if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Skal du beskattes af ”donationer”, som du modtager på Twitch?

Blog

Skal du beskattes af ”donationer”, som du modtager på Twitch?

Af Selina Musa og Lars Lauge Nielsen

Når du som streamer modtager såkaldte ”donationer” via din livestream på Twitch, så skal du være særligt opmærksom på, at ”donationerne” ikke skatteretligt anses som ”donationer”, men som skattepligtig indkomst.

Når du streamer og tjener penge på det – via Twitch ”donationer” – vil alle ”donationer” skatteretligt blive betragtet som skattepligtig indkomst. Det er for eksempel tilfældet, hvis du modtager 2.000 kr. som ”donation” til at åbne skins i CS:GO.

Du vil dog kunne fradrage købet, hvis du kan bevise, at der er tale om en fradragsberettiget driftsomkostning. Dvs. en omkostning, som er med til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten.

Det kan f.eks. være tilfældet, hvis du har udgifter til skins i dit virke som professionel gamer. Det er dog væsentligt at pointere, at det er op til dig at bevise, at du reelt set har afholdt denne udgift. Det er ikke tilstrækkeligt, at du kan fremlægge selve streamen, hvor du åbner de pågældende skins.

Du skal dokumentere, at du har afholdt udgiften. Det skal gøres ved at fremlægge bilag, der kan identificere udgiften, som f.eks. en købskvittering mv.

Hvis ikke du kan dokumentere dette, vil du skulle beskattes af 2.000 kr., og du vil ikke kunne få fradrag for købet af skins.

Ønsker du at vide mere om hvordan man beskattes som influencer, så læs mere her.

 

Konsekvenser ved udeladelse

Det er strafbart, hvis du ikke fortæller skattemyndighederne om alle dine skattepligtige indtægter. Du risikerer en skattesag, hvor den skat, der ikke er indberettet, skal betales med renter. Inddrivelsesrenten er på 7,75 % (2024), når man har gæld til det offentlige. Her er det væsentligt at bemærke, at der siden den 1. januar 2020 ikke har været fradragsret på inddrivelsesrenter. Derudover risikerer du en straffesag, hvor der udover skattebetalingen og renterne skal betales en bøde, og i værste fald kan sagen resultere i en fængselsstraf.

Den 1. januar 2024 er reglerne ændret således, at der ikke gøres bødeansvar gældende i førstegangstilfælde, hvis skatteunddragelsen ikke overstiger 20.000 kr. Hvis skatteunddragelsen er mellem 20.000 kr. og 40.000 kr., vil sagen i førstegangstilfælde blive afsluttet med en bøde på 5.000 kr.

Når der er forsæt til unddragelse, og unddragelsen ikke overstiger 500.000 kr., vil bøden blive beregnet til to gange det samlede unddragelsesbeløb. Ved grov uagtsomhed beregnes bøden som én gang det samlede unddragelsesbeløb.

Hvis ”gerningstidspunktet” er før den 1. januar 2024, vil skatteunddragelsesbeløb, der ikke overstiger 60.000 kr., blive beregnet som 1 gang det unddragne beløb ved forsæt, og som halvdelen af det unddragne beløb ved grov uagtsomhed.

 

Eksempel, hvor ”gerningstidspunktet” er før den 1. januar 2024:

Skatteyderen har forsætligt unddraget 100.000 kr. i skat. Bøden bliver derfor (60.000 x 1) + (40.000 x 2) = 140.000 kr.

Skatteyderen har ved grov uagtsomhed unddraget 100.000 kr. i skat. Bøden bliver derfor (60.000 x 0,5) + (40.000 x 1) = 70.000 kr.

 

Eksempel, hvor ”gerningstidspunktet” er efter den 1. januar 2024:

Skatteyderen har forsætligt unddraget 100.000 kr. i skat. Bøden bliver derfor 200.000 kr.

Skatteyderen har ved grov uagtsomhed unddraget 100.000 kr. i skat. Bøden bliver derfor 100.000 kr.

