if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Cases - persondata

FGU fraflytter mangeårigt lejemål

Det kan være en større sag at afdække en fraflytning af et erhvervslejemål man har haft til huse i over 20 år. Det var situationen for FGU, som havde opsagt og skulle fraflytte det lejemål, de havde haft til huse i siden 90’erne. Her har Kristina Meier Risbjerg fra Hulgaard Advokater haft en rådgivende funktion i forhold til forligsforhandlinger og indgåelse af en fraflytningsaftale med udlejer i en situation, der ellers kunne være endt med en dyr fraflytning. Jim Vårdal, administrationschef i FGU udtaler ”Det var helt upåklageligt, et super fint parløb vi havde, og ikke mindst en god aftale, vi landede”.

Hvem

FGU (Den forberedende grunduddannelse) er en uddannelse, der forbereder unge under 25 år, til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller beskæftigelse. FGU har derfor forskellige arbejdsområder i sin virksomhed – produktionskøkken, værksteder til håndværkere, kreative fag mv. I den konkrete sag er FGU fraflyttet et af sine lejemål på Sjælland.

Hvad

Hulgaard Advokater har som repræsentant for fraflyttende lejer haft en rådgivende funktion i forhold til lejers forpligtelser ved fraflytning. Advokat Kristina Meier Risbjerg opnåede at forhandle en fordelagtig fraflytningsaftale for FGU, hvor scenariet ellers var en høj betaling af fraflytningsomkostninger til udlejer bl.a. begrundet i retablering, vedligehold og istandsættelse efter mange års leje. Med manglende dokumentation, aftaler mv. var det et detektivarbejde at få aftalerne og kravene mellem parterne skitseret. Dertil kom en større opgørelse, der skulle afklares i forbindelse med fraflytning, da lejemålet var ændret flere gange undervejs i lejeperioden.

Hvordan

Allerede efter lejers opsigelse havde udlejer budgetteret sit krav ved fraflytning. Et krav der efterfølgende blev gennemgået post for post, ved flere besigtigelser af ejendommen og ved gennemgang af dokumentation m.v. Alt sammen medvirkende til, at opgørelsen kunne tilrettes og en forligsaftale kunne indgås forud for lejers fraflytning af det lejede.

Resultat

Resultatet blev opnået som følge af en grundig undersøgelse af lejers forpligtelser ved fraflytning, set i forhold til aftalegrundlaget med udlejer og med afklaring af de centrale problemstillinger, som FGU og Kristina Meier Risbjerg klarlagde i fællesskab under forløbet. Jim Vårdal udtaler ”Kristina er rigtig skarp på de centrale problemstillinger, der er i forløbet, og har været en kæmpe hjælp i processen, hvor hun udover at have rådgivet, også har medvirket til at få afdækket alle de indholdsmæssige udfordringer, der var”.

Kristina Meier Risbjerg
Advokat Mobil: +45 42 13 42 46 kmr@hulgaardadvokater.dk

Om FGU

  • Den forberedende grunduddannelse (FGU) henvender sig til unge under 25 år der endnu ikke er parat til at gå i gang med eller gennemføre en anden ungdomsuddannelse, af forskellige årsager.
  • Der er mange FGU-institutioner i Danmark, hvoraf en del dækker flere kommuner.

Om Hulgaard Advokater

Dedikeret erhvervsadvokatfirma som i mange år har rådgivet en bred vifte af kunder i hele Danmark.