if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Byggeri

Mediation

– en menneskelig og økonomisk fordelagtig konfliktløsningsmetode

 

I samarbejde med konsulentvirksomheden reCome udbyder vi mediation til løsning af juridiske og organisatoriske konflikter.

Mediation er en af de mest effektive, anerkendte og tidssvarende metoder til konfliktløsning.

Formålet med mediation er at hjælpe mennesker og organisationer til at løse konflikter på en konstruktiv måde. Forskning på området dokumenterer, at konflikter løses bedst ved, at konfliktens parter opnår indsigt i hinandens motiver og forestillinger. Det er kernen i mediationsprocessen; gensidig indsigt og forståelse er forudsætningen for at konflikter kan løses, så parterne kommer positivt og styrket ud af konflikten.

I mediationsprocessen fokuseres primært på parternes interesser, behov og bekymringer fremfor deres juridiske position. Ofte findes en fælles løsning, som ingen af parterne havde skænket en tanke inden mediationen. Det gælder uanset, om der er tale om erhvervsrelaterede eller private konflikter.

Mediator er neutral og stiller sig midt mellem parterne. En af mediators vigtigste opgaver er at skabe et fortroligt og tillidsfuldt miljø, som er en vigtig betingelse for, at konflikten kan medføre noget positivt frem for at blive en negativ manifestation af uenighedsfeltet.

Vi har arbejdet med mediation siden 1996. Tilbagemeldingen fra vores kunder er, at mediation skaber værdifulde løsninger, der fungerer bedre og mere positivt for de involverede parter sammenlignet med domstols- eller voldgiftsafgørelser. Med andre ord kan vi dokumentere, at mediationsprocessen giver ”Value for Money” og dermed tilfredse kunder.

Kontakt

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte advokat Øjvind Hulgaard på tlf. 38 40 42 44 / 38 40 42 45 eller hu@hulgaardadvokater.dk.

Øjvind Hulgaard

Partner, advokat
Dir.tlf.: +45 38 40 42 44/38 40 42 45
Mobil: +45 28 19 39 93
hu@hulgaardadvokater.dk