 

 

Brug for hjælp eller har du spørgsmål?

Hulgaard Advokater har betydelig erfaring med skatterådgivning, bl.a. med hvordan du skal selvangive og med at hjælpe dig med at få det bedst mulige resultat, hvis Skattestyrelsen har kontaktet dig og varsler en skattesag og/eller en straffesag.

Hvis du har spørgsmål til din selvangivelse, så er du velkommen til at kontakte os.

 

Lars Lauge Nielsen

Advokat (L)

Dir.tlf.:  +45 38 40 42 24

Mobil:   +45 40 80 64 24

E-mail: lln@hulgaardadvokater.dk

 

Selina Musa

Erhvervsjuridisk Fuldmægtig

Mobil: +45 42 13 42 19

E-mail: sm@hulgaardadvokater.dk

Lars Lauge Nielsen

Advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 24
Mobil: +45 40 80 64 24
lln@hulgaardadvokater.dk

Selina Musa

Erhvervsjuridisk fuldmægtig
Mobil: +45 42 13 42 19
sm@hulgaardadvokater.dk

Hvordan skal man beskattes som influencer?

Blog

Hvordan skal man beskattes som influencer?

Af Selina Musa og Lars Lauge Nielsen

Er du influencer, instagrammer, youtuber, streamer eller blogger, så læs med her! Influencer-marketing har ændret den ”almindelige” aflønningsform, da du som influencer ikke kun modtager betaling for dit arbejde, men ofte også modtager gaver, vareprøver mv. Derfor er det vigtigt, at du husker at oplyse al indkomst til Skattestyrelsen.

 

 

Opgaver som influencer

Hvis du af og til har opgaver som influencer men har din primære indtægt som lønmodtager, så vil det du tjener sandsynligvis blive betragtet som B-indkomst. Derfor skal du selv sørge for at betale skat og AM-bidrag af denne B-indkomst.

 

Erhvervsmæssig virksomhed?

Hvis dit arbejde som influencer kan betragtes som erhvervsmæssig virksomhed, skal du opgøre en skattepligtig indkomst for din virksomhed. Hvorvidt der er tale om en erhvervsmæssig virksomhed afhænger af en konkret vurdering. En erhvervsmæssig virksomhed kendetegnes ved, at du tilrettelægger og driver virksomheden med systematisk indkomsterhvervelse og rentabel drift for øje. Det vurderes også hvorvidt virksomheden har den fornødne intensitet og seriøsitet.

Skattestyrelsen vil sandsynligvis betragte din virksomhed som erhvervsmæssig, hvis du kan svare ”Ja” til følgende spørgsmål:

 • Er opgaverne som influencer din primære indtægtskilde?
 • Har du selv kontrollen over, hvilke opgaver du vil løse?
 • Har du opgaver hos flere forskellige samarbejdspartnere?
 • Arbejder du for egen regning og risiko?

Hvis der er tale om en erhvervsmæssig virksomhed, vil det være muligt at få fradrag for dine driftsomkostninger. Derudover vil det være muligt at anvende virksomhedsskatteordningen eller drive din virksomhed gennem et selskab.

Hvis ikke dit arbejde som influencer kan betragtes som erhvervsmæssig virksomhed, vil dit vederlag skulle beskattes som honorarindkomst. Hvis du har haft udgifter i forbindelse med arbejdet, vil du kunne få fradrag i din personlige indkomst, hvis du kan dokumentere udgifterne. Udgifterne må dog ikke overstige selve honoraret.

 

Når du modtager betaling, gaver og/eller vareprøver

Når virksomheder sender dig en gave, er der en klar forventning om, at du promoverer virksomheden eller virksomhedens produkter. Der vil derfor som udgangspunkt være tale om et skattepligtigt vederlag. Du skal derfor beskattes af gavens markedspris inkl. moms på det tidspunkt, du modtager gaven. Dette gælder også hvis du modtager såkaldte “donationer” via livestream på eksempelvis Twitch.

