groft uagtsom unddragelse af skat være straffri i Danmark, mens man kan forvente bødestraf, hvis forholdet i stedet afdækkes af Skattestyrelsen.

 

Vær på forkant

Og endnu bedre er det jo, hvis man på forkant får afdækket evt. skattemæssige konsekvenser af et givent forhold i udlandet. Så rettidig omhu er også i skattemæssig henseende klart at anbefale.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Lars Lauge Nielsen på tlf. 38 40 42 24 eller lln@hulgaardadvokater.dk.

Lars Lauge Nielsen

Advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 24
Mobil: +45 40 80 64 24
lln@hulgaardadvokater.dk

Panama Papers og Paradise Papers – hvad betyder sagerne for dig?

Blog

Panama Papers og Paradise Papers – hvad betyder sagerne for dig?

Af Lars Lauge Nielsen

Panama Papers-sagen og Paradise Papers-sagen er de største lækager af fortrolige dokumenter til journalister, vi indtil videre har set.

De fortrolige dokumenter kommer primært fra advokatkontorer i henholdsvis Panama og Bermuda samt virksomhedsregistre overalt i verden, og blev lækket til en tysk avis fra en anonym kilde.

Samlet går Panama Papers og Paradise Papers-dokumenterne helt tilbage fra 1950 og frem til i dag, og der er i alt blevet lækket knap 25 mio. dokumenter, som omhandler mange prominente personer fra både ind- og udland.

Offshore-selskaber er som regel ikke ulovlige i det land, hvor de oprettes, men journalisterne har ved gennemgangen af dokumenterne opdaget, at flere af de pågældende selskaber bruges til ulovlige formål.

Den mest typiske grund til at oprette et offshore-selskab er at få gemt en del af sin formue i skattely fra de offentlige myndigheder af andre årsager eller for at skjule en del af sin formue fra sin ægtefælle.

Både Panama Papers-sagen og paradise Papers-sagen fokuserer meget på de prominente personer, der er blevet taget i at have penge i skattely, men der er også mange knap så kendte personer, der har penge i skattely.

Personer med penge i udlandet skal være opmærksomme på, at næsten alle lande har indgået en aftale om automatisk udveksling af bankoplysninger. Det vil sige, at SKAT allerede fra 2017 får de første automatiske oplysninger om næsten alle personer og virksomheder, der har penge stående i udlandet – uanset om pengene er i et skattely eller ej.

Hulgaard Advokater har en betydelig erfaring med at hjælpe danskere med at selvanmelde sådanne konti og sikre dem den lavest mulige bøde/straf.

Vi holder gerne et uforpligtende møde eller tager en telefonisk drøftelse om, hvordan du kommer videre med din skattesag med et godt resultat.

Læs mere om skattely og reglerne om automatisk indberetning til SKAT her.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Lars Lauge Nielsen på lln@hulgaardadvokater.dk på tlf. 38 40 42 24.

Slut med skattely

Blog

Slut med skattely

Af Lars Lauge Nielsen

Fra 1. januar 2016 vil det ikke længere være muligt at have en hemmelig konto i et
skattely, da Danmark sammen med mange andre lande – herunder Schweiz, Luxembourg, Liechtenstein og Gibraltar – har underskrevet en aftale om automatisk udveksling af bankdata.

Det betyder, at hvis du har et indestående i en udenlandsk bank eller andet finansielt institut pr. 1. januar 2016, vil størrelsen på dette indestående samt en evt. tilvækst i form af f.eks. rente eller udbytte automatisk blive indberettet til SKAT i 2017.

Dette er naturligvis kun problematisk for dem, der enten ikke selvangiver deres tilvækst på den udenlandske konto eller dem, der ikke er blevet beskattet korrekt af selve indeståendet på den udenlandske konto.

Udvekslingspligten gælder også virksomheders konti. Hvis der er tale om en uidentificeret konto eller en konto med en c/o adresse, indberettes de særskilt, og dette udløser en efterforskning hos de danske skattemyndigheder.

Straf

Straffen for skatteunddragelse afhænger dels af det unddragne beløb, dels af om unddragelsen er sket uagtsomt eller forsætligt. At man ikke har selvangivet tilvækst på en udenlandsk konto vil være forsætlig skatteunddragelse. Hvis der ikke er betalt korrekt skat af indeståendet på kontoen, skal skatteunddragelsen vedrørende dette vurderes særskilt.

Straffen vil enten være en bøde eller en kombination af betinget/ubetinget fængselsstraf og bøde. Normalbøden ved skatteunddragelse er det unddragne beløb som bøde. Herudover skal skatten betales.

Selvanmeldelse

Med de nye aftaler om automatisk indberetning af indeståender på udenlandske konti må der antages at være en væsentlig forøget sandsynlighed for, at SKAT bliver opmærksom på de personer og virksomheder m.v., der ikke har selvangivet korrekt. Derfor kan det være en idé at overveje en selvanmeldelse, og derved legalisere indeståendet på den udenlandske konto.

