if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Skal du beskattes af ”donationer”, som du modtager på Twitch?

Blog

Skal du beskattes af ”donationer”, som du modtager på Twitch?

Af Selina Musa og Lars Lauge Nielsen

Når du som streamer modtager såkaldte ”donationer” via din livestream på Twitch, så skal du være særligt opmærksom på, at ”donationerne” ikke skatteretligt anses som ”donationer”, men som skattepligtig indkomst.

Når du streamer og tjener penge på det – via Twitch ”donationer” – vil alle ”donationer” skatteretligt blive betragtet som skattepligtig indkomst. Det er for eksempel tilfældet, hvis du modtager 2.000 kr. som ”donation” til at åbne skins i CS:GO.

Du vil dog kunne fradrage købet, hvis du kan bevise, at der er tale om en fradragsberettiget driftsomkostning. Dvs. en omkostning, som er med til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten.

Det kan f.eks. være tilfældet, hvis du har udgifter til skins i dit virke som professionel gamer. Det er dog væsentligt at pointere, at det er op til dig at bevise, at du reelt set har afholdt denne udgift. Det er ikke tilstrækkeligt, at du kan fremlægge selve streamen, hvor du åbner de pågældende skins.

Du skal dokumentere, at du har afholdt udgiften. Det skal gøres ved at fremlægge bilag, der kan identificere udgiften, som f.eks. en købskvittering mv.

Hvis ikke du kan dokumentere dette, vil du skulle beskattes af 2.000 kr., og du vil ikke kunne få fradrag for købet af skins.

Ønsker du at vide mere om hvordan man beskattes som influencer, så læs mere her.

 

Konsekvenser ved udeladelse

Det er strafbart, hvis du ikke fortæller skattemyndighederne om alle dine skattepligtige indtægter. Du risikerer en skattesag, hvor den skat, der ikke er indberettet, skal betales med renter. Inddrivelsesrenten er på 7,75 % (2024), når man har gæld til det offentlige. Her er det væsentligt at bemærke, at der siden den 1. januar 2020 ikke har været fradragsret på inddrivelsesrenter. Derudover risikerer du en straffesag, hvor der udover skattebetalingen og renterne skal betales en bøde, og i værste fald kan sagen resultere i en fængselsstraf.

Den 1. januar 2024 er reglerne ændret således, at der ikke gøres bødeansvar gældende i førstegangstilfælde, hvis skatteunddragelsen ikke overstiger 20.000 kr. Hvis skatteunddragelsen er mellem 20.000 kr. og 40.000 kr., vil sagen i førstegangstilfælde blive afsluttet med en bøde på 5.000 kr.

Når der er forsæt til unddragelse, og unddragelsen ikke overstiger 500.000 kr., vil bøden blive beregnet til to gange det samlede unddragelsesbeløb. Ved grov uagtsomhed beregnes bøden som én gang det samlede unddragelsesbeløb.

Hvis ”gerningstidspunktet” er før den 1. januar 2024, vil skatteunddragelsesbeløb, der ikke overstiger 60.000 kr., blive beregnet som 1 gang det unddragne beløb ved forsæt, og som halvdelen af det unddragne beløb ved grov uagtsomhed.

 

Eksempel, hvor ”gerningstidspunktet” er før den 1. januar 2024:

Skatteyderen har forsætligt unddraget 100.000 kr. i skat. Bøden bliver derfor (60.000 x 1) + (40.000 x 2) = 140.000 kr.

Skatteyderen har ved grov uagtsomhed unddraget 100.000 kr. i skat. Bøden bliver derfor (60.000 x 0,5) + (40.000 x 1) = 70.000 kr.

 

Eksempel, hvor ”gerningstidspunktet” er efter den 1. januar 2024:

Skatteyderen har forsætligt unddraget 100.000 kr. i skat. Bøden bliver derfor 200.000 kr.

Skatteyderen har ved grov uagtsomhed unddraget 100.000 kr. i skat. Bøden bliver derfor 100.000 kr.

 

 

Brug for hjælp eller har du spørgsmål?