Det lyder umiddelbart enkelt, men i praksis er der store udfordringer forbundet med denne aflønningsform. Mange influencere modtager vareprøver i forbindelse med deres arbejde. Udgangspunktet er, at du skal beskattes, hvis du bruger produkterne privat, men at handelsværdien af vareprøven kan fratrækkes, hvis denne bortskaffes eller destrueres efter afprøvningen.

Hvis du modtager og bortskaffer eller destruerer vareprøven i samme indkomstår vil der derfor ikke ske beskatning, medmindre du også har brugt vareprøven privat i en periode inden bortskaffelsen.

Hvis du modtager vareprøven i år og bortskaffer den næste år, vil der være tale om en skattepligtig indtægt i år og et skattemæssigt fradrag næste år.

Du skal dog kunne dokumentere, at du har bortskaffet eller destrueret vareprøven.

 

Konsekvenser ved udeladelse

Det er strafbart, hvis du ikke fortæller skattemyndighederne om alle dine skattepligtige indtægter. Du risikerer en skattesag, hvor den skat, der ikke er indberettet, skal betales med renter. Inddrivelsesrenten er på 7,75 % (2024), når man har gæld til det offentlige. Her er det væsentligt at bemærke, at der siden den 1. januar 2020 ikke har været fradragsret på inddrivelsesrenter. Derudover risikerer du en straffesag, hvor der udover skattebetalingen og renterne skal betales en bøde, og i værste fald kan sagen resultere i en fængselsstraf.

Den 1. januar 2024 er reglerne ændret således, at der ikke gøres bødeansvar gældende i førstegangstilfælde, hvis skatteunddragelsen ikke overstiger 20.000 kr. Hvis skatteunddragelsen er mellem 20.000 kr. og 40.000 kr., vil sagen i førstegangstilfælde blive afsluttet med en bøde på 5.000 kr.

Når der er forsæt til unddragelse, og unddragelsen ikke overstiger 500.000 kr., vil bøden blive beregnet til to gange det samlede unddragelsesbeløb. Ved grov uagtsomhed beregnes bøden som én gang det samlede unddragelsesbeløb.

Hvis ”gerningstidspunktet” er før den 1. januar 2024, vil skatteunddragelsesbeløb, der ikke overstiger 60.000 kr., blive beregnet som 1 gang det unddragne beløb ved forsæt, og som halvdelen af det unddragne beløb ved grov uagtsomhed. 

 

Eksempel, hvor ”gerningstidspunktet” er før den 1. januar 2024:

Skatteyderen har forsætligt unddraget 100.000 kr. i skat. Bøden bliver derfor (60.000 x 1) + (40.000 x 2) = 140.000 kr.

Skatteyderen har ved grov uagtsomhed unddraget 100.000 kr. i skat. Bøden bliver derfor (60.000 x 0,5) + (40.000 x 1) = 70.000 kr.

 

Eksempel, hvor ”gerningstidspunktet” er efter den 1. januar 2024:

Skatteyderen har forsætligt unddraget 100.000 kr. i skat. Bøden bliver derfor 200.000 kr.

Skatteyderen har ved grov uagtsomhed unddraget 100.000 kr. i skat. Bøden bliver derfor 100.000 kr.

 

 

Brug for hjælp eller har du spørgsmål?

Hulgaard Advokater har betydelig erfaring med skatterådgivning, bl.a. med hvordan du skal selvangive og med at hjælpe dig med at få det bedst mulige resultat, hvis Skattestyrelsen har kontaktet dig og varsler en skattesag og/eller en straffesag.

Hvis du har spørgsmål til din selvangivelse, er du velkommen til at kontakte os.

