Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

130% fradrag for forsknings- og udviklingsomkostninger

Blog

130% fradrag for forsknings- og udviklingsomkostninger

Af Sanne Neve:
 

Et nyt lovforslag giver erhvervsdrivende/selskaber ret til at fradrage forsknings- og udviklingsomkostninger med 130% i 2020 og 2021.

Hvis lovforslaget vedtages, vil erhvervsdrivende/selskaber kunne fradrage 1.300 kr. i deres skattepligtige indkomst for hver 1.000 kr., der er brugt på forskning- og udvikling. Hermed betaler staten 286 kr. af de 1.000 kr., der er anvendt på forskning.

Lovforslaget gør det vigtigt at identificere og få opgjort virksomhedens forsknings- og udviklingsomkostninger.

Også for 2018 og 2019 vil der for virksomheden kunne være penge at hente ved at få synliggjort disse omkostninger.
 

Har du lyst til at høre mere?

Ring eller skriv til Sanne Neve på tlf. 30 93 41 49 eller sn@hntax.dk for en uforpligtende drøftelse.

Et sådant opkald vil kunne være penge værd for din virksomhed.

 

Øjvind Hulgaard

Partner
Mobil: +45 28 19 39 93
hu@hulgaardnevetax.dk

Sanne Neve

Partner
Mobil: +45 30 93 41 49
sn@hulgaardnevetax.dk

Generationsskifte af fast ejendom

Blog

Generationsskifte af fast ejendom

Af Sanne Neve 

Har du gået med tanken om at overdrage en lejlighed, sommerhus eller anden ejendom til dine børn? Så kan nu være et godt tidspunkt at få det gjort.

Skatteministeren har netop udsendt et udkast til et ændret værdiansættelsescirkulære.

Udkastet slår fast, at så snart der foreligger en ny (formentlig højere) vurdering efter de nye regler, så er det denne vurdering, som ejendommen skal værdiansættes til +/- 20%.

Det er derfor vores anbefaling, at personer, der står over for et generationsskifte af fast ejendom, bør overveje nøje, om det skal påbegyndes med det samme.

Skriv eller ring til Sanne Neve på sn@hulgaardnevetax.dk eller tlf. 30 93 4149 , hvis du ønsker en uforpligtende dialog om din aktuelle situation.

Øjvind Hulgaard

Partner
Mobil: +45 28 19 39 93
hu@hulgaardnevetax.dk

Sanne Neve

Partner
Mobil: +45 30 93 41 49
sn@hulgaardnevetax.dk

Update – stramninger af skatteregler og nye ejendomsvurderinger

Blog

Update – stramninger af skatteregler og nye ejendomsvurderinger

Af Sanne Neve
 

Stramning af skattereglerne for forældrekøb

Udlejer du en lejlighed til dine børn eller børnebørn? Og bruger du virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen? Så bør du få vurderet, om det er nu, lejligheden skal overdrages til dine børn/børnebørn.
 

Nye ejendomsvurderinger

Det er i dag muligt at overdrage privatejede ejendomme til nærtstående til en pris, svarende til den offentlige ejendomsvurdering +/- 15%.

De nye ejendomsvurderinger forventes at være højere end de eksisterende, hvorfor fremtidige overdragelser af lejligheder mellem nærtstående alt andet lige kommer til at ske på baggrund af en højere værdi.
 

Stramning af reglerne for brug af virksomhedsordningen

I dag har forældre, der benytter virksomhedsskatteordningen, fuld fradragsværdi for renteudgifter (fradragsværdi op til 56%). Denne mulighed vil finansloven lukke.

Fremadrettet vil renteudgifter i forbindelse med forældrekøb få samme fradragsværdi som private renteudgifter. Dvs. fradragsværdien vil være mellem 25,6-33,6%. Ændringen forventes at træde i kraft fra 2021.
 

Vil du høre mere?

Ring eller skriv, såfremt du er interesseret i en uforpligtende drøftelse på sn@hulgaardnevetax.dk eller 30 93 41 49.

Øjvind Hulgaard

Partner
Mobil: +45 28 19 39 93
hu@hulgaardnevetax.dk

Sanne Neve

Partner
Mobil: +45 30 93 41 49
sn@hulgaardnevetax.dk

Finansloven 2020 – hvad sker der inden for skatteområdet?