Hulgaard Advokater har betydelig erfaring med skatterådgivning, bl.a. med hvordan du skal selvangive og med at hjælpe dig med at få det bedst mulige resultat, hvis Skattestyrelsen har kontaktet dig og varsler en skattesag og/eller en straffesag.

Hvis du har spørgsmål til din selvangivelse, så er du velkommen til at kontakte os.

 

Lars Lauge Nielsen

Advokat (L)

Dir.tlf.:  +45 38 40 42 24

Mobil:   +45 40 80 64 24

E-mail: lln@hulgaardadvokater.dk

 

Selina Musa

Erhvervsjuridisk Fuldmægtig

Mobil: +45 42 13 42 19

E-mail: sm@hulgaardadvokater.dk

Lars Lauge Nielsen

Advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 24
Mobil: +45 40 80 64 24
lln@hulgaardadvokater.dk

Selina Musa

Erhvervsjuridisk fuldmægtig
Mobil: +45 42 13 42 19
sm@hulgaardadvokater.dk

Hvordan skal man beskattes som influencer?

Blog

Hvordan skal man beskattes som influencer?

Af Selina Musa og Lars Lauge Nielsen

Er du influencer, instagrammer, youtuber, streamer eller blogger, så læs med her! Influencer-marketing har ændret den ”almindelige” aflønningsform, da du som influencer ikke kun modtager betaling for dit arbejde, men ofte også modtager gaver, vareprøver mv. Derfor er det vigtigt, at du husker at oplyse al indkomst til Skattestyrelsen.

 

 

Opgaver som influencer

Hvis du af og til har opgaver som influencer men har din primære indtægt som lønmodtager, så vil det du tjener sandsynligvis blive betragtet som B-indkomst. Derfor skal du selv sørge for at betale skat og AM-bidrag af denne B-indkomst.

 

Erhvervsmæssig virksomhed?

Hvis dit arbejde som influencer kan betragtes som erhvervsmæssig virksomhed, skal du opgøre en skattepligtig indkomst for din virksomhed. Hvorvidt der er tale om en erhvervsmæssig virksomhed afhænger af en konkret vurdering. En erhvervsmæssig virksomhed kendetegnes ved, at du tilrettelægger og driver virksomheden med systematisk indkomsterhvervelse og rentabel drift for øje. Det vurderes også hvorvidt virksomheden har den fornødne intensitet og seriøsitet.

Skattestyrelsen vil sandsynligvis betragte din virksomhed som erhvervsmæssig, hvis du kan svare ”Ja” til følgende spørgsmål:

 • Er opgaverne som influencer din primære indtægtskilde?
 • Har du selv kontrollen over, hvilke opgaver du vil løse?
 • Har du opgaver hos flere forskellige samarbejdspartnere?
 • Arbejder du for egen regning og risiko?

Hvis der er tale om en erhvervsmæssig virksomhed, vil det være muligt at få fradrag for dine driftsomkostninger. Derudover vil det være muligt at anvende virksomhedsskatteordningen eller drive din virksomhed gennem et selskab.

Hvis ikke dit arbejde som influencer kan betragtes som erhvervsmæssig virksomhed, vil dit vederlag skulle beskattes som honorarindkomst. Hvis du har haft udgifter i forbindelse med arbejdet, vil du kunne få fradrag i din personlige indkomst, hvis du kan dokumentere udgifterne. Udgifterne må dog ikke overstige selve honoraret.

 

Når du modtager betaling, gaver og/eller vareprøver

Når virksomheder sender dig en gave, er der en klar forventning om, at du promoverer virksomheden eller virksomhedens produkter. Der vil derfor som udgangspunkt være tale om et skattepligtigt vederlag. Du skal derfor beskattes af gavens markedspris inkl. moms på det tidspunkt, du modtager gaven. Dette gælder også hvis du modtager såkaldte “donationer” via livestream på eksempelvis Twitch.

Det lyder umiddelbart enkelt, men i praksis er der store udfordringer forbundet med denne aflønningsform. Mange influencere modtager vareprøver i forbindelse med deres arbejde. Udgangspunktet er, at du skal beskattes, hvis du bruger produkterne privat, men at handelsværdien af vareprøven kan fratrækkes, hvis denne bortskaffes eller destrueres efter afprøvningen.