 

Lars Lauge Nielsen

Advokat (L)

Dir.tlf.:  +45 38 40 42 24

Mobil:   +45 40 80 64 24

E-mail: lln@hulgaardadvokater.dk

 

Selina Musa

Erhvervsjuridisk Fuldmægtig

Mobil: +45 42 13 42 19

E-mail: sm@hulgaardadvokater.dk

 

 

 

 

Lars Lauge Nielsen

Advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 24
Mobil: +45 40 80 64 24
lln@hulgaardadvokater.dk

Selina Musa

Erhvervsjuridisk fuldmægtig
Mobil: +45 42 13 42 19
sm@hulgaardadvokater.dk

Har du ret til omkostningsgodtgørelse i din skattesag?

Blog

Har du ret til omkostningsgodtgørelse i din skattesag?

Af Selina Musa og Lars Lauge Nielsen

Hvis du har fået medhold i din skattesag, kan du få dækket visse udgifter til sagkyndig bistand, syn og skøn, sagsomkostninger, mv. I visse tilfælde kan du få fuld omkostningsgodtgørelse, d.v.s. at du får alle udgifterne dækket, mens du i andre tilfælde kan få 50 % af dine udgifter dækket.

Når du klager i en skatte-, told- eller afgiftssag eller indbringer sagen for domstolene, er det i visse tilfælde muligt at søge om at få dækket udgifterne hertil. Dette kaldes for omkostningsgodtgørelse.

Om du kan få omkostningsgodtgørelse, afhænger af den konkrete sag og om du opfylder betingelserne herfor.

 

Hvilke udgifter kan du få godtgørelse for?

Du kan ansøge om godtgørelse for følgende udgifter:

 • Udgifter til advokat, revisor eller andre personer, der kan ligestilles hermed.
 • Udgifter til syn og skøn.
 • Udgifter til sagkyndige erklæringer og andet bevismateriale, bortset fra lovpligtig dokumentation for kontrollerede transaktioner.
 • Pålagte sagsomkostninger og retsafgifter.
 • Den sagkyndige bistandsyders rejseudgifter.
 • Udgifter til udarbejdelse af anmodning om henstand i forbindelse med en klage.

 

Hvor meget kan du få godtgjort?

Du kan få 100 % af de omkostningsberettigede udgifter dækket, hvis du har fået fuldt eller overvejende medhold i en klagesag.

Du kan få 50 % af de omkostningsberettigede udgifter dækket, hvis du kun har fået medhold i mindre grad eller slet ikke har fået medhold.

 

Medholdsgraden Omkostningsgodtgørelse
Medhold > 50 % 100 %
Medhold < 50 % 50 %

 

Vurderingen af graden af medhold er et væsentligt element i vurderingen af, hvorvidt du er berettiget til omkostningsgodtgørelse. Den administrative klageinstans, der træffer afgørelse i sagen, kommer med en vejledende udtalelse om graden af medhold, jf. SFL § 56, stk. 1. Dette kan eksempelvis være Landsskatteretten. Det er dog Skattestyrelsens afgørelse, der er afgørende. Skattestyrelsen foretager denne medholdsvurdering på baggrund af en række kriterier.

 

Medholdsvurderingen

Hovedreglen er, at medholdsvurderingen tager udgangspunkt i den beløbsmæssige værdi i sagen.

Eksempel I

Hvis påstanden er på 100.000 kr., og du får medhold i 75.000 kr., så har du fået medhold i overvejende grad (75 %), og du får derfor fuld omkostningsgodtgørelse.

Eksempel II

Hvis påstanden er på 100.000 kr., og du derimod får medhold i 25.000 kr., så har du fået medhold i mindre grad (25 %), og du får derfor en omkostningsgodtgørelse på 50 %.

Der kan dog også inddrages andre kriterier i vurderingen, såsom niveau i klagesystemet, sagens eventuelle vidererækkende betydning, klagepunktets tyngde og udfald i forhold til påstand. Det er op til Skattestyrelsen at vurdere, hvorvidt disse øvrige kriterier skal tillægges betydning.

 

Hvordan ansøger du om omkostningsgodtgørelse?