Blog

Finansloven 2020 – hvad sker der inden for skatteområdet?

Af Sanne Neve

Regeringen har netop offentliggjort aftaleteksten til den finanslov, som der er opnået enighed om mellem regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet. Finansloven skal bl.a. finansieres via følgende stramninger på skatteområdet:

   

 • Tilbagerulning af lempelsen af bo- og gaveafgiften

Den tidligere regerings nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til 5 pct. tilbagerulles. Fremadrettet vil bo- og gaveafgiften udgøre 15%, uanset om der overdrages erhvervsvirksomheder eller blot en likvid formue.

Lovforslaget er allerede fremsat og har virkning fra 1. januar 2020.

   

 • Fastholdelse af skat på fri telefon

Regeringen vil genindføre beskatningen af fri telefon, således at alle løngoder beskattes ens.

Lovforslaget er allerede fremsat og har virkning fra 1. januar 2020.

   

 • Justering af skattereglerne vedr. nedsættelse af gæld

De nuværende regler vil blive strammet, således en gældsnedsættelse også udløser beskatning eller fradragsbegrænsning i de situationer, hvor fx et koncernforbundet selskab erhverver fordringen fra kreditor.

Lovforslaget er fremsat og har virkning for alle overdragelser af fordringer gennemført den 1. oktober 2019 og senere.

   

 • Justering af skatteregler vedr. aktieavancebeskatning

Ændring af reglerne om fordeling af anskaffelsessummen på aktier ved A/B-modeller, således at anskaffelsessummen fordeles i forhold til aktieklassernes handelsværdi og ikke forholdsmæssigt. Hensigten er at hindre, at der ikke kan opnås kunstige skattemæssige aktietab.

Lovforslaget er fremsat og har virkning for alle overdragelser gennemført den 1. oktober 2019 og senere.

   

 • Stramning af beskatningen af leasede firmabiler

Regeringen vil stramme reglerne for beskatning af leasede firmabiler, således at beskatningsgrundlaget ved fri bil følger den genberegning, der foretages i registreringsafgiften.

Stramningen forventes at få virkning fra 1. februar 2020.

   

 • Afskaffelse af hovedaktionærnedslaget

Regeringen vil afskaffe de særlige regler om hovedaktionærnedslag, hvor skatten af aktiegevinster under særlige betingelser nedsættes fra 42% til 31,5%.

Stramningen forventes at få virkning fra 1. februar 2020.

   

 • Afskaffelse af forældrekøb i virksomhedsordningen mv.

Regeringen vil nedsætte fradragsværdien af renteudgifter på lejligheder mv., der udlejes til nærtstående. I dag kan renteudgifterne fratrækkes fuldt ud via virksomhedsordningen (potentiel fradragsværdi op til 56 pct.). Fremadrettet vil renteudgifter alene kunne fratrækkes med en fradragsværdi på 25,6-33,6 %.

Stramningen forventes at træde i kraft fra 1. januar 2021.

Øjvind Hulgaard

Partner
Mobil: +45 28 19 39 93
hu@hulgaardnevetax.dk

Sanne Neve

Partner
Mobil: +45 30 93 41 49
sn@hulgaardnevetax.dk

Bo- og gaveafgiften stiger pr. 1. januar 2020

Blog

Bo- og gaveafgiften stiger pr. 1. januar 2020

Af Sanne Neve

Så kom den ventede stigning i bo- og gaveafgiften.

Skatteministeren fremsatte i går lovforslag om at tilbagerulle lempelsen af bo- og gaveafgiften.

Fra 1. januar 2020 vil bo- og gaveafgiften udgøre 15%, uanset om der overdrages/udlægges en passiv formue eller en erhvervsvirksomhed.

Det eneste positive er, at reglerne først træder i kraft 1. januar 2020.

Så det er fortsat muligt at generationsskifte erhvervsvirksomheder med nedsat afgift på 6% resten af 2019.

Ring på 30 93 41 49 eller skriv på sn@hulgaardnevetax.dk, hvis du ønsker en uforpligtende drøftelse af dine muligheder for at lave et generationsskifte til den lave afgift.

Øjvind Hulgaard

Partner
Mobil: +45 28 19 39 93
hu@hulgaardnevetax.dk

Sanne Neve

Partner
Mobil: +45 30 93 41 49
sn@hulgaardnevetax.dk