Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Vores hold

Christine Wrang

 
Jeg læser cand.jur. på Aarhus Universitet og har arbejdet som stud.jur hos Hulgaard Advokater siden januar 2022.

Jeg har særlig interesse for skatteret, selskabsret og familie-/arveret.

Som stud.jur. hos Hulgaard Advokater beskæftiger jeg mig med mange sagsområder og målet er, at jeg lærer advokatfaget ved at komme omkring flest muligt af kontorets forretningsområder.

Jeg arbejder på kontoret i Aarhus.

Christine Wrang