Du kan enten selv ansøge eller få din sagkyndige til at ansøge om omkostningsgodtgørelse på dine vegne. Ansøgningen skal bl.a. indeholde bilag fra klagesagen samt dokumentation for det beløb, du ansøger om. Derudover er der visse øvrige dokumentationskrav, der skal opfyldes i ansøgningen.

 

Brug for hjælp eller har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til din omkostningsgodtgørelse, er du velkommen til at kontakte os.

 

Lars Lauge Nielsen

Advokat (L)

Dir.tlf.:  +45 38 40 42 24

Mobil:   +45 40 80 64 24

E-mail: lln@hulgaardadvokater.dk

 

Selina Musa

Erhvervsjuridisk Fuldmægtig

Mobil: +45 42 13 42 19

E-mail: sm@hulgaardadvokater.dk

Lars Lauge Nielsen

Advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 24
Mobil: +45 40 80 64 24
lln@hulgaardadvokater.dk

Selina Musa

Erhvervsjuridisk fuldmægtig
Mobil: +45 42 13 42 19
sm@hulgaardadvokater.dk

Skat, når din virksomhed udfører arbejde i udlandet

Blog

Skat, når din virksomhed udfører arbejde i udlandet

Af Selina Musa og Kristine Mølgaard Mogensen

Har du ansatte, som bor i Danmark, men arbejder i udlandet for dig og din virksomhed, så bør du læse med her.

 

Fast driftssted

Din virksomheds skattepligt afhænger i høj grad af, hvorvidt dine ansattes arbejde i udlandet udgør et fast driftssted. Begrebet fast driftssted er med til at fastlægge, hvorvidt arbejdslandet kan beskatte din virksomheds indkomst.

Udgangspunktet er, at et fast driftssted er et fast forretningssted, hvor din virksomhed helt eller delvis udøves fra. Der er således tale om et fast driftssted, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 • Der er tale om et forretningssted.
 • Der er tale om et fast forretningssted.
 • Der er tale om virksomhedsudøvelse gennem det faste forretningssted.

Et forretningssted kan f.eks. være et sted, hvorfra virksomheden ledes, en filial, kontor, fabrik, værksted mv. Det er endda set i praksis, at en ansats hjemmekontor har udgjort et fast driftssted. Derudover skal forretningsstedet være fast, hvilket vil sige, at virksomheden skal have en kommerciel og geografisk sammenhæng samt være af en vis varighed. Afslutningsvis skal der ligeledes foregå en aktivitet eller en anden form for virksomhed fra det pågældende forretningssted.

 

Hvis din virksomhed har et fast driftssted i udlandet …

Hvis din virksomhed har et fast driftssted i udlandet, kan der være en række udfordringer, som du skal være særligt opmærksom på. Dette kan bl.a. være:

 • Om din virksomhed bliver beskattet i arbejdslandet.
 • Om både Danmark og arbejdslandet kan beskatte din virksomhed (og ansatte).
 • Om der er en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og arbejdslandet.
 • Om du skal indeholde A-skat eller AM-bidrag.

En konsekvens kan ligeledes være, at dine ansatte bliver fuldt skattepligtige til både Danmark og arbejdslandet. Her kan dine ansatte risikere at blive dobbeltbeskattet af deres lønindkomst – dog med mulighed for lempelse.

 

A-skat og AM-bidrag

Når dine ansatte arbejder i udlandet for dig som dansk arbejdsgiver, skal der stadig fratrækkes A-skat og AM-bidrag efter de almindelige regler. Reglerne er således:

Opholdets varighed i arbejdslandet/udlandet Dansk arbejdsgiver uden fast driftssted i arbejdslandet/udlandet Dansk arbejdsgiver med fast driftssted i arbejdslandet/udlandet
Højest 183 dage inden for en 12-måneders periode/et kalenderår afhængigt af det pågældende land

A-skat og AM-bidrag til Danmark.

 

Fritagelse for A-skat og AM-bidrag kan ikke udstedes.