Hvis du modtager og bortskaffer eller destruerer vareprøven i samme indkomstår vil der derfor ikke ske beskatning, medmindre du også har brugt vareprøven privat i en periode inden bortskaffelsen.

Hvis du modtager vareprøven i år og bortskaffer den næste år, vil der være tale om en skattepligtig indtægt i år og et skattemæssigt fradrag næste år.

Du skal dog kunne dokumentere, at du har bortskaffet eller destrueret vareprøven.

 

Konsekvenser ved udeladelse

Det er strafbart, hvis du ikke fortæller skattemyndighederne om alle dine skattepligtige indtægter. Du risikerer en skattesag, hvor den skat, der ikke er indberettet, skal betales med renter. Inddrivelsesrenten er på 7,75 % (2024), når man har gæld til det offentlige. Her er det væsentligt at bemærke, at der siden den 1. januar 2020 ikke har været fradragsret på inddrivelsesrenter. Derudover risikerer du en straffesag, hvor der udover skattebetalingen og renterne skal betales en bøde, og i værste fald kan sagen resultere i en fængselsstraf.

Den 1. januar 2024 er reglerne ændret således, at der ikke gøres bødeansvar gældende i førstegangstilfælde, hvis skatteunddragelsen ikke overstiger 20.000 kr. Hvis skatteunddragelsen er mellem 20.000 kr. og 40.000 kr., vil sagen i førstegangstilfælde blive afsluttet med en bøde på 5.000 kr.

Når der er forsæt til unddragelse, og unddragelsen ikke overstiger 500.000 kr., vil bøden blive beregnet til to gange det samlede unddragelsesbeløb. Ved grov uagtsomhed beregnes bøden som én gang det samlede unddragelsesbeløb.

Hvis ”gerningstidspunktet” er før den 1. januar 2024, vil skatteunddragelsesbeløb, der ikke overstiger 60.000 kr., blive beregnet som 1 gang det unddragne beløb ved forsæt, og som halvdelen af det unddragne beløb ved grov uagtsomhed. 

 

Eksempel, hvor ”gerningstidspunktet” er før den 1. januar 2024:

Skatteyderen har forsætligt unddraget 100.000 kr. i skat. Bøden bliver derfor (60.000 x 1) + (40.000 x 2) = 140.000 kr.

Skatteyderen har ved grov uagtsomhed unddraget 100.000 kr. i skat. Bøden bliver derfor (60.000 x 0,5) + (40.000 x 1) = 70.000 kr.

 

Eksempel, hvor ”gerningstidspunktet” er efter den 1. januar 2024:

Skatteyderen har forsætligt unddraget 100.000 kr. i skat. Bøden bliver derfor 200.000 kr.

Skatteyderen har ved grov uagtsomhed unddraget 100.000 kr. i skat. Bøden bliver derfor 100.000 kr.

 

 

Brug for hjælp eller har du spørgsmål?

Hulgaard Advokater har betydelig erfaring med skatterådgivning, bl.a. med hvordan du skal selvangive og med at hjælpe dig med at få det bedst mulige resultat, hvis Skattestyrelsen har kontaktet dig og varsler en skattesag og/eller en straffesag.

Hvis du har spørgsmål til din selvangivelse, er du velkommen til at kontakte os.

 

Lars Lauge Nielsen

Advokat (L)

Dir.tlf.:  +45 38 40 42 24

Mobil:   +45 40 80 64 24

E-mail: lln@hulgaardadvokater.dk

 

Selina Musa

Erhvervsjuridisk Fuldmægtig

Mobil: +45 42 13 42 19

E-mail: sm@hulgaardadvokater.dk

 

 

 

 

Lars Lauge Nielsen

Advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 24
Mobil: +45 40 80 64 24
lln@hulgaardadvokater.dk

Selina Musa

Erhvervsjuridisk fuldmægtig
Mobil: +45 42 13 42 19
sm@hulgaardadvokater.dk

Skat, når din virksomhed udfører arbejde i udlandet

Blog

Skat, når din virksomhed udfører arbejde i udlandet

Af Selina Musa og Kristine Mølgaard Mogensen

Har du ansatte, som bor i Danmark, men arbejder i udlandet for dig og din virksomhed, så bør du læse med her.

