if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Vores hold

Christine Wrang

Jeg blev færdiguddannet jurist fra Aarhus Universitet i januar 2023, og startede den 1. februar 2023 som advokatfuldmægtig hos Hulgaard Advokater.

Kontoret var dog ikke nyt for mig, da jeg allerede startede som stud.jur. sideløbende med, at jeg færdiggjorde min kandidatuddannelse.

Jeg har særlig interesse for skatteret, selskabsret og familie-/arveret.

Men mine kollegaer er gode til at tage mig med i forskellige opgaver, så jeg kommer omkring flest muligt af kontorets forretningsområder og lærer advokatfaget godt at kende. Derfor beskæftiger jeg mig med mange forskellige sagsområder til daglig.

Jeg arbejder på kontoret i Aarhus.

Christine Wrang

Advokatfuldmægtig
Mobil: +45 42 13 42 49
cw@hulgaardadvokater.dk