Forskudsskat til arbejdslandet.

 

Fritagelse for A-skat og AM-bidrag kan udstedes.

Mere end 183 dage inden for en 12-månedersperiode/et kalenderår afhængigt af det pågældende land Forskudsskat til arbejdslandet/udlandet.

Forskudsskat til arbejdslandet/udlandet.

 

Fritagelse for A-skat og AM-bidrag kan udstedes.

 

Skattestyrelsen kan således udstede fritagelse for skattetræk (A-skat og AM-bidrag), hvis der er tale om arbejdsudleje, og hvis arbejdslandet har beskatningsretten. Derudover kan der også udstedes fritagelse, hvis betingelserne for skattenedsættelse efter ligningslovens § 33 A, stk. 1 er opfyldt.

Selvom fritagelse betyder, at der ikke skal trækkes A-skat og AM-bidrag af lønnen, så er det ikke ensbetydende med, at der ikke skal betales skat i Danmark.

 

Hvis du har spørgsmål til skat, når din virksomhed arbejder i udlandet, så er du velkommen til at kontakte os.

 

Kristine Mølgaard Mogensen

Advokat

Dir.tlf.:  +45 38 40 42 40

E-mail: kmm@hulgaardadvokater.dk

 

Lars Lauge Nielsen

Advokat

Mobil: +45 40 80 64 24

E-mail: lln@hulgaardadvokater.dk

Lars Lauge Nielsen

Advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 24
Mobil: +45 40 80 64 24
lln@hulgaardadvokater.dk

Kristine Mølgaard Mogensen

Advokat
Tel.dir.: +45 38 40 42 40
Mobil: +45 42 13 42 40
kmm@hulgaardadvokater.dk

De magiske ord: ”ekstraordinær genoptagelse”

Blog

De magiske ord: ”ekstraordinær genoptagelse”

Vi får i gennemsnit 1-2 henvendelser om ugen, hvor en skatteyder har fået afslag fra Skattestyrelsen på genoptagelse af en skatteansættelse for et tidligere indkomstår. Der er altså tale om, at skatteyderen efterfølgende ønsker at få ændret en tidligere skatteansættelse – fx på grund af et glemt fradrag eller ændring af en skønsmæssig ansættelse.

Det burde jo være ret ligetil at få ændret en gammel skatteansættelse, hvis skatteyderen efterfølgende kan dokumentere, at skatteansættelsen har været forkert. Men sådan er det desværre ikke. Det skyldes, at hvis man ikke anmoder om genoptagelse senest den 1. maj i det fjerde indkomstår efter det pågældende indkomstårs udløb, så springer fristen for en ordinær genoptagelse. Det betyder altså, at en anmodning om genoptagelse for indkomståret 2019 skal være Skattestyrelsen i hænde senest den 1. maj 2023. Hvis denne frist overskrides, så ryger man ind i reglerne om ekstraordinær genoptagelse, hvor en række betingelser skal være opfyldt for at få genoptaget sin skatteansættelse.

 

Hvilke betingelser skal være opfyldt for en ekstraordinær genoptagelse?

Betingelserne for ekstraordinær genoptagelse er bl.a.:

For det første skal der foreligge ”særlige omstændigheder”. Dette begreb fortolkes desværre meget restriktivt af Skattestyrelsen og domstolene, hvorfor man kun meget sjældent kommer igennem med, at der foreligger sådanne ”særlige omstændigheder”. Hovedområdet for dette er ansvarspådragende fejl fra Skattestyrelsen side. Skatteyderen vil typisk gøre gældende, at der foreligger en fejl fra Skattestyrelsens side, idet skatteansættelsen er forkert. Det er imidlertid ikke nok, idet der skal være tale om en fejl i forhold til de oplysninger, som Skattestyrelsen var i besiddelse af på ansættelsestidspunktet. Hvis der eksempelvis er tale om et glemt fradrag, som Skattestyrelsen ikke var i besiddelse af på ansættelsestidspunktet, så vil der ikke være tale om fejl fra Skattestyrelsens side, at der ikke er givet fradrag i skatteansættelsen, da Skattestyrelsen jo netop ikke kendte til dette fradrag.