 

Fast driftssted

Din virksomheds skattepligt afhænger i høj grad af, hvorvidt dine ansattes arbejde i udlandet udgør et fast driftssted. Begrebet fast driftssted er med til at fastlægge, hvorvidt arbejdslandet kan beskatte din virksomheds indkomst.

Udgangspunktet er, at et fast driftssted er et fast forretningssted, hvor din virksomhed helt eller delvis udøves fra. Der er således tale om et fast driftssted, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 • Der er tale om et forretningssted.
 • Der er tale om et fast forretningssted.
 • Der er tale om virksomhedsudøvelse gennem det faste forretningssted.

Et forretningssted kan f.eks. være et sted, hvorfra virksomheden ledes, en filial, kontor, fabrik, værksted mv. Det er endda set i praksis, at en ansats hjemmekontor har udgjort et fast driftssted. Derudover skal forretningsstedet være fast, hvilket vil sige, at virksomheden skal have en kommerciel og geografisk sammenhæng samt være af en vis varighed. Afslutningsvis skal der ligeledes foregå en aktivitet eller en anden form for virksomhed fra det pågældende forretningssted.

 

Hvis din virksomhed har et fast driftssted i udlandet …

Hvis din virksomhed har et fast driftssted i udlandet, kan der være en række udfordringer, som du skal være særligt opmærksom på. Dette kan bl.a. være:

 • Om din virksomhed bliver beskattet i arbejdslandet.
 • Om både Danmark og arbejdslandet kan beskatte din virksomhed (og ansatte).
 • Om der er en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og arbejdslandet.
 • Om du skal indeholde A-skat eller AM-bidrag.

En konsekvens kan ligeledes være, at dine ansatte bliver fuldt skattepligtige til både Danmark og arbejdslandet. Her kan dine ansatte risikere at blive dobbeltbeskattet af deres lønindkomst – dog med mulighed for lempelse.

 

A-skat og AM-bidrag

Når dine ansatte arbejder i udlandet for dig som dansk arbejdsgiver, skal der stadig fratrækkes A-skat og AM-bidrag efter de almindelige regler. Reglerne er således:

Opholdets varighed i arbejdslandet/udlandet Dansk arbejdsgiver uden fast driftssted i arbejdslandet/udlandet Dansk arbejdsgiver med fast driftssted i arbejdslandet/udlandet
Højest 183 dage inden for en 12-måneders periode/et kalenderår afhængigt af det pågældende land

A-skat og AM-bidrag til Danmark.

 

Fritagelse for A-skat og AM-bidrag kan ikke udstedes.

Forskudsskat til arbejdslandet.

 

Fritagelse for A-skat og AM-bidrag kan udstedes.

Mere end 183 dage inden for en 12-månedersperiode/et kalenderår afhængigt af det pågældende land Forskudsskat til arbejdslandet/udlandet.

Forskudsskat til arbejdslandet/udlandet.

 

Fritagelse for A-skat og AM-bidrag kan udstedes.

 

Skattestyrelsen kan således udstede fritagelse for skattetræk (A-skat og AM-bidrag), hvis der er tale om arbejdsudleje, og hvis arbejdslandet har beskatningsretten. Derudover kan der også udstedes fritagelse, hvis betingelserne for skattenedsættelse efter ligningslovens § 33 A, stk. 1 er opfyldt.

Selvom fritagelse betyder, at der ikke skal trækkes A-skat og AM-bidrag af lønnen, så er det ikke ensbetydende med, at der ikke skal betales skat i Danmark.

 

Hvis du har spørgsmål til skat, når din virksomhed arbejder i udlandet, så er du velkommen til at kontakte os.

