if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Konfliktløsning

Konfliktløsning

 
Hulgaard Advokater har stor erfaring med håndtering af konflikter, hvad enten tvisten ender i retten eller for en voldgift. Vi har fokus på løsningen frem for tvisten. Nogle gange skal den store kanon køres i stilling for at trække fronten op, men det er ikke ensbetydende med, at kanonen også skal skydes af. Andre gange skal en uenighed løses i opløbet, inden den udvikler sig til en egentlig konflikt. I vores rådgivning forsøger vi altid at finde en mindelig løsning på en tvist, inden den går i hårdknude, således at parterne undgår en retssag eller en voldgiftssag.

Kan parterne ikke løse tvisten i mindelighed, kan det blive nødvendigt at anlægge sag ved retten, typisk byretten, der hvor sagsøgte har sin adresse. At føre sag er imidlertid både dyrt og tidskrævende, men værst af alt: det fjerner fokus fra andre vigtige ting, f.eks. virksomhedens daglige drift.

At tro, at man er sikret retfærdighed ved at gå til domstolene, er en misforståelse. For det første er det ikke nok at have ret, man skal også kunne bevise, at man har ret. Derudover er der altid en procesrisiko. Hermed menes dels, at modparten må formodes også at have nogle trumfer på hånden i form af gode argumenter, siden han vil føre sag, dels at retssager afgøres af mennesker, og derfor kan udfaldet af en retssag aldrig forudsiges med sikkerhed.

Det hænder desværre alt for ofte, at udfaldet af en retssag bliver to tabere. Sådan var situationen også tidligere i USA, hvor de største amerikanske virksomheder blev så trætte af at føre dyre og langvarige retssager, at de besluttede at finde en anden måde at løse deres uoverensstemmelser på. Det blev starten på såkaldt Alternative Dispute Resolution, i Danmark kaldet mediation eller retsmægling.

Kontakt

Vil du vide mere om alternativ konfliktløsning, er du velkommen til at kontakte advokat Øjvind Hulgaard på tlf. 38 40 42 44/ 38 40 42 45 eller hu@hulgaardadvokater.dk. Du kan også læse mere her.

Øjvind Hulgaard

Partner, advokat
Dir.tlf.: +45 38 40 42 44/38 40 42 45
Mobil: +45 28 19 39 93
hu@hulgaardadvokater.dk