if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Vores hold

Bettina Mikkelsen

 
Jeg har 20 års erfaring fra både det private erhvervsliv og revisionsbranchen inden for det energi- og afgiftsretlige område.

Jeg er uddannet ved det daværende Told & Skat, i dag Skattestyrelsen, hvor jeg startede i 1998 på den interne fuldmægtiguddannelse. Fuldmægtiguddannelsen er en 4-årig kombi-uddannelse med veksling mellem juridisk undervisning og praktik.

Under uddannelsen stiftede jeg bekendtskab med alle elementer inden for skatteretten, men jeg fattede hurtigt interesse for de indirekte skatter.

Siden 2004 er det især rådgivning relateret til afgifter, herunder især energiafgifter, der har min store interesse.

Hos Hulgaard Advokater arbejder jeg særligt med energiafgifter, forsyningsret samt juridisk rådgivning relateret til den grønne omstilling.

Jeg har fokus på compliance inden for energi- og punktafgifter, strategisk rådgivning, grøn omstilling samt projekter vedrørende energikonvertering.

Mine væsentligste kompetencer ligger inden for kundefokuseret rådgivning og klar kommunikation ift. komplekse problemstillinger.

Jeg arbejder på vores kontor i Aarhus.

Bettina Mikkelsen

Partner, afgiftsspecialist
Mobil: +45 42 13 42 44
bm@hulgaardadvokater.dk