 

Kristine Mølgaard Mogensen

Advokat

Dir.tlf.:  +45 38 40 42 40

E-mail: kmm@hulgaardadvokater.dk

 

Lars Lauge Nielsen

Advokat

Mobil: +45 40 80 64 24

E-mail: lln@hulgaardadvokater.dk

Lars Lauge Nielsen

Advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 24
Mobil: +45 40 80 64 24
lln@hulgaardadvokater.dk

Kristine Mølgaard Mogensen

Advokat
Tel.dir.: +45 38 40 42 40
Mobil: +45 42 13 42 40
kmm@hulgaardadvokater.dk

Arbejdsudleje: Hvis du bruger udenlandske underentreprenører, kan du komme til at hæfte for deres betaling af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag

Blog

Arbejdsudleje: Hvis du bruger udenlandske underentreprenører, kan du komme til at hæfte for deres betaling af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag

Beskæftigelsen i Danmark har nået rekordhøjder, og det er ofte svært for danske virksomheder at finde kvalificeret arbejdskraft. Flere og flere danske virksomheder ser derfor mod udlandet, når de skal have løst arbejdsopgaver i deres virksomhed. Nogle gange bliver arbejdskraften ansat direkte i den danske virksomhed som lønmodtagere, og i andre tilfælde indgås aftalen med en udenlandsk underentreprenør om udførelse af en nærmere specificeret arbejdsopgave.

 

Hvordan opstår arbejdsudleje?

Hvis den danske virksomhed indgår en kontrakt med en udenlandsk underentreprenør om udførelse af en given arbejdsopgave – fx maler- eller tømrerarbejde – vil de udenlandske malere/tømrere være ansat i den udenlandske virksomhed, og den udenlandske virksomhed vil sende en faktura til den danske virksomhed for udførelse af den konkrete arbejdsopgave. De udenlandske malere/tømrere vil sjældent betale skat i Danmark, idet de hverken er fuldt eller begrænset skattepligtige til Danmark.

Og her opstår problemet så, idet Skattestyrelsen ganske ofte når frem til, at der reelt foreligger ”arbejdsudleje” forstået på den måde, at den udenlandske virksomheds medarbejdere reelt bliver stillet til rådighed for at udføre personligt arbejde for den danske virksomhed, og det udførte arbejde udgør en integreret del af den danske virksomheds arbejdsområde. Det får den ubehagelige konsekvens, at den danske virksomhed hæfter for de udenlandske medarbejderes skattebetaling i Danmark i form af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Arbejdsudlejeskatten kan enten opgøres efter de almindelige skatteregler i Danmark eller som en flad bruttoskat (uden fradrag) på samlet 35,6% (30% skat og 8% arbejdsmarkedsbidrag).

 

Hvor meget skal betales i arbejdsudlejeskat?

Grundlaget for arbejdsudlejeskatten vil som udgangspunkt være den udenlandske medarbejders løn fra den udenlandske virksomhed for arbejdet udført i Danmark, men det vil ofte være svært at dokumentere størrelsen af dette beløb. Derfor ender grundlaget for arbejdsudlejeskatten typisk med at blive bruttobeløbet faktureret fra den udenlandske virksomhed til den danske virksomhed. Hvis eksempelvis den udenlandske virksomhed har faktureret kr. 5 mio. til den danske virksomhed, vil skatten heraf, som den danske virksomhed hæfter for, udgøre kr. 1.780.000 (35,6%).

Herudover risikerer den danske virksomhed og/eller dennes hovedaktionær en ansvarssag/straffesag med risiko for en betydelig bøde.

 

Hvordan vurderes arbejdsudleje?

Det beror på en konkret vurdering, om en udenlandsk medarbejder anses som arbejdsudlejet til en dansk virksomhed, eller om arbejdet udføres af en selvstændig udenlandsk erhvervsvirksomhed/underentreprenør.

Arbejdsudlejereglerne bygger på en “substance over form”-vurdering. Det er derfor et spørgsmål om, hvem der ud fra en samlet vurdering må anses for den reelle arbejdsgiver. Det er ikke tilstrækkeligt, at der er indgået en kontrakt, hvorefter den udenlandske arbejdsgiver formelt opfylder betingelserne for selvstændig erhvervsvirksomhed, hvis arbejdets karakter medfører, at der reelt ikke er noget væsentligt indhold i de forpligtelser mv., som den udenlandske arbejdsgiver har påtaget sig.