 

For det andet skal skatteyderen have indsendt anmodningen om genoptagelse senest 6 måneder efter, at skatteyderen er kommet til kundskab om den urigtige skatteansættelse. Skattestyrelsen vil typisk gøre gældende, at fristen er sprunget 6 måneder efter, at den urigtige skatteansættelse er landet i skatteyderens skattemappe, hvorfor fristen i langt de fleste tilfælde anses for sprunget. Der er imidlertid tale om en fejlagtig fortolkning af bestemmelsen, da det afgørende er, hvornår skatteyderen subjektivt er kommet til kundskab om den urigtige skatteansættelse. Hvis skatteyderen således ikke har tjekket sin skattemappe fx pga. sygdom, stress eller andre forhold, så vil 6-måneders fristen først begynde at løbe fra det tidspunkt, hvor skatteyderen reelt får kundskab til den forkerte skatteansættelse. Det efterlader dog ofte skatteyderen med bevismæssige problemer, idet Skattestyrelsen som nævnt oftest vil fastholde, at når skatteansættelsen er modtaget i skattemappen, så har skatteyderen også fået kundskab til den.

Læs mere om ordinær- og ekstraordinær genoptagelse her.

 

Problemstillingen i praksis

En problemstilling som vi ofte ser er, at skatteyderen korresponderer med Skattestyrelsen og udtrykker sin utilfredshed omkring et konkret forhold, men skriver ikke udtrykkeligt, at man anmoder om ”ekstraordinær genoptagelse”.

Hvis skatteyderen f.eks. får kendskab til et konkret forhold den 1. januar 2024, så skal vedkommende anmode om ekstraordinær genoptagelse inden for 6 måneder. Selvom skatteyderen korresponderer med Skattestyrelsen, og f.eks. skriver ”Det kan simpelthen ikke passe” eller ”Det er jo helt forkert”, så er det skatteyderens ansvar at anmode om en ekstraordinær genoptagelse af det pågældende indkomstår.

Det er dig som skatteyder der skal bevise, at du har anmodet om ekstraordinær genoptagelse. Selvom du har dokumenteret, at din skatteansættelse for et givet indkomstår er forkert, så skal du opfylde betingelserne for ekstraordinær genoptagelse, før ansættelsen kan blive ændret.

Selvom det kan virke urimeligt, at din skatteansættelse er åbenbart forkert, så er det en tabt kamp, hvis ikke man får anmodet om ekstraordinær genoptagelse og opfylder betingelserne.

 

 

Hvad skal du gøre?

Så snart du bliver bekendt med en forkert afgørelse fra Skattestyrelsen skal du ”anmode om ekstraordinær genoptagelse”. Du kan kontakte en skatterådgiver herom for at sikre, at du får anmodet inden for fristen (6 måneder fra kundskabstidspunktet).

 

Brug for hjælp eller har du spørgsmål?

Hulgaard Advokater har indgående kendskab til førelse af disse sager og kan derfor hjælpe dig med en vurdering af din sag og en påklage af dit afslag på ekstraordinær genoptagelse, hvis vi vurderer, at sagen kan føres med et fornuftigt resultat for dig.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt advokat Lars Lauge Nielsen på +45 38 40 42 24 eller lln@hulgaardadvokater.dk eller Selina Musa på +45 42 13 42 19 eller sm@hulgaardadvokater.dk.

 

Læs mere om skattesager og hvad vi kan yde advokathjælp til

Læs mere om at få din skattesag vurderet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Lauge Nielsen

Advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 24
Mobil: +45 40 80 64 24
lln@hulgaardadvokater.dk

Selina Musa

Erhvervsjuridisk fuldmægtig
Mobil: +45 42 13 42 19
sm@hulgaardadvokater.dk