Af Marcus A. Jensen: Folketinget har vedtaget en ny hastelov, som giver erhvervsministeren mulighed for at fravige visse pligter, som påhviler virksomheder. Erhvervsministeren har nu i forlængelse heraf udstedt bekendtgørelse nr. 393 af 7. april 2020 om...

læs mere