Som selvanmelder vil man få en ”rabat” på straffen for skatteunddragelsen. ”Rabatten” afhænger af sagens nærmere omstændigheder – herunder især størrelsen på det unddragne beløb.

Amnestiordning

Fra 1. juli 2012 til 30. juni 2013 var der i Danmark indført en amnestiordning, således at man som selvanmelder slap for frihedsstraf samt fik en rabat på bøden. Denne amnestiordning er dog udløbet.

Forældelse

Da udgangspunktet for skatteunddragelsen ofte er straf, kan det være værd at undersøge, om en del af skatteunddragelsen er forældet. Man opererer både med en skatteretlig og en strafferetlig forældelse. Forældelsesfristen afhænger af det unddragne beløb og vil være enten 3, 5 eller 10 år eller en kombination deraf.

Få hjælp

Hvis du har et indestående på en udenlandsk konto og er i tvivl om, hvorvidt du kan risikere at få problemer med SKAT, når den automatiske udveksling begynder, så kontakt advokat Lars Lauge Nielsen på lln@hulgaardadvokater.dk eller tlf. 38 40 42 24 og få en gratis vurdering af din sag.

Har du penge i skattely – få hjælp til selvanmeldelse og opnå lavest mulige bøde/straf

Blog

Har du penge i skattely – få hjælp til selvanmeldelse og opnå lavest mulige bøde/straf

Af Lars Lauge Nielsen

Fra 1. januar 2016 vil det ikke længere være muligt at have en hemmelig konto i et skattely, da Danmark sammen med mange andre lande – herunder Schweiz, Luxembourg, Liechtenstein og Gibraltar – har underskrevet en aftale om automatisk udveksling af bankdata.

Det betyder, at hvis du har et indestående i en udenlandsk bank eller andet finansielt institut pr. 1. januar 2016, vil størrelsen på dette indestående samt en evt. tilvækst i form af f.eks. rente eller udbytte automatisk blive indberettet til SKAT i 2017.

Hulgaard Advokater har en betydelig erfaring med at hjælpe danskere med at selvanmelde sådanne konti og sikre dem den lavest mulige bøde/straf.

Vi holder gerne et uforpligtende møde eller tager en telefonisk drøftelse om, hvordan du kommer videre med din skattesag med et godt resultat.

Læs mere om skattely og de nye regler om automatisk indberetning til SKAT her.

Du er velkommen til at kontakte Lars Lauge Nielsen på lln@hulgaardadvokater.dk eller tlf. 38 40 42 24.

Indestående på udenlandske konti

Blog

Indestående på udenlandske konti

Af Lars Lauge Nielsen

Fra 1. januar 2016 vil det ikke længere være muligt at have en hemmelig konto i et skattely, da Danmark sammen med mange andre lande – herunder Schweiz, Luxembourg, Liechtenstein og Gibraltar – har underskrevet en aftale om automatisk udveksling af bankdata.

Aftalen træder i kraft i september 2017 og gælder oplysninger fra den 1. januar 2016 og frem.

For nogle lande træder aftalen dog først i kraft i september 2018 og gælder således bankdata fra den 1. januar 2017 og frem.

Klik på dette link for at se ikrafttrædelsestidspunktet for udvekslingsaftalen i de enkelte lande.

Straf

Straffen for skatteunddragelse afhænger dels af det unddragne beløb, dels af om unddragelsen er sket uagtsomt eller forsætligt. At man ikke har selvangivet tilvækst på en udenlandsk konto vil være forsætlig skatteunddragelse. Hvis der ikke er betalt korrekt skat af indeståendet på kontoen, skal skatteunddragelsen vedrørende dette vurderes særskilt.

Straffen vil enten være en bøde eller en kombination af betinget/ubetinget fængselsstraf og bøde. Normalbøden ved skatteunddragelse er det unddragne beløb som bøde. Herudover skal skatten betales.

Selvanmeldelse

Med de nye aftaler om automatisk indberetning af indeståender på udenlandske konti må der antages at være en væsentlig forøget sandsynlighed for, at SKAT bliver opmærksom på de personer og virksomheder m.v., der ikke har selvangivet korrekt. Derfor kan det være en idé at overveje en selvanmeldelse, og derved legalisere indeståendet på den udenlandske konto.

Som selvanmelder vil man få en ”rabat” på straffen for skatteunddragelsen. ”Rabatten” afhænger af sagens nærmere omstændigheder – herunder især størrelsen på det unddragne beløb.

Få hjælp

Hvis du har et indestående på en udenlandsk konto og er i tvivl om, hvorvidt du kan risikere at få problemer med SKAT, så kontakt advokat Lars Lauge Nielsen og få en gratis vurdering af din sag.

Læs mere om indeståender på udenlandske konti her.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Lars Lauge Nielsen på lln@hulgaardadvokater.dk eller på tlf. 38 40 42 24.