if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Konfliktløsning

Konfliktløsning og mediation

Hos Hulgaard Advokater har vi omfattende erfaring med konfliktløsning, både gennem retssager, voldgift og mediation. Vi prioriterer altid at finde løsninger frem for at eskalere tvister, og vores mål er at undgå langvarige og dyre retsprocesser, som kan fjerne fokus fra essentielle områder som virksomhedens drift.

 

Mediation som konfliktløsningsmetode

Mediation er en effektiv metode, som vi typisk anvender i erhvervsrelaterede konflikter mellem virksomheder og i ansættelsesforhold. Denne tilgang fokuserer på parternes interesser og behov frem for juridiske krav og åbner op for alternative løsningsmodeller, der ikke nødvendigvis kræver kompromiser fra nogen part. Gennem mediation har vi siden 1996 hjulpet parter med at finde fælles løsninger uden behov for retslige skridt. Det er vores erfaring, at mediation i modsætning til retssager, ofte fører til tilfredsstillende løsninger med to vindere.

 

Retssager som sidste udvej

I nogle tilfælde, hvor mediation ikke er tilstrækkeligt til at løse en uoverensstemmelse, kan det blive nødvendigt at tage sagen til domstolene. Vi bistår med at føre sager, typisk ved byretten, og fokuserer på at minimere procesrisikoen ved grundigt at forberede, præsentere og dokumentere sagens omstændigheder.

 

Partnering som forebyggelse af konflikter

I byggeprojekter er især partnering en meget værdifuld alternativ konfliktløsningsform, hvor en samarbejdsorienteret tilgang kan forebygge mange konflikter fra starten. Partnering og mediation sikrer, at alle parter holder fokus på fælles mål og interesser, hvilket bidrager til projektets succes.

 

Kontakt

For yderligere oplysninger om vores assistance inden for konfliktløsning, mediation og partnering, eller for at drøfte et specifikt problem, er du velkommen til at kontakte advokat Øjvind Hulgaard på tlf. 38 40 42 45/28 19 39 93 eller via e-mail på hu@hulgaardadvokater.dk.

Øjvind Hulgaard

Partner, advokat
Dir.tlf.: +45 38 40 42 44/38 40 42 45
Mobil: +45 28 19 39 93
hu@hulgaardadvokater.dk