Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Fast ejendom erhverv

Hulgaard Advokater rådgiver altid med kunden i fokus og skaber tryghed. Som din erhvervsadvokat arbejder vi helhedsorienteret for at sikre dig den bedst mulige løsning inden for alle aspekter af fast ejendom.

Hvad enten du skal købe eller leje nyt domicil eller investere i investerings- og boligudlejningsejendomme kan vi hjælpe dig i processen fra interessen for en bestemt fast ejendom opstår, igennem forhandlingsprocessen og videre i driften af ejendommen.

Du får således en sparringspartner og juridisk hjælp, som sikrer dine interesser hele vejen rundt og som kan skabe merværdi for dig, uanset hvor du står i processen. Hvad enten du sidder som køber, sælger, udlejer eller lejer i erhvervslejemål.

 

Hvad kan en advokat indenfor fast ejendom hjælpe med?

Vi har en kommerciel forståelse for ejendomsmarkedet og hvilke parametre, der indgår i værdifastsættelsen, ligesom vi med en solid juridisk erfaring kan vurdere den konkrete sag for dig.

Med specialister inden for moms, skat, selskabsret og offentlig regulering kan vi give dig en grundig vurdering af dit køb af fast ejendom, mulighederne ved din investering eller rådgive dig, som allerede har fast ejendom, men ønsker at optimere din investering.

Er du udlejer kan vi hjælpe dig med at forhandle nye lejekontrakter, vurdere mulighederne for at optimere lejen i din ejendom og hjælpe dig i de lejeretlige spørgsmål eller tvister, som måtte opstå med dine lejere.

Bor du til leje i et erhvervslejemål, kan vi hjælpe dig med at forhandle ændringer i lejeforholdet med udlejer eller blot sikre, at du har en fornuftig lejekontrakt og lejeniveau.

Fast ejendom vedrører mange aspekter udover de juridiske. Vi har et godt netværk i ejendomsbranchen og inddrager gerne andre faggrupper. Ved en transaktion kan vi hjælpe dig med den juridiske due diligence, hvor vi får skabt dig et overblik over ejendommen, lejeforhold, rettigheder og forpligtelser, muligheder for optimering, skat og moms. Vi anbefaler altid, at ejendommen ligeledes gennemgås med finansielle og tekniske øjne, ligesom energi og bæredygtighed også vægter højere og højere på ejendomsmarkedet.

Ønsker du at få din ejendom administreret af andre, kan vi hjælpe med sparring om dine behov, vurdere din administrationsaftale og sikre, at din nyindkøbte ejendom let kan overdrages til administration.

Læs mere om køb og salg af erhvervsejendomme og hvad vi kan hjælpe med.

 

Typiske sager

 

Køb og salg af fast ejendom (erhverv, familieoverdragelser):

 • Forhandlinger
 • Due diligence (DD)
 • Indgåelse af kontrakter, berigtigelse, mv.
 • Moms, skatter og afgifter
 • Beskatning ved salg

 

Erhvervslejeret:

 • Indgåelse og forhandling af nye kontrakter
 • Fortolkning og ophør af erhvervslejekontrakter
 • Fastsættelse af forpligtelser ved fraflytning
 • Afståelse og genindtrædelse
 • Generel rådgivning ift. erhvervslejeloven

 

Rådgivning og drift:

 • Drift og optimering af erhvervsejendomme og boligudlejningsejendomme
 • Administrationsaftaler og øvrige serviceaftaler
 • Generel rådgivning ift. boliglejelovgivningen

 

 

Kontakt

Kontakt gerne advokat Kristina Meier Risbjerg på tlf. 42 13 42 46 eller kmr@hulgaardadvokater.dk, hvis du ønsker at vide mere eller har behov for vores bistand.

Kristina Meier Risbjerg

Partner, advokat
Mobil: +45 42 13 42 46
kmr@hulgaardadvokater.dk