 

Når du anvender udenlandske underentreprenører

Udenlandske virksomheder, som midlertidigt udfører opgaver i Danmark, skal anmelde sig i Registeret for Udenlandske Tjenesteudbydere (RUT). Som hvervgiver skal den danske virksomhed se dokumentation for anmeldelsen og underrette Arbejdstilsynet ved manglende dokumentation senest tre dage efter, arbejdet er begyndt. Undlader den danske virksomhed at underrette Arbejdstilsynet, risikerer den danske virksomhed en bøde.

Når medarbejderne i udenlandske virksomheder sendes til Danmark for at udføre en arbejdsopgave for en dansk virksomhed, vil den udenlandske virksomhed typisk være omfattet af udstationeringsloven. Det betyder, at den udenlandske virksomhed skal overholde reglerne om bl.a. arbejdsmiljø og arbejdstid (max 48 timer om ugen).

 

Kontakt og spørgsmål ved arbejdsudleje

Ved spørgsmål omkring arbejdsudleje kontakt skattespecialist og advokat Lars Lauge Nielsen, lln@hulgaardadvokater.dk – tlf.nr. 38404224 eller specialist i ansættelsesret og advokat Kristine Mølgaard Mogensen, kmm@hulgaardadvokater.dk på tlf.nr. 38404240.

 

Vil du læse mere om arbejdsudleje? Så har vi følgende artikler:

Nye regler om arbejdsudleje

De nye skærpede regler om arbejdsudleje gælder nu også for gamle aftaler

Hvem betaler indkomstskat til Danmark

Eller læs mere om ansættelsesforhold

Lars Lauge Nielsen

Advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 24
Mobil: +45 40 80 64 24
lln@hulgaardadvokater.dk

Kristine Mølgaard Mogensen

Advokat
Tel.dir.: +45 38 40 42 40
Mobil: +45 42 13 42 40
kmm@hulgaardadvokater.dk

Ny ejendomsskattelov fra 2024 – Hvilken betydning har det for din erhvervsejendom?

Blog

Ny ejendomsskattelov fra 2024 – Hvilken betydning har det for din erhvervsejendom?

Af Selina Musa og Kristina Meier Risbjerg

Ejer du en af Danmarks 400.000 erhvervsejendomme, så læs med her! Den nye ejendomsskattelov vil påvirke din skattebetaling på din erhvervsejendom, når du modtager din nye offentlige ejendomsvurdering.

Erhvervsejendomme er bl.a. boligudlejningsejendomme, andelsboligejendomme, forretninger, kontorer, fabrikker og lagerejendomme.

 

Ejendomsskat – de to typer

Der er to typer af ejendomsskat på erhvervsejendomme – grundskyld/ejendomsskat og dækningsafgift (ikke på ejendomme med boliger). Ejendomsværdiskat betales, hvis der er bolig til rådighed for privatejer mv. i ejendommen.

For erhvervsejendomme gælder ejendomsvurderingen fra 2012, indtil der er udsendt en ny ejendomsvurdering (forventeligt i 2025/2026 iht. Vurderingsportalen og da vil det være grundvurderinger). Inden udgangen af 2023 sender Vurderingsstyrelsen foreløbige 2023-vurderinger ud til brug for beregning af ejendomsskatter for erhvervsejendomme fra 1. januar 2024. De offentlige ejendomsvurderinger er suspenderet, Når Vurderingsstyrelsen er færdige med ejerboliger, vil erhvervs-, landbrugs- og skovejendomme blive vurderet.

Ejendomsskatterne på erhvervsejendomme beregnes på baggrund af ejendomsvurderingen. Ved de nye vurderinger anvendes en metode til at beregne grundværdien for en erhvervsejendom ud fra dens værdi, hvis der lå ejerboliger på grunden. Da udsendelsen af ejendomsvurderingerne er forsinket, betales der skat på det foreløbige grundlag for 2023, indtil den endelige vurdering er udsendt. Herefter genberegnes og efterreguleres skatterne.

Ved fastsættelsen af beskatningsgrundlaget for dækningsafgift og grundskyld skal forsigtighedsprincippet anvendes, og der vil således alene skulle betales skat af 80 % af grundværdien, der er ansat efter ejendomsvurderingsloven.

