if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Konfliktløsning

Mere om konfliktløsning

 

I mediation er der fokus på løsningen fremfor på konflikten. Hvis to parter slås om en appelsin, og det viser sig, at den ene skal bruge skrællen og den anden kødet, er løsningen ligefor. Tvisten kan løses hurtigt og med to vindere til følge. I mediation fokuseres på parternes behov fremfor på juraen, og løsningsmulighederne er ubegrænsede.

Mediation er en af de mest effektive former for konfliktløsning og bliver stadigt mere udbredt og anerkendt. Mediation kan anvendes inden for stort set alle konfliktområder, men Hulgaard Advokater arbejder primært med mediation i tilknytning til erhvervsrelaterede konflikter mellem to virksomheder, herunder inden for byggeriet. Der kan også være tale om uoverensstemmelser, som er opstået mellem arbejdsgiver og arbejdstager som følge af en fyring, eller om interne konflikter på arbejdspladsen mellem to eller flere medarbejdere.

I mediation fokuseres der på interesser i stedet for på magt, krav og rettigheder. Interesser grunder i behov, og behov kan ofte imødekommes på flere måder, hvorimod et krav er et krav, der enten opfyldes eller ikke opfyldes. Ved at flytte fokus til interesserne bag et krav åbnes der op for mange flere løsningsmuligheder. I nogle tilfælde er det endog muligt at nå til en løsning, uden at nogen af parterne har måttet gå på kompromis, fordi det viser sig, at deres interesser egentlig ikke kolliderer.

Vi har siden 1996 anvendt mediation, når det har været muligt i forbindelse med forhandlinger og tvister, navnlig mellem erhvervsvirksomheder og i ansættelsesforhold. Det er vores erfaring, at denne måde at håndtere konflikter på fører til løsninger, der fungerer for parterne, i modsætning til en domstols- eller voldgiftsafgørelse. En domstol kan kun forholde sig til et krav og kan ikke idømme en løsningsmodel.

Nogle interessekonflikter, især i større byggeprojekter, kan forebygges via partnering, som er en særlig samarbejdsform. Ligesom i mediation, er fokus i partnering flyttet over på partnernes interesser. For alle byggeprojekter gælder, at alle involverede har en fælles interesse i, at byggeriet bliver færdigt til tiden, til den aftalte pris og med den aftalte kvalitet. Med det som udgangspunkt udformes partneringprogrammet, så det er skræddersyet til de konkrete projekter, og således at eventuelle konflikter primært løses gennem mediation. Læs mere om mediation her.

Vil du vide mere om mediation og partnering og om Hulgaard Advokaters mulighed for at rådgive dig på disse områder, er du velkommen til at kontakte advokat Øjvind Hulgaard på tlf. 38 40 42 44 / 38 40 42 45 eller hu@hulgaardadvokater.dk

Øjvind Hulgaard

Partner, advokat
Dir.tlf.: +45 38 40 42 44/38 40 42 45
Mobil: +45 28 19 39 93
hu@hulgaardadvokater.dk