if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Vores hold

Bettina Mikkelsen

Jeg har mere end 20 års erfaring fra både det private erhvervsliv og revisionsbranchen inden for det energi- og afgiftsretlige område. Jeg er uddannet ved det daværende Told & Skat, i dag Skattestyrelsen, hvor jeg startede i 1998 på den interne fuldmægtiguddannelse. Fuldmægtiguddannelsen er en 4-årig kombi-uddannelse med veksling mellem juridisk undervisning og praktik, hvilket har dannet fundamentet for min tilgang til løsning af vores kunders problemstillinger og udfordringer.

Under min uddannelse stiftede jeg bekendtskab med alle elementer inden for skatteretten, men jeg fattede hurtigt interesse for de indirekte skatter. Siden 2004 er det især rådgivning relateret til afgifter, herunder især energiafgifter, der har min store interesse. Afgiftsområdet er konstant under udvikling, og indenfor de seneste år er der kommet mere fokus på indirekte skatter i almindelighed samt klima-/energi-, punkt- og miljøafgifter i særdeleshed. Jeg har derfor kontinuerligt fokus på at udvide rådgivningspaletten, så den rummer alle aspekter indenfor dette felt.

Hos Hulgaard Advokater arbejder jeg særligt med energi-, punkt- og miljøafgifter, forsyningsret samt juridisk rådgivning relateret til den grønne omstilling, herunder klimaret, bl.a. i form af den nye emissionsafgift på CO2e-udledninger.

Jeg har fokus på compliance og rådgivning inden for energi- og punktafgifter, assistance og rådgivning vedrørende EU’s CO2-kvotesystem, strategisk og politisk rådgivning, grøn omstilling samt projekter vedrørende energikonvertering. Jeg bistår vores kunder med mange forskellige opgaver, som f.eks. opbygning af afgiftsmodeller, assistance med overskudsvarmeprojekter, herunder den særlige energieffektiviseringsordning (EFO), dialog med myndigheder, udarbejdelse af klager til f.eks. Skatteankestyrelsen eller Energiklagenævnet, juridiske vurderinger og sparring samt projektledelse.

Mine væsentligste kompetencer ligger inden for kundefokuseret rådgivning og klar kommunikation ift. komplekse problemstillinger.

Jeg arbejder på vores kontor i Aarhus.

Bettina Mikkelsen

Partner, afgiftsspecialist
Mobil: +45 42 13 42 44
bm@hulgaardadvokater.dk