if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Vores hold

Niklas Nyborg

 

Jeg yder erhvervsrådgivning med fokus på iværksætteri, selskabsret, kontraktsret og M&A.

Min personlige stil som rådgiver er pragmatisk. Jeg er meget bevidst om, at det sjældent er juraen, men løsningen, der er afgørende for klienten.

Jeg har særlig erfaring inden for danske og internationale investeringer og virksomhedsoverdragelser (M&A), herunder de forskellige aspekter af selve transaktionsprocessen, gennemførelse af juridisk due diligence samt udarbejdelse og forhandling af transaktionsdokumenter.

Jeg beskæftiger mig med konfliktløsning inden for erhvervslivets forhold og yder løbende rådgivning i tilknytning hertil, herunder især vedrørende kontrakter, tvister mellem kapitalejere, ledelsesansvar og konkursretlige forhold.

I min tidligere ansættelse i advokatbranchen har jeg specialiseret mig i M&A, ligesom jeg i en periode har været udstationeret hos en af Danmarks største koncerner for detailhandel, hvor jeg arbejdede intensivt med kommercielle kontrakter.

Sideløbende med mit arbejde hos Hulgaard Advokater læser i øjeblikket en Master of Business Administration på Aarhus Universitet, hvor jeg også tidligere har undervist i aftale- og formueret.

Som en del af min kandidat i jura fra Aarhus Universitet læste jeg på Fordham University i New York for at specialisere mig i internationale kontrakter, investeringer og voldgift.

Jeg arbejder på vores kontor i Aarhus.

Niklas Nyborg
Advokat
Mobil: +45 42 13 42 41
nny@hulgaardadvokater.dk