 

Særlig stigningsbegrænsning på grundskyld

Der gælder en særlig stigningsbegrænsning for privatpersoner og selskaber, der ikke omfattes af reglerne for privatboliger om skatterabat i grundskyld. Dette gælder primært privatpersoner, der ejer erhvervsejendomme, og selskabsejere af fast ejendom. Denne særlige stigningsbegrænsning betyder, at grundskylden for 2024 højest kan udgøre det aktuelle 2023-niveau tillagt en regulering på 2,8 %, jfr. ejendomsskattelovens § 45, stk. 1, nr. 2.

Fra 2025 og frem skal Skatteforvaltningen opgøre to beløb for grundskyld for de omfattede ejendomme. Grundskylden udgør det laveste beløb af enten i) den opgjorte grundskyld for det pågældende år efter de nye regler eller ii) grundskylden for det foregående år med tillæg af 4,75 % af det pågældende års aktuelle opgjorte grundskyld., jf. ejendomsskattelovens § 45, stk. 2, nr. 2.

Dvs. stigningsbegrænsningen påvirkes af udviklingen i den offentlige ejendomsvurdering, hvor der sker en udligning af forskellen mellem den aktuelle grundskyld for det pågældende år og den stigningsbegrænsede grundskyld, så længe prisudviklingen på ejendommen ikke overstiger 4,75 % over årene. Stigningsbegrænsningen vil kunne genindtræde, hvis prisudviklingen for et år igen overstiger 4,75 %.

Stigningsbegrænsningen udfases over tid og bortfalder ikke ved salg, som det er tilfældet ved skatterabatten ved ejerboliger.

 

Dækningsafgift (ikke på ejendomme med boliger)

Dækningsafgift er en kommunal ejendomsskat, som betales i henved en 1/3 af landets kommuner. Dækningsafgiften er siden 1. januar 2022 blevet beregnet som en promille af grundværdien (tidligere forskelsværdien).

Fra og med kalenderåret 2024 til og med kalenderåret 2028 fastsættes et loft for den promille for hver enkelt kommune, hvormed dækningsafgiften af førnævnte ejendomme opkræves.

Fra og med kalenderåret 2029 vil kommunalbestyrelsen frit kunne sætte satsen for dækningsafgiften af grundværdien, som dog højst kan udgøre 10 promille.

Det er vigtigt at huske, at beregningsgrundlaget for dækningsafgift ikke er endeligt, så længe der ikke er kommet en endelig offentlig grundværdi af erhvervsejendommen. Der kan derfor være tale om en efterregulering, hvilket har betydning ved udlejning og salg af ejendommen.

Hidtil var der ikke vedtaget en stigningsbegrænsning på dækningsafgift, som der er på grundskyld. Ved politisk aftale den 10. november 2023 blev der også for dækningsafgift aftalt en stigningsbegrænsning. Dækningsafgiften kan ikke stige årligt mere end 10 % af den nye dækningsafgift.

Stigningsbegrænsningen udfases over tid og bortfalder ikke ved salg, som det er tilfældet ved skatterabatten ved ejerboliger.

Den politiske aftale indebærer også, at opkrævning af dækningsafgift og grundskyld udskydes 2 måneder, dvs. fra 1. februar 2024 til 1. april 2024.

Ovenstående artikel er et kort overblik over de ændringer, der træder i kraft 1. januar 2024. Det er vigtigt som ejendomsejer at søge rådgivning omkring disse forhold, f.eks. hvis der skal ske overdragelse, udlejning eller fysiske ændringer af ejendommen.

 

 

Ovenstående artikel er et kort overblik over de ændringer, der træder i kraft 1. januar 2024. Det er vigtigt som ejendomsejer at søge rådgivning omkring disse forhold, f.eks. hvis der skal ske overdragelse, udlejning eller fysiske ændringer af ejendommen.

 

Vil du høre mere, så kontakt advokat Kristina Meier Risbjerg på tlf. 42 13 42 46.

 

 

Kristina Meier Risbjerg

Partner, advokat
Mobil: +45 42 13 42 46
kmr@hulgaardadvokater.dk